Prázdninová štafeta

Přihlásit se

Přehled cílů pro rok 2022

Domažlicko (6 cílů)
Platnost: 21.06.2022 - 31.08.2022
GPS: 49.431 12.8616
vstup zdarma
Úkol: Vyfotit se u pomníku J. S. Koziny

Popis cíle: Pomník chodského hrdiny postavený v roce 1895,dvěstě let po povravě J.S.Koziny v Plzni. Vyhlídkové místo nad obcí Újezd, dětské hřiště, velká socha chodského psa, stylová restaurace
Platnost: 21.06.2022 - 31.08.2022
GPS: 49.47202 12.71414
vstup zdarma
Úkol: Vyfotit se u zříceniny

Popis cíle: Starý Herštejn je zřícenina hradu ze 13. století na kopci nedaleko Vranova - místní části Pivoně. Za husitských válek hrad dobylo vojsko Domažlic. Hrad byl rozbořen v 16. století poté, co se na něm usídlila loupeživá cháska nechvalně známého Zdeňka Dobrohosta.
Platnost: 21.06.2022 - 31.08.2022
GPS: 49.3957289 12.8688847
vstup zdarma
Úkol: Vyfotit se u viklanu

Popis cíle: Velký skalní blok se kdysi kýval několik desítek centimetrů sem a tam a vydával skřípavé zvuky, ale v šedesátých letech 19. století jej italští dělníci při stavbě trati spojující Bavorsko s Čechy rozhoupali tak, že vypadl ze své osy. Znovu osadit se jej podařilo v roce 2009 spolu s Ing. Pavlem Pavlem, který je známý tím, že rozhýbal sochy na Velikonočním ostrově.
Platnost: 21.06.2022 - 31.08.2022
GPS: 49.5212789 12.9604739
vstup zdarma
Úkol: Vyfotit se u rozhledny nebo z její vyhlídkové plošiny

Popis cíle: Pětipodlažní rozhledna byla postavena v roce 2010 na místě bývalé poutní kaple Panny Marie Lurdské. Dřevěná hranolová věž dosahuje výšky 21,5 metrů. Na vyhlídkovou plošinu se dostanete po zdolání 66 schodů a nabídne se vám rozhled na blízké okolí Horšovského Týna, pásmo Českého lesa a Šumavu. Foto Jiří Kašpar
Platnost: 21.06.2022 - 31.08.2022
GPS: 49.5904953 12.7174497
placený vstup
Úkol: Vyfotit se na naučné stezce nebo na barokním mostě

Popis cíle: Školní naučná stezka byla vybudována v roce 2015 a je volně přístupná všem, co se chtějí něco dozvědět o Bělé nad Radbuzou a jejím okolí. Barokní kamenný most nechala postavit kněžna Metternichová, majitelka panství, v letech 1703-23 na místě původního dřevěného mostu. Most zdobí šest soch - sv. Antonín, Jan Nepomucký, Václav, Erasmus, archanděl Michael a Immaculata. Foto Jan Šourek
Platnost: 21.06.2022 - 31.08.2022
GPS: 49.6085078 12.88728
vstup zdarma
Úkol: Vyfotit se u balvanu s vytesaným reliéfem nebo i jinde na trase.

Popis cíle: Jedním z krásných výletů pro náročné turisty může být i návštěva parku Sedmihoří a zdejší naučné stezky. Toto lesní území obklopuje sedm nižších vrcholů a na okrajích se nachází pole a rybníky. Čím je toto místo tak výjimečné? Prý je tam tajemná energie… Velký žulový balvan na trase s vytesaným reliéfem podaných rukou je symbolem usmíření. Podle pověsti se zde usmířili dva rozhádaní sedláci. Setkali se zde proti sobě na úzké cestě s naloženými povozy, žádný nechtěl uhnout, až nakonec přišli nato, že pokud nespojí své síly, neprojede ani jeden z nich. Kámen také už po staletí značí hranici - dříve mezi panstvími (horšovskotýnským a prostibořským), dnes mezi okresy (domažlickým a tachovským).
Klatovsko a Šumava (7 cílů)
Platnost: 21.06.2022 - 31.08.2022
GPS: 49.210605 13.1974619
vstup zdarma
Úkol: Vyfotit se před orlojem

Popis cíle: V obci Hojsova Stráž si můžete prohlédnout Šumavský orloj, který vyrobil amatérský hodinář Zdeněk Landa. Práce na něm mu trvala více než tři roky. Orloj ukazuje nejen běžný občanský čas, ale také střední sluneční čas a čas hvězdný, dále datum a kalendářní měsíc, znázorňuje pohyb Slunce znameními zvěrokruhu, aktuální fázi Měsíce, zbytek dnů do novu a vzájemné aspekty Slunce a Měsíce. Bicí stroj odbije každé pravé poledne prvních osm tónů naší státní hymny a po jejich doznění kostlivec dvanáctkrát zazvoní na zvon. Vedle kostlivce se pod stříškou pootáčí a hrozí rukou postava známého šumavského poustevníka Güntera, česky pojmenovaného Vintíř. Na orloji najdete i otočnou mapu hvězdné oblohy a takzvanou dračí rafijí, která předpovídá zatmění Slunce a Měsíce. Jsou tam i menší číselníky, které ukazují časy východů a západů Slunce v daný den.
Platnost: 21.06.2022 - 31.08.2022
GPS: 49.2632553 13.3988364
placený vstup
Úkol: Vyfotit se na nádvoří jednoho z uvedených hradů

Popis cíle: Když se řekne hrad na Šumavě, většině výletníků vytane na mysli jeden z trojice Rabí, Velhartice nebo Kašperk. Navštivte hrad proslavený zejména Buškem z Romance o Karlu IV. od Jana Nerudy.
Platnost: 21.06.2022 - 31.08.2022
GPS: 49.3155869 13.6815219
vstup zdarma
Úkol: Vyfotit se u hradiště nebo na některém v vyhlídkových míst v okolí

Popis cíle: Z původního slovanského hradiště založeného v 1. polovině 11. století se zachovaly pozůstatky opevnění v podobě obvodového valu na předhradí. Val se místy zvedá až do výšky šesti metrů a je široký 15 metrů. Na místě původní akropole stojí zřícenina pozdějšího hradu. Prácheň byla v 11.- 13. století správním centrem tamního regionu. Foto Jája Jíchová
Platnost: 21.06.2022 - 31.08.2022
GPS: 49.3948325 13.2720803
placený vstup
Úkol: Vyfotit se před rozhlednou

Popis cíle: Před mnoha lety stával na tomto místě kostel sv. Anny, který však nechal Josef II. zrušit. Dnešní podoba objektu pochází z doby po 2. světové válce, kdy byla na základech zříceného kostela postavena výletní restaurace s prosklenou rozhlednou. Restaurace byla v provozu do roku 2001. Opuštěný objekt začal postupně chátrat. Od roku 2006, má objekt pronajaté občanské sdružení Klub přátel Klatovska. Funguje zde od konce dubna do začátku října občerstvení, konají se zde různé akce pro děti i dospělé, například představení ochotníků z okolí. Od června 2016 je vyhlídka již pravidelně přístupná a vstupenky se kupují u obsluhy občerstvení. Foto Jiří Klokočník
Platnost: 21.06.2022 - 31.08.2022
GPS: 0 0
vstup zdarma
Úkol: Vyfotit se u vchodu do arboreta

Popis cíle: V první polovině 19. století hrabě Eugen Černín nechal založit školku pro okrasné, převážně severoamerické dřeviny. O téměř dvě stovky let později ji poblíž rozhledny Bolfánek naleznete stále, jen ty dřeviny poněkud zmohutněly a arboretum se stalo národní přírodní památkou.
Platnost: 21.06.2022 - 31.08.2022
GPS: 49.2770564 13.1372281
vstup zdarma
Úkol: Vyfotit se před zříceninou nebo uvnitř zbytků hradu

Popis cíle: Zříceninu hradu najdete na zalesněném hřbetu nad Nýrskem. Vede k němu několik turistických značených cest. Hrad byl založen na začátku 14. století u staré cesty do Bavor. V roce 1472 byl dobyt a vypálen, na počátku 16. století ještě opraven, ale pak už jen pustl a chátral. Dnes tam najdete zachovalé zbytky zdí paláce a věže.
Platnost: 21.06.2022 - 31.08.2022
GPS: 49.172085 13.5078
vstup zdarma
Úkol: Vyfotit se před kostelem

Popis cíle: Kostel sv. Mořice na Mouřenci nad Annínem patří mezi nejstarší dochované křesťanské kostely na Šumavě. Postaven byl po roce 1220 jako pozdně románský. V pozdějších dobách byl goticky a barokně upraven. Jeho vznik souvisí mj. se středověkou kolonizací a příchodem prvních křesťanů na Šumavu. Po celá staletí tam žili společně Češi a Němci. Po odsunu německy mluvícího obyvatelstva a po nástupu komunistického režimu v Československu lidé Mouřenec zdevastovali a rozkradli. Součástí kostela je malé muzeum, které mapuje historii Mouřence. Na přelomu let 2004/5 tam režisér Jiří Strach natočil část pohádky Anděl Páně. Mouřenec se objevil i v pohádce Tři životy nebo v seriálu Policie Modrava. V červenci a srpnu 2022 jsou komentované prohlídky pondělí, středa, pátek, neděle od 16:30 h a v sobotu od 11 hodin. Noční prohlídky jsou v předem avizovaných termínech na www.pratelemourence.cz nebo na www.facebook.com/mourenec.
Jižní Plzeňsko (6 cílů)
Platnost: 21.06.2022 - 31.08.2022
GPS: 49.6299 13.4307
placený vstup
Úkol: Vyfotit se na nádvoří zámku.

Popis cíle: Barokní zámek Nebílovy stojí uprostřed stejnojmenné vsi v Plzeňském kraji. Rozsáhlý zámecký areál se skládá ze dvou proti sobě postavených patrových traktů svírající čestný dvůr. Zrekonstruovaná přední část zámku vám nabídne expozici dobových interiérů. Ojedinělá je výmalba tanečního stalu, která se rozkládá na ploše 400 metrů čtverečních a představuje subtropickou krajinu s faunou a flórou. Otevřeno úterý - neděle 9:00 - 17:00.
Platnost: 21.06.2022 - 31.08.2022
GPS: 49.6127831 13.6216286
vstup zdarma
Úkol: Vyfotit se u vodopádů

Popis cíle: Hvížďalský vodopád se nachází na Bradavě pod hrází rybníka Hvížďalka u Spáleného Poříčí. Bradava přechází terénní stupeň dvěma větvemi a vytváří tak dva vodopády o výšce 2 a 3 metry. Foto Milan Janoch
Platnost: 21.06.2022 - 31.08.2022
GPS: 49.5452775 13.5710772
vstup zdarma
Úkol: Vyfotit se v zoo

Popis cíle: Taková jiná ZOO... Veřejně přístupný přírodní park se zvířaty a herními prvky ze dřeva a kovu situovaný na okraji obce Ždírec (Plzeň - jih). Přírodní galerie uměleckých kovářů, řezbářů a kamenosochařů. Foto Kája Holub
Platnost: 21.06.2022 - 31.08.2022
GPS: 49.6525364 13.1979356
vstup zdarma
Úkol: Vyfotit se před muzeem nebo přímo v expozici

Popis cíle: HASIČSKÉ MUZEUM DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE v letohrádku kláštera Chotěšov funguje od roku 2013. Otevřeno je každou neděli dle provozní doby kláštera. Muzeum se nachází v budově barokního pavilonu, jehož rekonstrukce předcházela otevření samotného muzea. V muzeu naleznete širokou přehlídku exponátů hasičské techniky z 19. a 20. století.
Platnost: 21.06.2022 - 31.08.2022
GPS: 49.6642 13.5564
vstup zdarma
Úkol: Vyfotit se u skutečné lopaty pod hradem

Popis cíle: Dnešní klid a mír přírodní rezervace s bohatou faunou i flórou a romantickým skaliskem jen málo poodhaluje dramata, která se tu konala před více než polovinou tisíciletí. Husitská doba ale tomuto regionu dvakrát neprospěla, a tak dnes Lopata patří spíše přírodě než člověku.
Platnost: 21.06.2022 - 31.08.2022
GPS: 49.5713467 13.4438703
vstup zdarma
Úkol: Vyfotit se u rozhledny nebo na ní

Popis cíle: Rozhledna Kožich se nachází přibližně 60 metrů od stejnojmenné kóty 584 m n. m., 900 metrů severovýchodně od obce Řenče, část Libákovice. Telekomunikační věž mobilního operátora, jejíž součástí je tato rozhledna, byla vystavěna v roce 2007. Vyhlídková plošina ve výšce 24 metrů byla zpřístupněna veřejnosti v roce 2008.
Plzeň (7 cílů)
Platnost: 21.06.2022 - 31.08.2022
GPS: 49.7578 13.3598
placený vstup
Úkol: Vyfotit se u vchodu do unikátní expozice Svět v podzemí nebo v interiéru Akva Tera

Popis cíle: Zoologická a botanická zahrada chová nejvíce druhů zvířat ze všech českých ZOO. Pyšní se krásnými africkými pavilony. Součástí ZOO je vesnický statek Lüftnerka, Japonská zahrada a DinoPark, a také stálá akvarijní výstava Akvatera (plazi, obojživelníci, ještěři, ryby), která je mimo areál v centru města (Palackého tř. 5). Speciální podívanou v Plzni najdete v unikátní expozici Svět v podzemí. Rekonstruovaný vojenský objekt z doby 2. světové války poskytuje podzemní prostor k několika typům specifických expozicí i s živými obyvateli. Součástí je také Past na rovníku – expozice Hanzelky a Zikmunda, nejslavnějších českých cestovatelů. Do ZOO jezdí v červnu, červenci a v srpnu vláček z náměstí Republiky. Otevřeno denně 8:00 - 19:00.
Platnost: 21.06.2022 - 31.08.2022
GPS: 49.788375 13.385612
vstup zdarma
Úkol: Vyfotit se v areálu

Popis cíle: Arboretum vzniklo v roce 1956 jako detašované pracoviště Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti. V posledních letech výrazně rozvíjí. Navštívit zde můžete zookoutek s dančí zvěří, kde je možné ze dvou pozorovatelen zvěř sledovat. Pro lesní pedagogiku je nejvíce využívána takzvaná „písková učebna“, tedy upravený prostor k venkovnímu vyučování vybavený tabulí, dubovými křesílky a stolky, imitující třídu v lesním prostředí. Děti mají oblíbené takzvané „kládiště“, pospojované pokroucené akátové klády, na kterých cvičí svou obratnost. Zajímavé je i stanoviště „strom“ stojí pod nejstarší borovicí v arboretu, která i po zásahu bleskem přežila už 270 let. U „stromofonu“ si děti mohou vyzkoušet akustické vlastnosti dřeva. Pochopí tak, proč se dřevo používá i při výrobě hudebních nástrojů.
Platnost: 21.06.2022 - 31.08.2022
GPS: 49.7759914 13.3779847
placený vstup
Úkol: Vyfotit se ve statku

Popis cíle: Usedlost U Matoušů je součástí památkově chráněné bolevecké návsi, která je dokladem typické vesnické architektury na Plzeňsku v 18. - 20. století. Samotná usedlost se skládá z velkého stavení, stodoly, sýpky, špýcharu a chlévů.
Platnost: 21.06.2022 - 31.08.2022
GPS: 49.7697122 13.3474878
placený vstup
Úkol: Vyfotit se na rozhledně

Popis cíle: Telekomunikační příhradová věž, vysoká 70 metrů, byla postavená v roce 2001. Z vyhlídkové plošiny ve výšce 23 metrů se vám naskytne kruhový výhled na okolí Plzně, hrad Radyni nebo za dobré viditelnosti i na vrcholky Šumavy. Foto Robert Prokes
Platnost: 21.06.2022 - 31.08.2022
GPS: 49.68054 13.46361
vstup zdarma
Úkol: Vyfotit se u hradu Radyně

Popis cíle: Pod hradem Radyně je Centrum služeb pro turisty s bezbariérovým přístupem a expozičním prostorem. Jsou tam k dispozici informace k historii hradu Radyně a okolí i o dalších zajímavých místech Starého Plzence. V Centru prodávají vstupenky na hrad, ale také turistické a upomínkové předměty. K dispozici je návštěvníkům audio průvodce, cyklisté mohou využít samoobslužný cykloservis.
Platnost: 21.06.2022 - 31.08.2022
GPS: 49.7763392 13.4471436
vstup zdarma
Úkol: Vyfotit se na vyhlídce

Popis cíle: Naučná lesnická stezka Zábělá je věnována přírodnímu prostředí a působění člověka v krajině. Vede od zastávky autobusu Bukovec do přírodní rezervace Zábělá. Stezka má 10 informačních tabulí. Postupně seznamuje s tématy: 1. s hradištěm Bukovec; 2. s vývojem krajiny a působením říčního toku (na vyhlídce Holý vrch); 3. s historií lesovny Zábělá, dendrologickými informace; 4. s lesním hospodařením a školkařstvím; 5. lesním hospodařením; 6. historií trati Plzeň – Praha; 7. s výhledem do meandrujícího údolí Berounky (vyhlídka Kozí Bouda); 8. bývalým oblíbeným výletním místem; 9. s flórou a faunou; 10. s geomorfologií a vlivem člověka na krajinu. Stezka je v terénu značena turistickým značením červené a žluté turistické trasy.
Platnost: 21.06.2022 - 31.08.2022
GPS: 49.6992917 13.3507894
vstup zdarma
Úkol: Vyfotit se na zbytcích hradu

Popis cíle: Hrad byl zřejmě založen na počátku 13. století rodem Drslaviců. Od 14. století byl v majetku chotěšovského kláštera, v průběhu husitských válek zpustl. Dodnes se z hradu zachoval příkop a část východních hradeb. Lokalita byla osídlena v několika obdobích pravěku. Foto Ladislav Coufal
Severní Plzeňsko (8 cílů)
Platnost: 21.06.2022 - 31.08.2022
GPS: 49.9853 13.4623
placený vstup
Úkol: Vyfotit se před Muzeem severního Plzeňska

Popis cíle: Areál bývalého proboštství cisterciáckého kláštera byl postaven na místě poutního kostela za opata Eugena Tyttla v letech 1711-68. Návrh v raně barokním slohu vytvořil známý architekt J. B. Santini. Dominantu tvoří kostel Zvěstování Panny Marie postavený na půdorysu řeckého rovnoramenného kříže a patrová budova proboštství, ve které se nachází bývalá společná jidelna mnichů s jedinečnou freskovou výzdobou. Celý areál doplňuje ambit zdobený freskami inspirované životem P. Marie a cisterciáckého řádu od F. J. Luxe. Po zrušení řádu v roce 1785 sloužil klášter hospodářským účelům. V současnosti se v prostorech kláštera nachází Muzeum a galerie severního Plzeňska s expozicemi o historii kláštera, zdejšího regionu nebo výstava dokumentující život ve městě. Webové stránky: http://www.marianskatynice.cz/
Platnost: 21.06.2022 - 31.08.2022
GPS: 49.8803503 13.4630328
vstup zdarma
Úkol: Vyfotit se u rozhledny

Popis cíle: Volně přístupná dřevěná rozhledna je vysoká 9,2 metrů a byla zpřístupněna v roce 2013. Na vyhlídkový ochoz vede 11,3 m dlouhé schodiště.
Platnost: 21.06.2022 - 31.08.2022
GPS: 49.8028 13.3415
placený vstup
Úkol: Vyfotit se na rozhledně

Popis cíle: Krkavec patří ke třem významným vrcholům v blízkosti města Plzně a po Radyni je druhým nejvyšším vrcholem (504 m n. m.) plzeňského okolí. Na jeho vrcholu stojí 18 m vysoká kamenná rozhledna otevřená již roku 1901. Za výhledem je nutné vystoupat 98 schodů. Odměnou je nádherný výhled ze dvou ochozů na Plzeňskou kotlinu a Šumavu, krásně je vidět i podstatná část Českého lesa, bavorské pohoří Hoher Bogen, část Tepelské vrchoviny, Brdy, Švihovská vrchovina a Radečská vrchovina. A samozřejmě také Plzeň. Na Krkavec snadno dojdete či dojedete krásnou přírodou po některé z turistických nebo cyklistických stezek. Na vrchol však můžete vyrazit i autem a zaparkovat přímo za rozhlednou.
Platnost: 21.06.2022 - 31.08.2022
GPS: 50.0125883 13.3713117
vstup zdarma
Úkol: Vyfotit se u vodopádu nebo u jezera

Popis cíle: Sesuv půdy a zahrazení Mladotického potoka dalo vzniknout Odlezelskému jezeru a také následným vodopádům vysokým okolo dvou metrů.
Platnost: 21.06.2022 - 31.08.2022
GPS: 50.05604 13.35704
vstup zdarma
Úkol: Vyfotit se před jedním ze skalních útvarů

Popis cíle: Nedaleko obce Žihle leží skalní městečko Viklany - skupina balvanů biolitické žuly, která byla vyhlášena již roku 1933 chráněným územím. O kousek dále na území nazývaném U Báby najdete také dva balvanovité útvary Bába a Dědek, které vznikly bochníkovitým zvětráváním tiské žuly. Na této lokalitě se geologicky přeneseme do období přelomu starohor a prvohor, tedy do období před 550 miliony lety.
Platnost: 21.06.2022 - 31.08.2022
GPS: 49.7800414 13.1905653
vstup zdarma
Úkol: Vyfotit se na nádvoří hradu

Popis cíle: Zříceninu hradu z první poloviny 14. století naleznete na ostrohu nad řekou Mží. První písemná zmínka se datuje k roku 1349. Střídal majitele, opuštěn byl v první polovině 16. století. Pod hradem prochází modrá turistická značka. Dnes se na místě zachovaly poměrně rozsáhlé zbytky hradeb, zbytek brány a věžovité budovy. Foto Petr Koutský
Platnost: 21.06.2022 - 31.08.2022
GPS: 49.786276 13.07404
vstup zdarma
Úkol: Vyfotit se u mostu

Popis cíle: Železniční most přes přehradu Hracholusky na trati z Pňovan do Bezdružic pochází z konce 19. století. První návrh mostu z roku 1894 počítal s vybudováním pilířů z ocelové konstrukce, ale nebyl schválen, takže současná podoba mostu vychází z druhého návrhu z roku 1897. Tvoří ho dva zděné mostní pilíře nad přehradou o výšce 47 metrů a dva zemní pilíře na každé straně mostu. Nad nimi jsou tři ocelová pole, z níž každé je 55 metrů dlouhé. Most doplňují dva kamenné oblouky. Celková délka mostu je 210 metrů a váha ocelové konstrukce je přes 461 tisíc kilogramů. V posledních dvou letech prošel most nákladnou rekonstrukcí.
Platnost: 21.06.2022 - 31.08.2022
GPS: 49.979016 13.483841
placený vstup
Úkol: Vyfotit se u vstupu do hrobky nebo v Městském muzeu Kožlany

Popis cíle: V dlažbě kaple Božského srdce Páně jsou dřevěné padací dveře, pod nimiž vedou cihlové schody do podzemní klenuté krypty. Po obou delších stěnách jsou umístěny rakve s pozůstatky těl členů rodiny Gryspeků. Florián Gryspek zde našel odpočinek roku 1588 a po jeho boku byla uložena manželka Rosina a 15 dalších členů rodiny. - Městské muzeum Kožlany je vlastivědného typu a především se specializuje na nejslavnějšího rodáka Dr. Edvarda Beneše. Přijďte poznat jeho neobyčejný život od kolébky až po jeho stáří. V muzeu se podíváte i do staré venkovské třídy a nahlédnete pod pokličku hrnčířskému řemeslu, které má v Kožlanech dlouholetou tradici.
Rokycansko (6 cílů)
Platnost: 21.06.2022 - 31.08.2022
GPS: 49.8726 13.6761219
vstup zdarma
Úkol: Vyfotit se u rozhledny

Popis cíle: Vyhlídková plošina rozhledny je přístupná po žebříku. Byla postavena pod vrchem Bašovka (509 m) v roce 2019. Foto Vlastimil Vozka
Platnost: 21.06.2022 - 31.08.2022
GPS: 49.7338747 13.760985
placený vstup
Úkol: Vyfotit se před muzeem

Popis cíle: Muzeum Středních Brd ve Strašicích, se nachází ve dvou objektech bývalých kasáren ve Strašicích, ve velitelské vile a v dřevěném patrovém kasárenském domě. Do vily je umístěna stálá expozice, která představuje Střední Brdy a především Strašice a jejich okolí z přírodovědného a společenskovědního hlediska. V kasárenském domě pak najdeme prezentaci historie vojenství ve vztahu k vývoji dnes už zaniklého Vojenského újezdu Brdy, s nímž Strašice bezprostředně sousedily. www.muzeumstrasice.eu
Platnost: 21.06.2022 - 31.08.2022
GPS: 49.7305717 13.6425772
vstup zdarma
Úkol: Vyfotit se v arboretu

Popis cíle: Arboretum Žďár založil v letech 1974 až 1978 lesník ing. Kamil Matoušek (1936–2000). Účelem arboreta je seznámení veřejnosti se základními dřevinami České republiky. Dnes zahrnuje sbírka v přírodním parku Trhoň 30 dřevin, které jsou označeny cedulemi. V okolí větší množství studánek.
Platnost: 21.06.2022 - 31.08.2022
GPS: 49.7031389 13.7917953
vstup zdarma
Úkol: Vyfotit se na stezce

Popis cíle: Račí stezka NAPSAL PAVEL ŽIŽKA · 17.2.2017 Z padrťských plání k loveckému zámečku Tři Trubky vede naučná stezka v bývalém vojenském území v Brdech. Vyznačena byla již v roce 2016 a návštěvníky provází podél Padrťského potoka, či chcete-li Klabavy. Právě tento tok a jeho nejbližší okolí jsou vyhlášeny Evropsky významnou lokalitou, od roku 2009 spolu s padrťskými loukami nazývanou Padrťsko. Předmětem ochrany v této části je rak kamenáč, jemuž se právě tato stezka věnuje. Niva Padrťského potoka na padrťských pláních. Padrťský potok má v těchto místech, tedy mezi Padrťskými rybníky a soutokem s Třítrubeckým potokem, spoustu tváří. Na loukách přirozeně meandruje a v lesích se napřimuje. Tady je také většinou mělký a široký a střídají se na něm tůně a úseky se silnějším proudem. Žijí zde například vranky, vydry říční nebo už výše zmíněný jeden z našich dvou původních druhů raka – rak kamenáč. Zdroj: Poznej Brdy, foto Václav Moulis
Platnost: 21.06.2022 - 31.08.2022
GPS: 49.771244 13.590672
vstup zdarma
Úkol: Vyfotit se u letohrádku

Popis cíle: Letohrádek Kamýk je dominantou krajiny jižně od obce Osek. Na buližníkovém skalním suku (254 m) nechal majitel oseckého panství hrabě Jan Šternberk po roce 1750 postavit přízemní budovu obdélníkového půdorysu – letohrádek. K němu se jezdilo z oseckého zámku na loďkách po Podzámeckém rybníku, který byl zrušen po zániku železáren v Oseku roku 1814. Již roku 1839 zbyla z letohrádku jen ruina. Před zřízením letohrádku roku 1692 byl na vrchu Kamýk vysoký kamenný sloup s křížem na počest sv. Vavřince, Floriána, Háty a Kristýny, obklopený sochami těchto ochránců proti moru. Toto seskupení bylo zbudováno přičiněním misionářů, kteří se v této době zdržovali v Oseku. Kam ovšem toto sousoší a později i kříž zmizely, se nepodařilo zjistit. Zřícenina letohrádku, společně se židovským hřbitovem nacházejícím se nedaleko, leží v upraveném parku, který je volně přístupný.
Platnost: 21.06.2022 - 31.08.2022
GPS: 49.8548619 13.5629775
vstup zdarma
Úkol: Vyfotit se v trailparku

Popis cíle: K dispozici je 8 trailů různé délky a obtížnosti. - v blízkosti rozhledna Kamenný vrch, kamenný kruh a vyhlídkové místi Na oulehli
Tachovsko (6 cílů)
Platnost: 21.06.2022 - 31.08.2022
GPS: 49.8815 12.9767
vstup zdarma
Úkol: Vyfotit se u Prusíkova pramene

Popis cíle: Konstantinovy Lázně – lázně Vašeho srdce Konstantinovy Lázně, jediné lázně Plzeňského kraje, leží na okraji Tepelské vrchoviny, v nadmořské výšce 520 metrů v jedné z ekologicky nejčistších oblastí České republiky. Zdraví zde nacházejí lidé nejen s nemocemi cév, ale i lidé s nemocemi pohybového aparátu, nervové soustavy či s cukrovkou, především s jejími cévními a nervovými komplikacemi. Hlavní léčebné metody jsou založeny na využití přírodních léčivých zdrojů. Pramen přírodní minerální uhličité vody, která je čerpána z hloubky 40 m při teplotě 9,9 °C, má největší obsah volného oxidu uhličitého v České republice. Samotné lázně nabízejí relaxaci v rozlehlém parku, okolí je přímo stvořené pro turistiku v přírodě. Naleznete zde několik naučných stezek, historických památek a přírodních objektů, které je možné navštívit pěšky či na kole. Využít můžete desítky kilometrů cyklistický tras, inline dráhu či moderní wellness a fitness centrum. Nechybí zde ani možnost kulturního a společenského vyžití. Ubytování v hotelích s příjemnou rodinnou atmosférou doplňuje racionální strava s možností výběru z různých diet. Ochutnat můžete pokrmy z čerstvé zvěřiny, drůbeže, sladkovodních ryb, nabídku jídel podtrhuje výběr kvalitních vín, káv a zákusků. Mimořádné ubytování nabízí hotel Spa Boutique Löwenstein. Naleznete zde 16 komfortně vybavených apartmá ve 4 kategoriích, snídaňovou místnost či loby bar. V designu interiéru hotelu upřednostňujeme čisté linie, u jejich vybavení kombinujeme moderní vzhled s použitím tradičních materiálů. Pro zdravé osoby nabízíme celou škálu wellness pobytů a dovolených, které jsou plné příjemného koupání a wellness procedur. Pro firmy a management podniků máme k dispozici zázemí pro uspořádání večírku, konference, školení či semináře. K příjemnému prostředí lze samozřejmě přidat welness-volný čas.
Platnost: 21.06.2022 - 31.08.2022
GPS: 49.8666203 12.7528719
vstup zdarma
Úkol: Vyfotit se u rozhledny

Popis cíle: Rozhledna Bohušův vrch je zděná věž se špičatou stříškou z roku 1909. Po vystoupání 73 schodů do výšky 18 metrů se před vámi rozprostře kruhový výhled na Český a Slavkovský les, Dyleň nebo město Mariánské Lázně. Celková výška rozhledny je 21 metrů. V roce 2014 prošla věž rekonstrukcí. Foto Renča Antošová
Platnost: 21.06.2022 - 31.08.2022
GPS: 49.6796 12.6669
vstup zdarma
Úkol: Vyfotit se u zříceniny hradu

Popis cíle: Zřícenina hradu Přimda stojí na jižním konci skalnatého hřebene nad stejnojmennou obcí na Tachovsku v Plzeňském kraji. Přimda se považuje za nejstarší dochovaný kamenný hrad u nás a je chráněna jako národní kulturní památka. Z hradu se dochovala zřícenina mohutné hranolové románské obytné věže, která byla postavena z lomového kamene. Dále se zachovaly zbytky poloválcové bašty z konce 15. století.
Platnost: 21.06.2022 - 31.08.2022
GPS: 49.7295867 12.4498733
vstup zdarma
Úkol: Vyfotit se na naučné stezce

Popis cíle: Okružní naučná stezka s 12 informačními panely představuje sklářskou historii v okolí Lesné. Zajímavé jsou zejména zachované zbytky Arnoštovy leštírny. Také informuje o přírodě Českého lesa. - Zbytky Arnoštovy leštírny na ploché sklo, která se jako jediná dochovala na našem území. Pohon leštírny zajišťovalo původně vodní kolo a po roce 1910 jej poháněla elektrická energie z vodní turbíny.
Platnost: 21.06.2022 - 31.08.2022
GPS: 49.75224 13.008896
placený vstup
Úkol: Vyfotit se před hornickým skanzenem

Popis cíle: V areálu hornického skanzenu je expozice důlní techniky, která se tam dříve používala. Důlní vozy, vrtací kladiva, různé typy okovů, hydraulický a mechanický výklopník, důlní nakladače různých typů, vrtací soustavy a mnoho dalších již historických exponátů doplňuje funkční důlní lokomotiva a replika štoly. Důlní vozy, vrtací kladiva, různé typy okovů, hydraulický a mechanický výklopník, důlní nakladače různých typů, vrtací soustavy a mnoho dalších již historických exponátů doplňuje funkční důlní lokomotiva a replika štoly, kde je možno názorně zhlédnout použití zmíněné techniky při těžbě. Dále se v areálu nachází i vstup do tzv. průzkumné štoly (bývalého skladiště důlních trhavin), ve které se seznámíte se způsoby těžby v období středověku, ale i ke konci 20. století.
Platnost: 21.06.2022 - 31.08.2022
GPS: 49.8069089 12.8674636
vstup zdarma
Úkol: Vyfotit se na uvnitř hradu

Popis cíle: Zřícenina hradu Volfštejn je tvořena pozůstatky hradu bergfritového typu pravděpodobně z 1. poloviny 13. století s výjimečně zachovalou stavební dispozicí nenarušenou pozdějšími zásahy. V severozápadní části se nachází 22metrový bergfrit s románským obloučkovým vstupním portálem, který je 8 metrů nad zemí. V jihovýchodní části se nachází zbytky budovy „Starého paláce“. Mezi bergfritem a palácem se dochovaly části obranné bašty. Zřicenina hradu Volfštejn je chráněna od roku 1958 jako kulturní památka České republiky
Ochutnávka z okolních regionů (5 cílů)
Platnost: 21.06.2022 - 31.08.2022
GPS: 49.8109931 12.4304633
placený vstup
Úkol: Vyfotit se uvnitř parku

Popis cíle: Historický park je pulzujícím interaktivním muzeem, které každému návštěvníkovi zábavnou formou přibližuje autentický obraz středověku. Přitom se nabízí řada příležitostí, jak se aktivně zapojit při akcích nebo kurzech: vyzkoušet si můžete např. lukostřelbu, stavbu lepenice nebo plotu… Historie je tu doslova všudypřítomná a stačí se jí jenom otevřít. Příjezd k parku je od Tachova přes bývalý přechod Pavlův Studenec-Bärnau(park se nachází hned za hranicí s DE) Otevřeno je úterý až neděle. Více na : https://www.geschichtspark.de/cs/
Platnost: 21.06.2022 - 31.08.2022
GPS: 50.1201183 13.4392083
vstup zdarma
Úkol: Vyfotit se na hradě.

Popis cíle: Petršpurk je zřícenina šlechtického hradu ze 14. století. V polovině 16. století hrad přestal vyhovovat nárokům na bydlení renesanční šlechty. Proto pod ním postavili zámek a hrad Petrohrad pustnul. Z původního hradu zůstaly pouze menší zbytky zdiva a terénní nerovnosti, ale i dračí sluj - ovšem bez draka. Nad hradem však byla v 17. století vybudována okrouhlá kaple Všech svatých. Ta je dnes dominantou místa, kde hrad stával. Na místě paláce byla také v 19. století postavena romantická zřícenina se schodištěm na vyhlídku. Snímek Miroslav Legutko
Platnost: 21.06.2022 - 31.08.2022
GPS: 50.0853978 12.6693
placený vstup
Úkol: Vyfotit se v botanické zahradě.

Popis cíle: Obnovená botanická zahrada navazuje na historii areálu vybudovaného na počátku 20. století. Za spolupráce vévody Jindřicha Beaufort-Spontin, hraběte Arnošta Silva Taroucy a zahradníka Jana Koditka vznikla zahrada o rozloze 9 ha, která byla po roce 1945 opuštěna. Bečovská botanická zahrada o rozloze 9 hektarů je původně jedna z nejvýznamnějších historických sbírkových zahrad v Čechách. Otevřena je celoročně od svítání do soumraku. Vstup do areálu bývalého Beaufortského alpina, Rybniční zahrady a volnočasového areálu je možný pouze vstupní brankou z ulice Tovární u výrobního areálu Elektro v.d..
Platnost: 21.06.2022 - 31.08.2022
GPS: 49.7402992 13.8684572
vstup zdarma
Úkol: Vyfotit se u jednoho z informačních panelů

Popis cíle: Naučná stezka návštěvníky provede po turisticky oblíbeném okolí vřesovišť na bývalé dopadové ploše Jordán. Stezka má na svých 7 km celkem 8 zastavení, 1 klasický velký informační panel a 7 malých kovových panelů, netradičně umístěných na solitérních kamenech, které jsou příspěvkem k zachování nezastavěné krajiny CHKO Brdy.
Platnost: 21.06.2022 - 31.08.2022
GPS: 49.0590025 14.1682514
placený vstup
Úkol: Vyfotit se na nádvoří nebo v zámecké zahradě.

Popis cíle: Jednu z našich nejkrásnějších renesančních staveb, situovanou v malebné krajině mezi lesy, pastvinami a rybníky, nechal mezi lety 1583–1590 vystavět Vilém z Rožmberka. Tuto ojedinělou renesančně manýristickou stavbu pro něj vyprojektoval osvědčený stavitel Baltazar Maggi z Arogna. Letohrádek tak získal podobu vily typu italského casina, obklopené vodním příkopem a uzavřené obdélnou zahradou se vstupním traktem a obvodovou zdí členěnou izolovanými domky. Interiéry zámku prezentují období zdejšího působení posledních Rožmberků – Viléma a Petra Voka. Obytné i reprezentační místnosti byly zrestaurovány do podoby z konce 16. a začátku 17. století podle starých inventářů. Zcela mimořádnou kvalitu vykazuje štuková a malířská výzdoba interiéru vily, vycházející z loveckých motivů a výjevů z římských dějin. Součástí prohlídky je také zámecká kaple Narození Panny Marie a samozřejmě renesanční zahrada s vodním příkopem.
Zobrazit cíle pro oblast: