Prázdninová štafeta

Přihlásit se

Detail cíle - Naučná stezka Plasy


Název cíle: Naučná stezka Plasy

Typ cíle:

vstup zdarma
Platnost cíle: 01.06.2023 - 31.08.2023
Oblast cíle Severní Plzeňsko
GPS: 0 0

Popis cíle:
Naučná stezka v Plasích byla vybudována studenty místního gymnázia v r. 1986 - 1988. Stezka je dlouhá 3,4 km, má 9 informačních tabulí a seznamuje návštěvníky s nejzajímavějšími přírodními, kulturními i technickými památkami. Stanoviště č. 1 - na tomto stanovišti je informace o historii Plas. Plasy jsou zde představeny jako nejvýznamnější kulturní, turistické a rekreační centrum celého regionu. Stanoviště č. 2 - podává informaci o bývalém kostele sv. Václava, nyní hrobce Metternichů, dále pak o konventu a sýpkách s královskou kaplí a vzácnými hodinami. Stanoviště č. 3 - informační tabule podává přehled o farním kostele Nanebevzetí Panny Marie, dále pak o prelatuře - zámku a historicky velmi cenném hospodářském dvoru. Krátce je popsána historie lípy kongresovky a renovované plaské litiny. Stanoviště č. 4 - na tomto panelu je popsaná historie plaské huti a tradice průmyslové výroby ve městě. Stanoviště č. 5 - návštěvníkům je předkládán popis rostlinstva v Plasích a celém regionu, obrazově jsou představeni i charakterističtí zástupci. Bližší informace jsou o lesních plochách regionu, vyhodnocuje se i přírodní potenciál krajiny. Stanoviště č. 6 - zde je předkládána informace o řece Střele a jejích přítocích, je zde charakterizováno i území ohrožené povodněmi a popisuje se historie povodní v povodí řeky Střely. Stanoviště č. 7 - tato informační tabule nabízí informaci o živočišstvu Plas a okolí, jsou zde představeni i charakterističtí zástupci živočišné říše. Stanoviště č. 8 - na tomto panelu je areál Velké louky a popisuje se zde vývoj parkové úpravy této velmi cenné nivní louky. Stanoviště č. 9 - na poslední zastávce nauční stezky se návštěvníci mohou seznámit s přírodními unikáty regionu a jsou zde i pozvánky k návštěvě historických objektů v Plasích a okolí.

Úkol:
Fotografie účastníka u informační tabule na stezce

Vzorová fotografie: