Prázdninová štafeta

Přihlásit se

Detail cíle - STRAŠÍNSKÁ JESKYNĚ


Název cíle: STRAŠÍNSKÁ JESKYNĚ

Typ cíle:

vstup zdarma
Platnost cíle: 01.06.2019 - 31.08.2019
Oblast cíle Klatovsko a Šumava
GPS: 49.1830828 13.6291636

Popis cíle:
Strašínská vápencová jeskyně s jezírkem byla zpřístupněna veřejnosti v roce 1936, když u jeskyně byl zřízen důl a vchod do jeskyně byl rozšířen. V jeskyni, která je dnes přírodní památka se nenachází žádná krápníková výzdoba. Hlavní jeskyně je 23 m dlouhá a 12 m široká a 3 m vysoká. V dnešní době je přístupná jen o prázdninách v doprovodu průvodce, více na www.strasin.cz. Příjezd od Sušice(silnice II.třídy č.171) přes Podmokly, Dražovice a Rozsedly, cca 15 km za Sušicí směr Strašín.

Úkol:
Fotografie účastníka u vchodu do jeskyně

Vzorová fotografie: