Prázdninová štafeta

Přihlásit se

Detail cíle - Muzeum Středních Brd


Název cíle: Muzeum Středních Brd

Typ cíle:

placený vstup
Platnost cíle: 01.06.2023 - 31.08.2023
Oblast cíle Rokycansko
GPS: 49.7338747 13.760985

Popis cíle:
Muzeum Středních Brd ve Strašicích, se nachází ve dvou objektech bývalých kasáren ve Strašicích, ve velitelské vile a v dřevěném patrovém kasárenském domě. Do vily je umístěna stálá expozice, která představuje Střední Brdy a především Strašice a jejich okolí z přírodovědného a společenskovědního hlediska. V kasárenském domě pak najdeme prezentaci historie vojenství ve vztahu k vývoji dnes už zaniklého Vojenského újezdu Brdy, s nímž Strašice bezprostředně sousedily. www.muzeumstrasice.eu

Úkol:
Vyfotit se před muzeem

Vzorová fotografie: