Prázdninová štafeta

Přihlásit se

Detail cíle - Hromnické jezírko


Název cíle: Hromnické jezírko

Typ cíle:

vstup zdarma
Platnost cíle: 01.06.2023 - 31.08.2023
Oblast cíle Severní Plzeňsko
GPS: 49.8503 13.445

Popis cíle:
Jezero je přírodní památkou. Vzniklo závalem odvodňovací štoly po zastavení těžby břidlice. Jezero má rozlohu 2 ha a maximální hloubku 18 m. Díky sloučeninám železa je voda v jezeře zbarvená do červena. Voda je zároveň slabým roztokem kyseliny sírové, proto je zcela bez života. Biologicky zajímavé jsou však okolní haldy, které vytvářejí extrémní stanoviště. Zatopený jámový lom ("oprám") po těžbě kamenečných břidlic na návrší na severovýchodním okraji Hromnic. Území je přístupné z Hromnic po polní cestě odbočující na okraji obce ze silnice do Žichlic (po zeleně značné turistické cestě). Svým ojedinělým charakterem je významnou atraktivitou turistického ruchu této oblasti.

Úkol:
Fotka účastníka u jezírka.

Vzorová fotografie: