Prázdninová štafeta

Přihlásit se

Detail cíle - Kralovické mumie


Název cíle: Kralovické mumie

Typ cíle:

vstup zdarma
Platnost cíle: 21.06.2021 - 31.08.2021
Oblast cíle Severní Plzeňsko
GPS: 49.9793392 13.48324

Popis cíle:
V dlažbě kaple Božského srdce Páně jsou dřevěné padací dveře, pod nimiž vedou cihlové schody do podzemní klenuté krypty. Po obou delších stěnách jsou umístěny rakve s pozůstatky těl členů rodiny Gryspeků, kteří původně odpočívali v rakvích kovových, jež však prý dal opat Kryštof Tengler r. 1668 rozlít a cín použil na píštaly do varhan v plaském kostele. Od té doby odpočívali Gryspekové v dřevěných otevřených rakvích opatřených letopočty 1612, 1618, 1622. Nyní jsou v rakvích za zasklenými víky. Florián Gryspek zde našel odpočinek roku 1588 a po jeho boku byla uložena manželka Rosina a 15 dalších členů rodiny. Hrobka byla otevřena poprvé až po stu letech a tehdy byla shledána jejich těla, uložená v cínových rakvích pozoruhodně zachovaná. Vznikla legenda o poslední hostině na Kaceřově, kde se měli všichni členové rodiny otrávit po konfiskaci jejich majetku v roce 1623.. Zachovalost těl v 19. stol vzbudila romantický zájem a vyvolala řadu pověstí o tragickém zániku rodu. Kdo však vskutku v hrobce odpočívá?

Úkol:
Vyfotit se v kapli Božského srdce Páně

Vzorová fotografie: