Prázdninová štafeta

Přihlásit se

Detail cíle - Kostel sv. Petra a Pavla v Dolanech u Hlinců


Název cíle: Kostel sv. Petra a Pavla v Dolanech u Hlinců

Typ cíle:

vstup zdarma
Platnost cíle: 01.06.2023 - 31.08.2023
Oblast cíle Severní Plzeňsko
GPS: 49.9477 13.6556

Popis cíle:
V krásném údolí řeky Berounky se v Dolanech u Hlinců nachází Kostel Sv. Petra a Pavla. Raně gotický kostel byl postaven pravděpodobně v polovině 13. století. Je považován za jeden z nejstarších v Čechách. Archeologickým průzkumem je pod základy prokázáno starší pohřebiště a také to, že na místě stávala ještě starší svatyňka, na jejíchž základech byl současný kostel postaven. Některé archaizující prvky zdiva a odkryté základy románské věže bývalého kostela s typickým řádkovým románským zdivem z kvádříků dokládají, že osídleni původních Dolan a vznik kostela s původním pohřebištěm sahají až do doby vlády Přemyslovců (880 - 1306). V předválečném období a po 2. světové válce začal kostel prudce chátrat. V osmdesátých letech 20. stol. byl již zříceninou. V roce 2000 požádala obec Hlince o převod kostela s přilehlými pozemky do svého vlastnictví a v roce 2001 byly započaty záchranné práce.

Úkol:
Fotografie účastníka u kostela.

Vzorová fotografie: