Prázdninová štafeta

Přihlásit se

Detail cíle - Vyhlídka Kozí bouda na NS Zábělá


Název cíle: Vyhlídka Kozí bouda na NS Zábělá

Typ cíle:

vstup zdarma
Platnost cíle: 21.06.2022 - 31.08.2022
Oblast cíle Plzeň
GPS: 49.7763392 13.4471436

Popis cíle:
Naučná lesnická stezka Zábělá je věnována přírodnímu prostředí a působění člověka v krajině. Vede od zastávky autobusu Bukovec do přírodní rezervace Zábělá. Stezka má 10 informačních tabulí. Postupně seznamuje s tématy: 1. s hradištěm Bukovec; 2. s vývojem krajiny a působením říčního toku (na vyhlídce Holý vrch); 3. s historií lesovny Zábělá, dendrologickými informace; 4. s lesním hospodařením a školkařstvím; 5. lesním hospodařením; 6. historií trati Plzeň – Praha; 7. s výhledem do meandrujícího údolí Berounky (vyhlídka Kozí Bouda); 8. bývalým oblíbeným výletním místem; 9. s flórou a faunou; 10. s geomorfologií a vlivem člověka na krajinu. Stezka je v terénu značena turistickým značením červené a žluté turistické trasy.

Úkol:
Vyfotit se na vyhlídce

Vzorová fotografie: