Prázdninová štafeta

Přihlásit se

Detail cíle - Muzeum knihtisku a knihy


Název cíle: Muzeum knihtisku a knihy

Typ cíle:

vstup zdarma
Platnost cíle: 01.06.2023 - 31.08.2023
Oblast cíle Plzeň
GPS: 49.7356 13.3794

Popis cíle:
Expozice představuje Plzeň jako kolébku tisku v Čechách. V roce 1476 zde byla vytištěna první kniha – Statuta Arnošta z Pardubic. Neznáme sice jméno tiskaře, ani nevíme, kde knihu vytiskl, ale položil základy knihtiskařské tradice v českých zemích. Prohlídková trasa je nejprve zaměřena na začátky knihtisku u nás, seznamuje s nejdůležitějšími knihami vytištěnými od druhé poloviny 15. století do první poloviny 16. století v Plzni. Představuje především prvního – neznámého Tiskaře Arnoštových statu, ale i jeho následovníky – Mikuláše Bakaláře, Jana Mantuána Fencla nebo Hanse Pekka. Prohlédnout si můžete také makety tří prvostisků vytištěných v Plzni, především první knihy vytištěné na našem území – Statuta Arnošta z Pardubic. Další část prohlídky, která vede po ochozech původní historické tiskárny, je zaměřena přímo na proces výroby knihy. Uvidíte ruční sazárnu i nástroje, které sazeč potřeboval, dále první sázecí stroje, stroje knihtiskové a různá zařízení potřebná pro knihtisk. Prohlídka pokračuje výstavou strojů používaných při závěrečné úpravě tiskovin: skládacího stroje, řezačky a drátošičky. Tato část expozice je doplněna informačními panely s informacemi o tiskárnách působících v Plzni v 19. a 20. století. Z ochozů je vidět i současný tiskárenský provoz, především práce na ofsetovém tiskařském stroji. Podrobné informace na http://www.mkkp.cz/

Úkol:
Fotografie účastníka u muzea.

Vzorová fotografie: