Prázdninová štafeta

Přihlásit se

Pravidla a ceny


-   Soutěž je určena pro děti a mládež do 18 let.

-   Soutěž se uskuteční v době od 1. 6. 2024 do 31. 8. 2024.

-   Pro účast v soutěži je nutné se registrovat na webových stránkách http://stafeta.plzensky-kraj.cz.

-   Na stránkách si vyberete ze seznamu libovolné turistické cíle. Jedinou podmínkou je, že při návštěvě každého cíle se soutěžící vyfotí na nádvoří či uvnitř navštíveného objektu anebo u tabule na začátku turistické stezky a snímek nahraje do webové aplikace na těchto stránkách.

-   Turistický cíl je na účet účastníka připočten až po schválení administrátorem.

-   V roce 2023 vyhlašujeme i kategorii pro školy. Školy se registrují naprosto stejně jako jednotlivci na webových stránkách http://stafeta.plzensky-kraj.cz. Soutěžní místa mohou v rámci školních výletů a exkurzí navštívit různé kolektivy (třídy) z jedné školy. Fotografie tříd se nahrávají do webové aplikace na těchto stránkách úplně stejně jako v případě jednotliců. Do slosování budou zařazeny všechny školy, jejichž třídy navštíví alespoň pět soutěžních míst.

- Pokud některý ze soutěžících-jednotlivců navštívi některý soutěžní cíl se svou školou, bude mu tento cíl do soutěže započítán také. Je však třeba o tom informovat administrátora soutěže přes e-mail prazdninovastafeta@email.cz.

 


 

Po navštívení 15 cílů z celkového počtu 50 se účastník dostává automaticky do slosování o ceny!
   
Vyhlášení výsledků a předání cen se uskuteční 17. září 2023 na hradě Radyně, kde ocenění vítězům předá sám

císař a král Karel IV.

 


 

Absolutní vítěz, tedy ten, kdo navštíví nejvíc soutěžních cílů, se opět stane kmotrem vzácného mláděte v plzeňské zoo.

 

 

Ceny vám přinášejí tito partneři:


        

      

             

     

 

 DEPO2015  

Mediální partneři: