Prázdninová štafeta

Přihlásit se

Detail cíle - Klášter Plasy


Název cíle: Klášter Plasy

Typ cíle:

placený vstup
Platnost cíle: 01.06.2019 - 31.08.2019
Oblast cíle Severní Plzeňsko
GPS: 49.93438 13.39012

Popis cíle:
Klášter v Plasích založil v malebné krajině, 25 kilometrů severně od Plzně, roku 1144 kníže Vladislav II. jako první panovnickou fundaci (veřejně prospěšný majetek) mezi cisterciáckými kláštery. Dnes je ve správě Národního památkového ústavu. Existuje pověst o nesmírném klášterním pokladu. Poslední opat Werner ho měl uschovat v základech konventní budovy před císařskou akviziční komisí rušící 9. listopadu roku 1785 plaský, tehdy největší český cisterciácký klášter.

Úkol:
Vyfotit se před budovou konventu

Vzorová fotografie: