Prázdninová štafeta

Přihlásit se

Detail cíle - Zřícenina hradu Krašov


Název cíle: Zřícenina hradu Krašov

Typ cíle:

vstup zdarma
Platnost cíle: 01.06.2023 - 31.08.2023
Oblast cíle Severní Plzeňsko
GPS: 49.9489 13.5884

Popis cíle:
V lesích nad malebným údolím Berounky 8 km od Kralovic se na ostrohu zvedá zřícenina hradu Krašova, jednoho z nejstarších gotických hradů v Čechách. Hrad Krašov byl postaven pro ochranu staré obchodní a vojenské cesty, vedoucí podél řeky Mže (dnes Berounky). Původní hradiště zde bylo vybudováno pravděpodobně již v 9. století, tedy za vlády českého knížete Břetislava. První písemná zmínka o hradu je z roku 1232. Hrad nechal postavit Jetřich Hroznata z významného západočeského rodu Hroznatovců, který je snad také zakladatelem rodu pánů z Krašova. Ti hrad vlastnili až do pol. 14. století. Po nich přešel do vlastnictví Kolovratů. Po husitských válkách se zde střídá několik majitelů, jako páni z Landštejna, Hrobčičtí z Hrobčic a po pohnutých letech třicetileté války jej nakonec získávají Miseroniové. Císařský písař rytíř Miseroni z Lisonu byl velice krutý majitel se špatnou pověstí a krátce po jeho úmrtí se jeho manželka rozhodla roku 1678 panství prodat cisterciáckému klášteru v Plasích. Ten zde zřizuje letní sídlo mnichů. V roce 1785 po zrušení kláštera patentem císaře Josefa II. převzal hrad Královský Náboženský fond, který rozprodával části hradu okolním sedlákům jako stavební kámen a tak již v roce 1800 byl Krašov jen pouhou hromadou trosek. Hrad pustl až do roku 1826, kdy plaské panství kupuje císařský kancléř kníže Klement Lothar Metternich - Winneburg. Ten devastaci Krašova dokončuje. Zřícenina hradu byla částečně zakonzervována a dostavěna ve 20. století Spolkem pro záchranu hradu Krašova, který svoji činnost obnovil po delší odmlce v r. 1990.

Úkol:
Vyfoť se u zříceniny hradu Krašov.

Vzorová fotografie: