Prázdninová štafeta

Přihlásit se

Detail cíle - Americká zahrada Chudenice


Název cíle: Americká zahrada Chudenice

Typ cíle:

vstup zdarma
Platnost cíle: 01.06.2023 - 31.08.2023
Oblast cíle Klatovsko a Šumava
GPS: 0 0

Popis cíle:
V první polovině 19. století hrabě Eugen Černín nechal založit školku pro okrasné, převážně severoamerické dřeviny. O téměř dvě stovky let později ji poblíž rozhledny Bolfánek naleznete stále, jen ty dřeviny poněkud zmohutněly a arboretum se stalo národní přírodní památkou.

Úkol:
Vyfotit se u vchodu do arboreta.

Vzorová fotografie: