Prázdninová štafeta

Přihlásit se

Detail cíle - Pevnostní areál Pláň


Název cíle: Pevnostní areál Pláň

Typ cíle:

vstup zdarma
Platnost cíle: 01.06.2023 - 31.08.2023
Oblast cíle Severní Plzeňsko
GPS: 49.9056 13.0696

Popis cíle:
Navštivte plně vybavený bunkr typu Řopík dokončený v roce 1938 a poznejte historii lehkého opevnění. V roce 1937 byla zahájena výstavba lehkého opevnění nového typu. Ředitelství opevňovacích prací v čele s div. gen. Karlem Husárkem plánovalo vybudování více než 15 tisíc těchto objektů na území ČSR.Narozdíl od pevnůstek budovaných v roce 1936 řídce na vyvýšených místech, určených pro vedení přímé palby byly Řopíky revolučním řešením. Využitím palebných sektorů z bočních střílen vzájemně se překrývajících a důmyslným umístěním v terénu blízko sebe, vznikly nepropustné linie, které měly odrazit nebo zbrzdit postup nepřítele.Čelní stěna pevnosti byla nejsilnější v objektu. Společně s výběžky chránícími boční střílny před přímým zásahem a opatřena záhozem zesilovala odolnost objektu proti palbě z tehdejších těžkých zbraní.Druhou nejsilnější stěnou byla stropnice objektu, odolávající leteckému útoku. Zatravněna a doplněna maskováním ztěžovala identifikaci objektu při leteckém průzkumu. Společně s maskovacími nátěry ostatních stěn, přírodními materiály jako chvojí apod. měly objekty splynout s okolím.

Úkol:
Vyfoť se před pevností.

Vzorová fotografie: