Prázdninová štafeta

Přihlásit se

Detail cíle - Kostel sv.Mořice na Mouřenci nad Annínem


Název cíle: Kostel sv.Mořice na Mouřenci nad Annínem

Typ cíle:

placený vstup
Platnost cíle: 01.06.2019 - 31.08.2019
Oblast cíle Klatovsko a Šumava
GPS: 49.1720853 13.5078

Popis cíle:
Kostel sv. Mořice na Mouřenci nad Annínem patří mezi nejstarší dochované křesťanské kostely na Šumavě. Postaven byl po roce 1220 jako pozdně románský. V pozdějších dobách byl goticky a barokně upraven. Jeho vznik souvisí mj. se středověkou kolonizací a příchodem prvních křesťanů na Šumavu. Zásluhy na vzniku kostela připisují různí autoři poustevníku Vintířovi, benediktinskému klášteru Niederalteich u Deggendorfu a hrabatům z Bogenu. Po celá staletí zde žili společně Češi a Němci. Po odsunu německy mluvícího obyvatelstva a po nástupu komunistického režimu v Československu lidé Mouřenec zdevastovali a rozkradli. V 90. letech byl kostel hlavně díky sbírce n? ?meck&ya cute;ch rodáků a díky společnému úsilí Čechů a Němců opraven a v září 1993 znovu vysvěcen. Od té doby zve na česko-německé bohoslužby. Při rekonstrukci byly náhodně objeveny vzácné gotické fresky ze 14. století s vyobrazením Posledního soudu a Ukřižování. V kostele zůstala původní křtitelnice a ve věži visí bronzový zvon z roku 1329. Na severní straně hřbitova stojí barokní kostnice z 18. století, kde byly uloženy tisíce lidských ostatků. Součástí kostela je malé muzeum, které mapuje historii Mouřence. Na přelomu let 2004/5 zde režisér Jiří Strach natočil část pohádky Anděl Páně. Mouřenec se objevil i v pohádce Tři životy nebo v seriálu Policie Modrava. Od roku 2011 zde tý ;m (dnes spolek) Přátelé Mouřence ve spolupráci s podpůrným spolkem Förderkreis zur Erhaltung von St. Maurenzen, duchovní správou a s podporou OÚ Dlouhá Ves a dalších partnerů pořádá duchovní setkání, koncerty, prohlídky, přednášky a další akce. Letos v květnu kostel Mouřenec uspěl v soutěži Má vlast cestami proměn. V internetovém hlasování se stal Nejkrásnější proměnou roku 2016 a dostal i první cenu odborné poroty. V červenci a srpnu 2018 jsou na Mouřenci komentované prohlídky, a to denně od 16 hodin. Kostel je přístupný pěšky z Annína od sklárny po lesní cestě (1,5 km) nebo autem po silnicích vedoucích od annínského koupaliště nebo od Palvínova. Více informací najdete na stránkách www.pratelemourence.cz.

Úkol:
Fotografie účastníka u kostela

Vzorová fotografie: