Prázdninová štafeta

Přihlásit se

Detail cíle - Naučná stezka Chanovice


Název cíle: Naučná stezka Chanovice

Typ cíle:

vstup zdarma
Platnost cíle: 01.06.2023 - 31.08.2023
Oblast cíle Klatovsko a Šumava
GPS: 49.4055 13.7147

Popis cíle:
Naučná stezka „Příroda a lesy Pošumaví“ v Chanovicích vede od kostela Povýšení Svatého Kříže u zámeckého areálu parkem, přes vrch Chlum s nadmořskou výškou 608 m n. m., k záchranné expozici lidové architektury – skanzenu. Na vrchu Chlumu lze navštívit rozhlednu a potěšit se výhledy na panorama Šumavy či na brdské vrchy. Stezka je okružní a dlouhá 2,2 km. Na devíti zastaveních seznamujeme návštěvníky s regionálními významnými rostlinami, živočichy i geologickými poměry v našem okolí. Zajímavostí je Žižkův kámen, k němuž se vztahuje pověst o putování vojska Jana Žižky prácheňským kraje.

Úkol:
Fotografie účastníka u Žižkova kamene.

Vzorová fotografie: