Prázdninová štafeta

Přihlásit se

Detail cíle - Mariánská Týnice


Název cíle: Mariánská Týnice

Typ cíle:

placený vstup
Platnost cíle: 21.06.2022 - 31.08.2022
Oblast cíle Severní Plzeňsko
GPS: 49.9853 13.4623

Popis cíle:
Areál bývalého proboštství cisterciáckého kláštera byl postaven na místě poutního kostela za opata Eugena Tyttla v letech 1711-68. Návrh v raně barokním slohu vytvořil známý architekt J. B. Santini. Dominantu tvoří kostel Zvěstování Panny Marie postavený na půdorysu řeckého rovnoramenného kříže a patrová budova proboštství, ve které se nachází bývalá společná jidelna mnichů s jedinečnou freskovou výzdobou. Celý areál doplňuje ambit zdobený freskami inspirované životem P. Marie a cisterciáckého řádu od F. J. Luxe. Po zrušení řádu v roce 1785 sloužil klášter hospodářským účelům. V současnosti se v prostorech kláštera nachází Muzeum a galerie severního Plzeňska s expozicemi o historii kláštera, zdejšího regionu nebo výstava dokumentující život ve městě. Webové stránky: http://www.marianskatynice.cz/

Úkol:
Vyfotit se před Muzeem severního Plzeňska

Vzorová fotografie: