Prázdninová štafeta

Přihlásit se

Detail cíle - Socha svatého Jana Nepomuckého


Název cíle: Socha svatého Jana Nepomuckého

Typ cíle:

vstup zdarma
Platnost cíle: 01.06.2023 - 31.08.2023
Oblast cíle Domažlicko
GPS: 49.5107 12.8021

Popis cíle:
Městečko Poběžovice leží 15 km od západočeského města Domažlice. První písemné zmínky pocházejí z roku 1359, kdy byly zapsány do berního rejstříku Plzeňského kraje. Na město byla poddanská osada povýšena roku 1502, hlavní zásluhu o zvýšení privilegií měl majitel panství Dobrohost z Ronšperka. Právě za jeho působení byl změněn název města na „Ramsberg" – tedy „Beraní horu". Počeštěný název „Ronšperk" byl pro místo užíván až do roku 1948. V tomto roce byl městečku navrácen původní název. K dalšímu rozmachu města dochází během 17. století, kdy Ronšperk získal tehdejší hejtman Plzeňského kraje Matyáš Bohumír Wunschwitz (též Vunšvic), velký vyznavač kultu Jana Nepomuckého. Generální vikář pražského arcibiskupa, který na popud krále Václava IV. (1378-1419) zemřel mučednickou smrtí, se stal nejvíce uctívaným světcem barokního období. Hejtman Vunšvic si na práci objednal věhlasného sochaře Jana Brokoffa, který se v letech 1682-1683 zdržoval v Poběžovicích. Socha z hrubozrnného pískovce byla zhotovena dle vzoru hliněné sošky z roku 1681, kterou vytvořil rakouský sochař a malíř Matyáš Rauchmiller. Téměř dvou a půl metrová plastika je umístěna na hranolovém soklu. Na soklu byl vytesán nápis „Sancte Ioannes Patrone urbis..Sigulis Culturibus Dei Favorem." Postava světce je zobrazena v typické ikonografické formě - tedy v rouše kanovníka s biretem, v ruce drží kříž a kolem hlavy se vine svatozář s pěti hvězdami. K prvním restaurátorským zásahům došlo v roce 1875, další následovaly v šedesátých letech 20. století a v roce 1977. Socha je od roku 2016 nově zrestaurována a je obnoveno její blízké okolí (zídka, kovaný plot, nově vysazené stromy)

Úkol:
Fotografie účastníka u sochy svatého Jana Nepomuckého

Vzorová fotografie: