Prázdninová štafeta

Přihlásit se

Přehled cílů pro rok 2023

Domažlicko (7 cílů)
Platnost: 01.06.2023 - 31.08.2023
GPS: 49.47202 12.71414
vstup zdarma
Úkol: Vyfotit se u zříceniny

Popis cíle: Starý Herštejn je zřícenina hradu ze 13. století na kopci nedaleko Vranova - místní části Pivoně. Za husitských válek hrad dobylo vojsko Domažlic. Hrad byl rozbořen v 16. století poté, co se na něm usídlila loupeživá cháska nechvalně známého Zdeňka Dobrohosta.
Platnost: 01.06.2023 - 31.08.2023
GPS: 49.3957289 12.8688847
vstup zdarma
Úkol: Vyfotit se u viklanu

Popis cíle: Velký skalní blok se kdysi kýval několik desítek centimetrů sem a tam a vydával skřípavé zvuky, ale v šedesátých letech 19. století jej italští dělníci při stavbě trati spojující Bavorsko s Čechy rozhoupali tak, že vypadl ze své osy. Znovu osadit se jej podařilo v roce 2009 spolu s Ing. Pavlem Pavlem, který je známý tím, že rozhýbal sochy na Velikonočním ostrově. Nedaleko viklanu najdete i kuličkovou dráhu a přímo v Babylonu bludiště, které si děti určitě užijí.
Platnost: 01.06.2023 - 31.08.2023
GPS: 49.5212789 12.9604739
vstup zdarma
Úkol: Vyfotit se u rozhledny nebo z její vyhlídkové plošiny

Popis cíle: Pětipodlažní rozhledna byla postavena v roce 2010 na místě bývalé poutní kaple Panny Marie Lurdské. Dřevěná hranolová věž dosahuje výšky 21,5 metrů. Na vyhlídkovou plošinu se dostanete po zdolání 66 schodů a nabídne se vám rozhled na blízké okolí Horšovského Týna, pásmo Českého lesa a Šumavu. Foto Jiří Kašpar
Platnost: 01.06.2023 - 31.08.2023
GPS: 49.6011811 12.7294647
placený vstup
Úkol: Vyfotit se pod vyhlídkovou věží

Popis cíle: Dřevěná vyhlídková věž byla postavena v roce 2014 a je vysoká 5 metrů. Z vyhlídkové plošiny se před vámi rozprostře výhled na město nebo Český les. zdroj: mapy.cz
Platnost: 01.06.2023 - 31.08.2023
GPS: 49.4361417 12.8159111
placený vstup
Úkol: Vyfotit se v domě přírody, případně před ním

Popis cíle: Expozice v Domě přírody dokumentuje vývoj a změny v krajině Českého lesa od osídlení v době středověké kolonizace, věnuje se rozvoji obcí v období baroka a za průmyslové revoluce a nepomíjí ani vysídlení německých obyvatel po 2. světové válce. Zaniklé obce zde mají své místo v jednotlivých expozicích, stejně jako ochrana přírody a přírodní bohatství. Maskotem zdejšího Domu přírody je čáp bílý. (zdroj: mapy.cz)
Platnost: 01.06.2023 - 31.08.2023
GPS: 49.4352417 12.8730544
placený vstup
Úkol: Vyfotit se v muzeu nebo před ním

Popis cíle: Muzeum s expozicí zaměřující se na chodské rebelie a na život Chodů. Návštěvníci u nás mohou zhlédnout hospodářské nástroje, chodské kroje, obyčeje a zvyky. zdroj: mapy.cz
Platnost: 01.06.2023 - 31.08.2023
GPS: 49.4947631 12.7014572
vstup zdarma
Úkol: Vyfotit se u pramene nebo před klášterem

Popis cíle: Navštivte pramen jedné ze zdrojnic Berounky. Vede k němu příjemná cesta a nedaleko něj můžete i posedět v pěkném altánku. Nebo objevte vesničku Pivoň. Na jižním okraji Pivoně je situován areál bývalého augustiniánského kláštera – jedné z nejcennějších nemovitých kulturních památek svého druhu na území České republiky. V době josefínských reforem byl však zrušen a přestavěn na zámek. Klášter byl během své historie vícekrát zpustošen a znovu obnoven. V současné době je z kláštera (zámku) zchátralý objekt, který však momentálně prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Od 1. července 2023 je vyhlášen národní kulturní památkou. zdroj: mapy.cz
Klatovsko a Šumava (7 cílů)
Platnost: 01.06.2023 - 31.08.2023
GPS: 49.2632553 13.3988364
placený vstup
Úkol: Vyfotit se na nádvoří jednoho z uvedených hradů

Popis cíle: Když se řekne hrad na Šumavě, většině výletníků vytane na mysli jeden z trojice Rabí, Velhartice nebo Kašperk. Navštivte hrad proslavený zejména Buškem z Romance o Karlu IV. od Jana Nerudy.
Platnost: 01.06.2023 - 31.08.2023
GPS: 49.0834642 13.4824597
vstup zdarma
Úkol: Vyfotit se mravence nebo u jiného hracího prvku

Popis cíle: Procházka lesem doplněná o herní prvky. Nenásilná výuka přírodovědy. Stezka začíná na placeném parkovišti za benzínovou stanicí v obci Srní u velkého dřevěného mravence (hned u zastávky autobusů Arriva). Zastavení s naučnými tabulemi a jednoduchými úkoly pro děti nejsou od sebe příliš vzdálena. Za použití přírodních prvků můžeme vyzkoušet svou šikovnost a zdatnost, otestovat své znalosti o stopách místních obyvatel, stromech, jejich plodech, ptácích i vodní žouželi. Například: Jak daleko doskočíte - jako blecha nebo jako zajíc? Stezka nese název mravenčí, takže věnujeme pozornost i jim. Víte, že kolonie mravence lesního mají až 3 miliony mravenců? Královny žijí nejdéle z celého mraveniště (až 25 let), za tuto dobu zplodí až několik set tisíc jedinců. Délka stezky je zhruba 3 km. Nejprve jdeme po okraji lesa a zástavby, poté cesta zamíří vlevo za hotelem Srní k lesní školce. Lesní hry a poznávání květeny i zvířeny nás dovede až k zastávce se sovím domečkem a dřevěným hadem...
Platnost: 01.06.2023 - 31.08.2023
GPS: 49.3948325 13.2720803
placený vstup
Úkol: Vyfotit se před rozhlednou

Popis cíle: Před mnoha lety stával na tomto místě kostel sv. Anny, který však nechal Josef II. zrušit. Dnešní podoba objektu pochází z doby po 2. světové válce, kdy byla na základech zříceného kostela postavena výletní restaurace s prosklenou rozhlednou. Restaurace byla v provozu do roku 2001. Opuštěný objekt začal postupně chátrat. Od roku 2006, má objekt pronajaté občanské sdružení Klub přátel Klatovska. Funguje zde od konce dubna do začátku října občerstvení, konají se zde různé akce pro děti i dospělé, například představení ochotníků z okolí. Od června 2016 je vyhlídka již pravidelně přístupná a vstupenky se kupují u obsluhy občerstvení. Foto Jiří Klokočník
Platnost: 01.06.2023 - 31.08.2023
GPS: 0 0
vstup zdarma
Úkol: Vyfotit se u vchodu do arboreta.

Popis cíle: V první polovině 19. století hrabě Eugen Černín nechal založit školku pro okrasné, převážně severoamerické dřeviny. O téměř dvě stovky let později ji poblíž rozhledny Bolfánek naleznete stále, jen ty dřeviny poněkud zmohutněly a arboretum se stalo národní přírodní památkou.
Platnost: 01.06.2023 - 31.08.2023
GPS: 49.172085 13.5078
vstup zdarma
Úkol: Vyfotit se před kostelem

Popis cíle: Kostel sv. Mořice na Mouřenci nad Annínem patří mezi nejstarší dochované křesťanské kostely na Šumavě. Postaven byl po roce 1220 jako pozdně románský. V pozdějších dobách byl goticky a barokně upraven. Jeho vznik souvisí mj. se středověkou kolonizací a příchodem prvních křesťanů na Šumavu. Po celá staletí tam žili společně Češi a Němci. Po odsunu německy mluvícího obyvatelstva a po nástupu komunistického režimu v Československu lidé Mouřenec zdevastovali a rozkradli. Součástí kostela je malé muzeum, které mapuje historii Mouřence. Na přelomu let 2004/5 tam režisér Jiří Strach natočil část pohádky Anděl Páně. Mouřenec se objevil i v pohádce Tři životy nebo v seriálu Policie Modrava. V červenci a srpnu 2023 jsou komentované prohlídky pondělí, středa, pátek, neděle od 16:30 h a v sobotu od 11 hodin. Noční prohlídky jsou v předem avizovaných termínech na www.pratelemourence.cz nebo na www.facebook.com/mourenec.
Platnost: 01.06.2023 - 31.08.2023
GPS: 49.404745 13.7172956
vstup zdarma
Úkol: Vyfotit se na návsi nebo u zámku

Popis cíle: Navštivte obec na Horažďovicku a vydejte se prozkoumat místní skanzen a naučnou stezku a pokochejte se výhledem z rozhledny Chanovice.
Platnost: 01.06.2023 - 31.08.2023
GPS: 49.2310672 13.5199253
vstup zdarma
Úkol: Vyfotit se u některého z herních prvků po trase

Popis cíle: Vydejte se ze Sušice na rozhlednu na Svatobor. Pro pěší existuje k vrcholu nesčetně cestiček. Nejoblíbenější cestou je ta, která v Sušici začíná u kaple sv. Antonína (v ulici Pod Svatoborem) a vede přes Scheinostovo zátiší, kde si můžete odpočinout v lesním altánu. Jen několik metrů nad Zátiším se začíná klikatit Hadí stezka s infotabulemi a lavičkami, kterou dojdete až na místo bývalé útulny. Dnes je tu jedinečné rozhledové místo s panoramatickou tabulí a dřevěným přístřeškem. A jestli vás to neláká do kopců, zkuste Zábavné putování kolem řeky Otavy. Po cestě zelené pavučiny najdete informační tabule určené pro nejmenší a herní prvky. Pro děti je ve městě udržováno několik dětských hřišť. Nejhezčím z nich je dětské hřiště na ostrově Santos, kde najdete i občerstvení.
Jižní Plzeňsko (7 cílů)
Platnost: 01.06.2023 - 31.08.2023
GPS: 49.5452775 13.5710772
vstup zdarma
Úkol: Vyfotit se v zoo s některým ze zvířátek

Popis cíle: Taková jiná ZOO... Veřejně přístupný přírodní park se zvířaty a herními prvky ze dřeva a kovu situovaný na okraji obce Ždírec (Plzeň - jih). Přírodní galerie uměleckých kovářů, řezbářů a kamenosochařů. Foto Kája Holub
Platnost: 01.06.2023 - 31.08.2023
GPS: 49.6525364 13.1979356
vstup zdarma
Úkol: Vyfotit se před muzeem nebo přímo v expozici

Popis cíle: HASIČSKÉ MUZEUM DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE v letohrádku kláštera Chotěšov funguje od roku 2013. Otevřeno je každou neděli dle provozní doby kláštera. Muzeum se nachází v budově barokního pavilonu, jehož rekonstrukce předcházela otevření samotného muzea. V muzeu naleznete širokou přehlídku exponátů hasičské techniky z 19. a 20. století.
Platnost: 01.06.2023 - 31.08.2023
GPS: 49.6553139 13.5652297
vstup zdarma
Úkol: Vyfotit se před altánem

Popis cíle: Na vrcholku Mariini skály je postavený vyhlídkový altán, z kterého je krásný rozhled po přírodním parku Kornatický potok. Původní altán, který nechal postavit majitel panství Kristian Valdštejn, byl v roce 1953 stržen vichřicí. Nový altán z roku 2014 je replikou původního. zdroj: mapy.cz
Platnost: 01.06.2023 - 31.08.2023
GPS: 49.5613786 13.6675086
vstup zdarma
Úkol: Vyfotit se pod rozhlednou

Popis cíle: Železná telekomunikační věž s vyhlídkovou plošinou byla postavena v roce 2001. Po vystoupání 137 schodů spatříte z výšky 25 metrů zvlněnou krajinu Šumavy, hrad Radyni, část Plzně, elektrárnu Temelín a za dobré viditelnosti i vrcholky Alp. zdroj: mapy.cz
Platnost: 01.06.2023 - 31.08.2023
GPS: 49.4864317 13.582015
vstup zdarma
Úkol: Vyfotit se na náměstí v Nepomuku.

Popis cíle: Naučná stezka Pod Zelenou Horou začíná na Nepomuckém náměstí a provede vás okolím Nepomuku, kolem zámku Zelená Hora až do obce Klášter a zpět. Na trase váš čeká devět zastavení, která vás seznámí s historií, přírodou i zajímavými osobnostmi z tohoto kraje. zdroj: mapy.cz
Platnost: 01.06.2023 - 31.08.2023
GPS: 49.6315656 13.3091633
placený vstup
Úkol: Vyfotit se před motomuzeem nebo u jedné z tabulí naučné stezky

Popis cíle: Naučná stezka Chlumčany má 6 zastavení, která byla instalována 18. září 2020. Až na 160 motocyklů mohou návštěvníci zhlédnout v MotoMuzeu Chlumčany. Jsou zde kompletní předválečné řady motocyklů JAWA, ČZ a Praga, ale také sbírka motokrosových speciálů ČZ a ESO. zdroj: mapy.cz
Platnost: 01.06.2023 - 31.08.2023
GPS: 49.5515694 13.1007511
vstup zdarma
Úkol: Vyfotit se u informační tabulce

Popis cíle: Vznikl zřejmě již koncem 13. století. Za jeho stavebníky považováni vladykové, pocházející ze Staňkova. Nejasné dějiny hradu končí počátkem 15. století, kdy byl opuštěn. Na místě je umístěna informační tabule, součást naučné stezky Po stopách Jiráskovy lucerny. Z hradu se dochovaly valy, příkopy, ve skále vytesaná nádrž a zbytky hradního zdiva. zdroj: mapy.cz
Plzeň (6 cílů)
Platnost: 01.06.2023 - 31.08.2023
GPS: 49.7578 13.3598
placený vstup
Úkol: Vyfotit se u vchodu do unikátní expozice Svět v podzemí nebo v interiéru Akva Tera

Popis cíle: Zoologická a botanická zahrada chová nejvíce druhů zvířat ze všech českých ZOO. Pyšní se krásnými africkými pavilony. Součástí ZOO je vesnický statek Lüftnerka, Japonská zahrada a DinoPark, a také stálá akvarijní výstava Akvatera (plazi, obojživelníci, ještěři, ryby), která je mimo areál v centru města (Palackého tř. 5). Speciální podívanou v Plzni najdete v unikátní expozici Svět v podzemí. Rekonstruovaný vojenský objekt z doby 2. světové války poskytuje podzemní prostor k několika typům specifických expozicí i s živými obyvateli. Součástí je také Past na rovníku – expozice Hanzelky a Zikmunda, nejslavnějších českých cestovatelů. Do ZOO jezdí v červnu, červenci a v srpnu vláček z náměstí Republiky. Otevřeno denně 8:00 - 19:00.
Platnost: 01.06.2023 - 31.08.2023
GPS: 49.788375 13.385612
vstup zdarma
Úkol: Vyfotit se v areálu

Popis cíle: Arboretum vzniklo v roce 1956 jako detašované pracoviště Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti. V posledních letech výrazně rozvíjí. Navštívit zde můžete zookoutek s dančí zvěří, kde je možné ze dvou pozorovatelen zvěř sledovat. Pro lesní pedagogiku je nejvíce využívána takzvaná „písková učebna“, tedy upravený prostor k venkovnímu vyučování vybavený tabulí, dubovými křesílky a stolky, imitující třídu v lesním prostředí. Děti mají oblíbené takzvané „kládiště“, pospojované pokroucené akátové klády, na kterých cvičí svou obratnost. Zajímavé je i stanoviště „strom“ stojí pod nejstarší borovicí v arboretu, která i po zásahu bleskem přežila už 270 let. U „stromofonu“ si děti mohou vyzkoušet akustické vlastnosti dřeva. Pochopí tak, proč se dřevo používá i při výrobě hudebních nástrojů.
Platnost: 01.06.2023 - 31.08.2023
GPS: 49.7603472 13.3923456
vstup zdarma
Úkol: Vyfotit se u jednoho z panelů naučné stezky nebo kdekoliv na trase stezky

Popis cíle: Naučná stezka Údolím Berounky je věnována říční krajině Berounky. Stezka navazuje na naučnou stezku Údolím Mže a Údolím Radbuzy, na naučnou stezku Údolím Úslavy a pokračuje naučnou stezkou Zabělá. Stezka byla otevřena dne 22. března 2013. Autorem textů a Průvodce naučnou stezkou údolím Mže a Berounky je Jan Kopp. Grafiku zpracovala Jitka Rauchová ze studia RAMAP. zdroj: mapy.cz
Platnost: 01.06.2023 - 31.08.2023
GPS: 49.715555 13.3563169
vstup zdarma
Úkol: Vyfotit se u vstupu do Škodalandu

Popis cíle: multifunkční sportovní areál je projekt, na kterém Městský obvod Plzeň 3 začal pracovat v roce 2010. Slavnostní otevření, kterého se zúčastnila nejlepší rychlobruslařka světa Martina Sáblíková, se uskutečnilo 15. dubna 2011. Areál se nachází v bezprostřední blízkosti přehradní nádrže České údolí. Tato oblast byla dlouhodobě určena rozvojovým plánem města jako zóna vhodná k odpočinku a rekreaci občanů města Plzně a okolí. Na území o rozloze 5 ha se nachází in-line dráha s parametry pro oficiální mezinárodní soutěže, profesionální minigolfové hřiště nebo skate park s největším počtem překážek v Plzni a parametry odpovídající evropským standardům. Výjimečné je také koupací jezírko, které mohou díky speciální úpravě využívat i maminky s dětmi nebo alergici. V areálu vzniklo také centrum pro seniory s řadou posilovacích strojů, dětské hřiště, hřiště na fotbal, plážový volejbal a další. Do areálu je zakázaný vstup se zvířaty.
Platnost: 01.06.2023 - 31.08.2023
GPS: 49.6978286 13.4729986
vstup zdarma
Úkol: Vyfotit se u rotundy sv. Petra a Pavla

Popis cíle: Naučná stezka Stará Plzeň a kupci je věnována historii Starého Plzence a okolí. Má 13 informačních tabulí a necelé 4 kilometry.
Platnost: 01.06.2023 - 31.08.2023
GPS: 49.7898608 13.3834436
vstup zdarma
Úkol: Vyfotit se s Hurvínkem

Popis cíle: Pětikilometrový okruh okolím boleveckých rybníků za doprovodu dvou slavných loutek, který si děti zamilují.
Severní Plzeňsko (7 cílů)
Platnost: 01.06.2023 - 31.08.2023
GPS: 49.9853 13.4623
placený vstup
Úkol: Vyfotit se před Muzeem severního Plzeňska nebo na kralovickém náměstí

Popis cíle: Areál bývalého proboštství cisterciáckého kláštera byl postaven na místě poutního kostela za opata Eugena Tyttla v letech 1711-68. Návrh v raně barokním slohu vytvořil známý architekt J. B. Santini. Dominantu tvoří kostel Zvěstování Panny Marie postavený na půdorysu řeckého rovnoramenného kříže a patrová budova proboštství, ve které se nachází bývalá společná jidelna mnichů s jedinečnou freskovou výzdobou. Celý areál doplňuje ambit zdobený freskami inspirované životem P. Marie a cisterciáckého řádu od F. J. Luxe. Po zrušení řádu v roce 1785 sloužil klášter hospodářským účelům. V současnosti se v prostorech kláštera nachází Muzeum a galerie severního Plzeňska s expozicemi o historii kláštera, zdejšího regionu nebo výstava dokumentující život ve městě. Webové stránky: http://www.marianskatynice.cz/ V nedalekých Kralovicích můžete navštívit nejen infocentrum, ale i kostel s nejstaršími mumiemi u nás.
Platnost: 01.06.2023 - 31.08.2023
GPS: 49.8803503 13.4630328
vstup zdarma
Úkol: Vyfotit se u rozhledny

Popis cíle: Volně přístupná dřevěná rozhledna je vysoká 9,2 metrů a byla zpřístupněna v roce 2013. Na vyhlídkový ochoz vede 11,3 m dlouhé schodiště.
Platnost: 01.06.2023 - 31.08.2023
GPS: 50.05604 13.35704
vstup zdarma
Úkol: Vyfotit se před jedním ze skalních útvarů

Popis cíle: Nedaleko obce Žihle leží skalní městečko Viklany - skupina balvanů biolitické žuly, která byla vyhlášena již roku 1933 chráněným územím. O kousek dále na území nazývaném U Báby najdete také dva balvanovité útvary Bába a Dědek, které vznikly bochníkovitým zvětráváním tiské žuly. Na této lokalitě se geologicky přeneseme do období přelomu starohor a prvohor, tedy do období před 550 miliony lety.
Platnost: 01.06.2023 - 31.08.2023
GPS: 49.7800414 13.1905653
vstup zdarma
Úkol: Vyfotit se na nádvoří hradu

Popis cíle: Zříceninu hradu z první poloviny 14. století naleznete na ostrohu nad řekou Mží. První písemná zmínka se datuje k roku 1349. Střídal majitele, opuštěn byl v první polovině 16. století. Pod hradem prochází modrá turistická značka. Dnes se na místě zachovaly poměrně rozsáhlé zbytky hradeb, zbytek brány a věžovité budovy. Foto Petr Koutský
Platnost: 01.06.2023 - 31.08.2023
GPS: 49.786276 13.07404
vstup zdarma
Úkol: Vyfotit se u mostu

Popis cíle: Železniční most přes přehradu Hracholusky na trati z Pňovan do Bezdružic pochází z konce 19. století. První návrh mostu z roku 1894 počítal s vybudováním pilířů z ocelové konstrukce, ale nebyl schválen, takže současná podoba mostu vychází z druhého návrhu z roku 1897. Tvoří ho dva zděné mostní pilíře nad přehradou o výšce 47 metrů a dva zemní pilíře na každé straně mostu. Nad nimi jsou tři ocelová pole, z níž každé je 55 metrů dlouhé. Most doplňují dva kamenné oblouky. Celková délka mostu je 210 metrů a váha ocelové konstrukce je přes 461 tisíc kilogramů. V posledních dvou letech prošel most nákladnou rekonstrukcí.
Platnost: 01.06.2023 - 31.08.2023
GPS: 49.9395078 13.37358
vstup zdarma
Úkol: Vyfotit se u studánky Prelátky

Popis cíle: Čtyřkilometrová naučná stezka je věnována nejzajímavějším přírodním, kulturním a technickým památkám Plas. Má 9 zastavení s infotabulemi. Vznikla již v letech 1986–1988. (zdroj: mapy.cz) Návštěvu Plas si můžete zpestřit i návštěvou konventu, muzea stavitelství nebo geoparku. A snadno se sem dostanete i vlakem.
Platnost: 01.06.2023 - 31.08.2023
GPS: 49.7118811 13.0917811
vstup zdarma
Úkol: Vyfotit se pod rozhlednou

Popis cíle: Upravená bývalá vodárenská věž z roku 1908 byla veřejnosti zpřístupněna v roce 2011. Byla postavena pro potřeby pivovaru ve Vlkýši, ale pivovar ve 30. letech 20. století zanikl a od roku 1960 věž již neplnila svůj účel. Věž je vysoká 16 metrů a na vrchol vystoupáte po 75 schodech točitého schodiště. Otevřeno je o víkendech nebo po předchozí domluvě.
Rokycansko (6 cílů)
Platnost: 01.06.2023 - 31.08.2023
GPS: 49.7338747 13.760985
placený vstup
Úkol: Vyfotit se před muzeem

Popis cíle: Muzeum Středních Brd ve Strašicích, se nachází ve dvou objektech bývalých kasáren ve Strašicích, ve velitelské vile a v dřevěném patrovém kasárenském domě. Do vily je umístěna stálá expozice, která představuje Střední Brdy a především Strašice a jejich okolí z přírodovědného a společenskovědního hlediska. V kasárenském domě pak najdeme prezentaci historie vojenství ve vztahu k vývoji dnes už zaniklého Vojenského újezdu Brdy, s nímž Strašice bezprostředně sousedily. www.muzeumstrasice.eu
Platnost: 01.06.2023 - 31.08.2023
GPS: 49.7305717 13.6425772
vstup zdarma
Úkol: Vyfotit se v arboretu

Popis cíle: Arboretum Žďár založil v letech 1974 až 1978 lesník ing. Kamil Matoušek (1936–2000). Účelem arboreta je seznámení veřejnosti se základními dřevinami České republiky. Dnes zahrnuje sbírka v přírodním parku Trhoň 30 dřevin, které jsou označeny cedulemi. V okolí větší množství studánek.
Platnost: 01.06.2023 - 31.08.2023
GPS: 49.771244 13.590672
vstup zdarma
Úkol: Vyfotit se u letohrádku

Popis cíle: Letohrádek Kamýk je dominantou krajiny jižně od obce Osek. Na buližníkovém skalním suku (254 m) nechal majitel oseckého panství hrabě Jan Šternberk po roce 1750 postavit přízemní budovu obdélníkového půdorysu – letohrádek. K němu se jezdilo z oseckého zámku na loďkách po Podzámeckém rybníku, který byl zrušen po zániku železáren v Oseku roku 1814. Již roku 1839 zbyla z letohrádku jen ruina. Před zřízením letohrádku roku 1692 byl na vrchu Kamýk vysoký kamenný sloup s křížem na počest sv. Vavřince, Floriána, Háty a Kristýny, obklopený sochami těchto ochránců proti moru. Toto seskupení bylo zbudováno přičiněním misionářů, kteří se v této době zdržovali v Oseku. Kam ovšem toto sousoší a později i kříž zmizely, se nepodařilo zjistit. Zřícenina letohrádku, společně se židovským hřbitovem nacházejícím se nedaleko, leží v upraveném parku, který je volně přístupný.
Platnost: 01.06.2023 - 31.08.2023
GPS: 49.8548619 13.5629775
vstup zdarma
Úkol: Vyfotit se u některé ze značek značící cyklookruhy

Popis cíle: Radnicko je ráj cyklistů. Nově jsou tu vyznačeny tři cyklookruhy, které potěší každého nadšence. Své si tu najdou začínající i pokročilí jezdci. https://www.radnicko.cz/turista/cykloresort-radnicko/
Platnost: 01.06.2023 - 31.08.2023
GPS: 49.7004569 13.6667172
vstup zdarma
Úkol: Vyfotit se před opravenou radnicí v Mirošově

Popis cíle: Asi pětikilometrová naučná stezka vás provede hornickou minulostí Mirošova a jižního Rokycanska. Černý diamant se říkalo zdejšímu uhlí, které Mirošov proslavilo po celém Rakousku-Uhersku. Stezka začíná přímo u nádraží, a tak je jasné, že na tento výlet se vyplatí vyrazit vlakem.
Platnost: 01.06.2023 - 31.08.2023
GPS: 49.8926081 13.7832139
vstup zdarma
Úkol: Vyfotit se před kostelem sv. Petra a Pavla

Popis cíle: Šlechtický hrad byl založen koncem 13. stol. Markvartem z Řebříku na skalnatém hřbetě, obydlen do r. 1495, pak opuštěn hrad i stejnojmenná ves pod ním. Trojdílnou dispozici hradu s obytným i obranným palácem připomíná jen zachovaná přístupová cesta, příkopy ve skále a studna. Ze vsi se zachovala jen kostel sv. Petra a Pavla doložený r. 1348. zdroj: mapy.cz
Tachovsko (8 cílů)
Platnost: 01.06.2023 - 31.08.2023
GPS: 49.8815 12.9767
vstup zdarma
Úkol: Vyfotit se u Prusíkova pramene

Popis cíle: Konstantinovy Lázně – lázně Vašeho srdce Konstantinovy Lázně, jediné lázně Plzeňského kraje, leží na okraji Tepelské vrchoviny, v nadmořské výšce 520 metrů v jedné z ekologicky nejčistších oblastí České republiky. Zdraví zde nacházejí lidé nejen s nemocemi cév, ale i lidé s nemocemi pohybového aparátu, nervové soustavy či s cukrovkou, především s jejími cévními a nervovými komplikacemi. Hlavní léčebné metody jsou založeny na využití přírodních léčivých zdrojů. Pramen přírodní minerální uhličité vody, která je čerpána z hloubky 40 m při teplotě 9,9 °C, má největší obsah volného oxidu uhličitého v České republice. Samotné lázně nabízejí relaxaci v rozlehlém parku, okolí je přímo stvořené pro turistiku v přírodě. Naleznete zde několik naučných stezek, historických památek a přírodních objektů, které je možné navštívit pěšky či na kole. Využít můžete desítky kilometrů cyklistický tras, inline dráhu či moderní wellness a fitness centrum. Nechybí zde ani možnost kulturního a společenského vyžití. Ubytování v hotelích s příjemnou rodinnou atmosférou doplňuje racionální strava s možností výběru z různých diet. Ochutnat můžete pokrmy z čerstvé zvěřiny, drůbeže, sladkovodních ryb, nabídku jídel podtrhuje výběr kvalitních vín, káv a zákusků. Mimořádné ubytování nabízí hotel Spa Boutique Löwenstein. Naleznete zde 16 komfortně vybavených apartmá ve 4 kategoriích, snídaňovou místnost či loby bar. V designu interiéru hotelu upřednostňujeme čisté linie, u jejich vybavení kombinujeme moderní vzhled s použitím tradičních materiálů. Pro zdravé osoby nabízíme celou škálu wellness pobytů a dovolených, které jsou plné příjemného koupání a wellness procedur. Pro firmy a management podniků máme k dispozici zázemí pro uspořádání večírku, konference, školení či semináře. K příjemnému prostředí lze samozřejmě přidat welness-volný čas.
Platnost: 01.06.2023 - 31.08.2023
GPS: 49.8666203 12.7528719
vstup zdarma
Úkol: Vyfotit se u rozhledny

Popis cíle: Rozhledna Bohušův vrch je zděná věž se špičatou stříškou z roku 1909. Po vystoupání 73 schodů do výšky 18 metrů se před vámi rozprostře kruhový výhled na Český a Slavkovský les, Dyleň nebo město Mariánské Lázně. Celková výška rozhledny je 21 metrů. V roce 2014 prošla věž rekonstrukcí. Foto Renča Antošová
Platnost: 01.06.2023 - 31.08.2023
GPS: 49.6796 12.6669
vstup zdarma
Úkol: Vyfotit se u zříceniny hradu

Popis cíle: Zřícenina hradu Přimda stojí na jižním konci skalnatého hřebene nad stejnojmennou obcí na Tachovsku v Plzeňském kraji. Přimda se považuje za nejstarší dochovaný kamenný hrad u nás a je chráněna jako národní kulturní památka. Z hradu se dochovala zřícenina mohutné hranolové románské obytné věže, která byla postavena z lomového kamene. Dále se zachovaly zbytky poloválcové bašty z konce 15. století.
Platnost: 01.06.2023 - 31.08.2023
GPS: 49.8023292 12.6083819
vstup zdarma
Úkol: Vyfotit se u rozhledny nebo u zříceniny zámku

Popis cíle: Stezka s 10 zastaveními vede od památníku na Vysoké k jízdárně Světce a je možné jí absolvovat v libovolném směru. Texty na tabulích se zabývají především historií a přírodou.
Platnost: 01.06.2023 - 31.08.2023
GPS: 49.7217361 12.7606281
vstup zdarma
Úkol: Vyfotit se u rozhledny

Popis cíle: Dřevěná minirozhledna z roku 2014
Platnost: 01.06.2023 - 31.08.2023
GPS: 49.7669992 12.9110533
placený vstup
Úkol: Vyfotit se před zámkem

Popis cíle: Svojšínský zámek byl postaven v roce 1723 za hraběte Jana Václava Příchovského. Před zámkem zde stávala tvrz z 12.stol. Je tvořen jednopatrovou budovou. Interiér je přístupný průjezdem s kamenným portálem, kde jsou zachovalé kožené tapety a barokní mramorové krby. K zámku přiléhají dvě okrasné zahrady. V současné době je přístupno levé křídlo přízemí zámku, kde je umístěna část portrétní galerie předků a dobové fotografie obce. V objektu zámku také funguje turistická ubytovna. zdroj: mapy.cz
Platnost: 01.06.2023 - 31.08.2023
GPS: 49.8148711 12.8831239
vstup zdarma
Úkol: Vyfotit se v muzeu nebo před ním

Popis cíle: Infoturistický park byla vybudován nejen jako informační centrum, ale také odpočinková zóna s jezírkem a posezením. Součástí je také malé muzeum přírody. Muzeum v Černošíně v objektu bývalé fary přibližuje historii obce a okolí. Vzniklo v roce 2014. Postupně se expozice rozšiřuje a k tomu se samozřejmě přizpůsobují i další prostory muzea. Od jara 2016 přibyly tři krásné místnosti, které jsme veřejnosti představili díky úžasné výstavě obrazů, soch, šperků a keramiky od autorů z Klubu výtvarníků Borska. (zdroj: mapy.cz, Muzeum Černošín)
Platnost: 01.06.2023 - 31.08.2022
GPS: 49.711841 12.99523
placený vstup
Úkol: Vyfotit se u některého z objektů kláštera

Popis cíle: Bývalý benediktinský klášter. Počátkem 14. století patřil k největším komunitám benediktinů. K jeho úpadku došlo koncem 16. století vlivem požáru i následné třicetileté války. V roce 1653 tak začala rozsáhlá obnova celého areálu. Vrcholem je počátek 18. století, kdy bylo připojeno přeštické panství a v letech 1712–1726 začala přestavba původně románské baziliky Panny Marie pod vedením barokního stavitele Jana Blažeje Santiniho Aichla (1677–1723). Později vznikl nový konvent a prelatura podle návrhu Kiliána Ignáce Dienzenhofera (1689–1751). Na prohlídkových trasách si prohlédnete nejen expozici o historii kláštera a později zámku, lapidárium barokních soch M. B. Brauna ale i unikátní expozici o sv. Janu Nepomuckém, která je nejrozsáhlejší svého druhu v Evropě.
Ochutnávka z okolních regionů (5 cílů)
Platnost: 01.06.2023 - 31.08.2023
GPS: 49.8109931 12.4304633
placený vstup
Úkol: Vyfotit se uvnitř parku

Popis cíle: Historický park je pulzujícím interaktivním muzeem, které každému návštěvníkovi zábavnou formou přibližuje autentický obraz středověku. Přitom se nabízí řada příležitostí, jak se aktivně zapojit při akcích nebo kurzech: vyzkoušet si můžete např. lukostřelbu, stavbu lepenice nebo plotu… Historie je tu doslova všudypřítomná a stačí se jí jenom otevřít. Příjezd k parku je od Tachova přes bývalý přechod Pavlův Studenec-Bärnau(park se nachází hned za hranicí s DE) Otevřeno je úterý až neděle. Více na : https://www.geschichtspark.de/cs/
Platnost: 01.06.2023 - 31.08.2023
GPS: 50.3758372 13.2707683
vstup zdarma
Úkol: Vyfotit se na jednom ze soutěžních míst v Kadani

Popis cíle: Kadaň je krásné historické severočeské město, které ukrývá řadu míst, které byste tu nečekali. My vás zveme hlavně na tři soutěžní: Přímo nad městem se tyčí rozhledna Svatý vrch s krytým vyhlídkovým ochozem ve výšce 9 metrů, ze kterého je možné pozorovat město Kadaň s protékající řekou Ohří, Krušné i část Doupovských hor. Nábřeží Maxipsa Fíka má za cíl obnovit přirozený vztah města a vodního toku řeky Ohře. Na promenádě byla vybudována cyklistická a in-line dráha a v některých částech lze nalézt různé atrakce pro děti. Nachází se zde také unikátní visutá lávka Vítka Brandy. Přímo na nábřeží pak najdete kadaňský orloj, který je poctou Mikulášovi z Kadaně, který se v roce 1410 spolupodílel na zdokonalení orloje na Staroměstské radnici v Praze. zdroj: mapy.cz
Platnost: 01.06.2023 - 31.08.2023
GPS: 50.0853978 12.6693
placený vstup
Úkol: Vyfotit se v botanické zahradě.

Popis cíle: Obnovená botanická zahrada navazuje na historii areálu vybudovaného na počátku 20. století. Za spolupráce vévody Jindřicha Beaufort-Spontin, hraběte Arnošta Silva Taroucy a zahradníka Jana Koditka vznikla zahrada o rozloze 9 ha, která byla po roce 1945 opuštěna. Bečovská botanická zahrada o rozloze 9 hektarů je původně jedna z nejvýznamnějších historických sbírkových zahrad v Čechách. Otevřena je celoročně od svítání do soumraku. Vstup do areálu bývalého Beaufortského alpina, Rybniční zahrady a volnočasového areálu je možný pouze vstupní brankou z ulice Tovární u výrobního areálu Elektro v.d..
Platnost: 01.06.2023 - 31.08.2023
GPS: 49.6016786 13.8649311
placený vstup
Úkol: Vyfotit se u jednoho ze soutěžních míst v Rožmitále

Popis cíle: Středočeský Rožmitál ukrývá spoustu zajímavých míst. Třeba hned Podbrdské muzeum. To se nachází ve zrekonstruovaném továrním areálu a nabízí prohlídku několika expozic. Například expozici pánů z Rožmitálu, Jak se žilo na Podbrdsku, památník Jakuba Jana Ryby, expozici historických automobilů AERO nebo Stodola plná řemesel. Součástí areálu muzea je i poněkud nevšední rozhledna. Původní trafostanice byla v roce 2010 spolu s bývalým továrním areálem zrekonstruována na vyhlídkovou věž. Z věže se vám nabídne nádherný pohled na rybník Kuchyňka a jeho nejbližší okolí. Rozsáhlý zámek Rožmitál je tvořen trojkřídlou budovou. Z původního hradu, založeného ve 13. století Oldřichem z Březnice, se dochovala hranolová věž se vstupní bránou, která má na třech stranách arkýře a okna s pozdně gotickým ostěním. Od 16. století hrad vlastnil Zdeněk Lev z Rožmitálu, který nechal postavit hlavní zámeckou budovu. Po požáru v roce 1930 bylo rozkradeno zařízení objektu. Od roku 1948 zámek chátral, v současné době je postupně otevírán veřejnosti. zdroj: mapy.cz
Platnost: 01.06.2023 - 31.08.2023
GPS: 49.1856861 13.7689847
placený vstup
Úkol: Vyfotit se před mlýnem

Popis cíle: Nedaleko Hoslovic můžete navštívit unikátně zachovaný vodní mlýn. Během expozice si v areálu prohlédnete budovu mlýna, stáj s roubeným chlévem a stodolu s přístavkem. Všechny stavby mají doškové střechy, jsou dobově vybaveny a návštěvníkům podávají autentický obraz života ve mlýně. Návštěva vás přenese do dob dávno minulých. Autentický obraz života na mlýně připomíná původní hospodářské vybavení s funkčním mlecím zařízením a domácí zvířátka. Zapůsobí na vás také životní příběh rodiny Harantů, posledních mlynářů. Celkovou atmosféru pak dokreslují pravidelné akce s programem pro děti, pouštěním mlýnského kola, ukázkami starých řemeslných technik spojených s ochutnávkou tradičních pokrmů a čerstvě upečeného chleba. Nad obcí Hoslovice stojí od roku 2005 telekomunikační vysílač umožňující celoroční vstup na vyhlídkovou plošinu. Z výšky 30-ti metrů se nabízí panaromatický výhled na okolní krajinu, včetně vrcholků nedaleké Šumavy. zdroj: mapy.cz
Zobrazit cíle pro oblast: