Prázdninová štafeta

Přihlásit se

Přehled všech cílů soutěže

Domažlicko (33 cílů)
GPS: 49.5211 12.9605
vstup zdarma
Úkol: Fotografie účastníka u rozhledny

Popis cíle: Nedaleko města Horšovský Týn, na Šibeničním vrchu (459 m n. m.), kde bývalo poutní místo a stávala kaple Panny Marie Lurdské, byla v roce 2010 vybudována rozhledna. Vyhlídková věž je zároveň muzeem se stálou expozicí zajímavostí města a jeho okolí. K rozhledně vede značená pěší trasa z náměstí Republiky, která je dlouhá 2,5 km s šesti informačními tabulemi. Rozhledna je celoročně volně přístupná.
GPS: 49.5297 12.9429
vstup zdarma
Úkol: Fotografie účastníka u zámku

Popis cíle: Dominantou města Horšovský Týn a celého okolí je Státní hrad a zámek Horšovský Týn. Původně biskupský hrad založený ve 13. století byl v 16. století přestavěn na renesanční zámek, v němž sídlili příslušníci rodu Lobkoviců a Trauttmansdorffů. Hrad a zámek, národní kulturní památka, nabízí návštěvníkům několik prohlídkových okruhů: hrad, zámek, kuchyně, purkrabský palác a Mitsuko. Hrad a zámek je otevřený: červen, červenec a srpen každý den kromě pondělí od 9 do 17 hodin. K zámku přiléhá rozsáhlý zámecký park s řadou vzácných dřevin a několika zajímavými stavbami /loreta, vyhlídková věž, vdovský dům, míčovna, sýpka/. Parkem prochází naučná stezka Královská rokle a stezka dřevin. Park je celoročně volně přístupný veřejnosti.
GPS: 49.4417 12.9272
vstup zdarma
Úkol: Vyfotit cedulku s výživovou hodnotou piva.

Popis cíle: Zrekonstruovaná část pivovaru „Hvozd“ s expozicí o historii pivovarnictví v regionu. Architektonicky originálně řešený prostor s prosklenými lávkami. Termín: ST, SO – 9-12 13 – 17 hod.
GPS: 49.4405 12.9297
vstup zdarma
Úkol: fotografie účastníka u Domažlické věže.

Popis cíle: Domažlická věž při arciděkanském kostele Narození Panny Marie je 56 metrů vysoká. Odchyluje se o téměř 60 cm od své osy. V malé světnici pod střechou věže bydlel kdysi pověžný (ponocný) se svojí rodinou. Jeho hlavní náplní bylo střežit město před požárem i nepřáteli.
GPS: 49.4163 12.8791
vstup zdarma
Úkol: Foto s akvaduktem.

Popis cíle: Technická zajímavost, akvadukt je ojedinělý v ČR – voda teče nad železniční tratí. Akvadukt převáděl vodu mlýnského náhonu Teplé Bystřice nad železniční tratí. Vybudování kanálu přivádějícího do města vodu z čerchovských hvozdů bylo zřejmě povoleno již za vlády Maxmiliána II. - listina z roku 1571. Náhon Teplé Bystřice přivádí vodu z povodí Dunaje, která by jinak odtékala do Bavor, do povodí Labe. Původní mnohokrát opravované koryto široké 1-2 m je zachováno až k železniční zastávce Hadrovec. K vybudování akvaduktu došlo v roce 1862, v roce 1984 byl uzavřen a odstraněn, dnešní podoba je z roku 2011, nachází se na mezinárodní cyklotrase Praha - Regensburg. Akvadukt je zastavení č. 1 na Čertovo naučné stezce. Naučná stezka je pro pěší i cyklisty s 21 zastávkami s popisem historických i přírodních zajímavostí Chodska v okolí Babylonu – akvadukt, viklan, Rašínův kámen, Teplobystřický kanál, křemencový val... (Hadrovec, železniční zastávka - Babylon, železniční zastávka 11 km)
GPS: 49.4438 12.9217
vstup zdarma
Úkol: Vyfoť se u informačního panelu č. VI. Fauna

Popis cíle: Arboretum – Naučná stezka v areálu VOŠ, OA a SZŠ v Domažlicích tématicky zaměřená na environmentální výchovu a osvětu. Stezka se dá klidnou chůzí projít za necelou půlhodinu. Obsahuje celkem 10 informačních panelů a postupně vás provede téměř 4 ha územím registrovaného významného krajinného prvku Arboretum Domažlice. V areálu arboreta lze také navštívit komunitní zahradu pěstebních ploch léčivých rostlin a výukový les. NUTNO TELEFONICKY NAHLÁSIT DO KANCELÁŘE ŠKOLY NÁVŠTĚVU NA TEL. Č. 379 724 581 Termín: Po-pá 8-16 h
GPS: 49.4046 12.8605
vstup zdarma
Úkol: Byla by škoda nevyužít letního počasí a krásného prostředí přírodního koupaliště na Babylonu, proto se nech vyfotit na klouzačce a v pozadí měj vyfocenou prvorepublikovou plovárnu.

Popis cíle: Přírodní koupaliště na Babylonu s malebnou prvorepublikovou plovárnou uvítá každého plavce i neplavce. Pokud doplaveš dál, můžeš vidět i na nejvyšší vrch Českého lesa, na Čerchov.
GPS: 49.4081 12.9935
vstup zdarma
Úkol: Vyfoť se u glorietu.

Popis cíle: Gloriet – klobouk u Kouta na Šumavě – podle pověsti se vypráví, že právě zde ztratil v roce 1431 kardinál Cesarini svoje listiny, zlatý kříž a klobouk, když prchal před husity. Proto gloriet připomíná kardinálský klobouk.
GPS: 49.439 12.9277
vstup zdarma
Úkol: Fotka účastníka u Chodského hradu.

Popis cíle: Hrad a muzeum s expozicí o historii Domažlicka a především chodská sence a svatba, která byla instalována již v r. 1935.
GPS: 49.4609 12.9537
vstup zdarma
Úkol: Fotka účastníka před vyhlídkovou plošinou.

Popis cíle: Místo s překrásným výhledem nabízí rozhled na úchvatnou scenérii Českého lesa, Kdyňské a Všerubské pahorkatiny v popředí, vzdálenější kulisu doplňuje masivní bavorské pohoří Hoher Bogen. Za velmi příznivých klimatických podmínek je možné vidět i nejvyšší vrchol Bavorského lesa - Velký Javor.
GPS: 49.4401 12.9304
vstup zdarma
Úkol: Vyfoť se s Chodskou nebo Chodem.

Popis cíle: 62. ročník největší a nejstarší národopisné události v regionu, kdy na několika podiích zazní lidové písničky, vystoupí folklorní soubory z okolí i zahraniční hosté.Trh na náměstí nabízí nepřeberné množství dobrot a ukázky lidových řemesel.
GPS: 49.4616 12.9153
vstup zdarma
Úkol: Fotografie účastníka u pomníku, který znázorňuje husitský kalich.

Popis cíle: Oblíbeným místem pro vycházku je stále častěji Baldovské návrší, korunované malou barokní kapličkou Nejsvětější Trojice. Také odtud se otevírají daleké pohledy do okolí Domažlic, především na hraniční pásma Českého lesa s majestátným symbolem Čerchova – nejvyšším vrcholem Českého lesa (1 042 m n. m). V srpnu 2015 byl slavnostně odhalen Pomník bitvy u Domažlic 1431 - kalich vysoký 6 m od klatovského sochaře Václava Fialy.
GPS: 49.4871 13.1069
vstup zdarma
Úkol: Fotografie účastníka před exponátem Kolovečského mlýna na přemletí starých bab ve dvoře muzea

Popis cíle: Muzeum techniky a řemesel s výstavní plochou 1000 m2 a více než 7500 exponáty patří mezi největší a nejobsáhlejší muzea svého druhu v Česku. V expozicích jsou zastoupena všechna tradiční řemesla a živnosti, které se nacházely na vesnici. V současnosti se v muzeu nachází 67 kompletních řemeslných dílen a živností a dalších dvanáct technických expozic.
GPS: 49.4352 12.8729
vstup zdarma
Úkol: Fotografie účastníka u domu, kde se nachází pamětní síň.

Popis cíle: Expozice je po rekonstrukci zaměřena na historii chodské rebelie a na život Chodů. Zhlédnout je možné dřívé používané hospodářské nástroje, chodské kroje, obyčeje a zvyky. V senci můžete usednou za stůl který pochází z doby, kdy na statku hospodařil Kozina a pokud si pohoupáte vystavenou dětskou kolíbku, do roka a do dne můžete očekávat narození potomka.
GPS: 49.4405 12.9297
vstup zdarma
Úkol: Sfoukni svíčku ponocnému a vyfoť se s ním.

Popis cíle: 1. července - 27. srpna 2016 | pátek - sobota (21:00) pátky a soboty červenec: 1. 7. 2016 21.00, 22.00 hod. 2. 7. 2016 21.00, 22.00 hod. 15. 7. 2016 21.00, 22.00 hod. 16. 7. 2016 21.00, 22.00 hod. 22. 7. 2016 21.00, 22.00 hod. 23. 7. 2016 21.00, 22.00 hod. __________________________ srpen: 5. 8. 2016 21.00, 22.00 hod. 6. 8. 2016 21.00, 22.00 hod. so 13. 8. 2016 Chodské slavnosti : 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 hod. ne 14. 8. 2016 Chodské slavnosti : 20.00, 21.00 hod. 19. 8. 2016 21.00, 22.00 hod. 20. 8. 2016 21.00, 22.00 hod. 26. 8. 2016 21.00, 22.00 hod. 27. 8. 2016 21.00, 22.00 hod. Večerní čas na domažlickém náměstí zvučným hlasem a troubou ohlašuje milý ponocný.
GPS: 49.4947 12.7014
vstup zdarma
Úkol: Fotografie účastníka u cedule s označením PRAMEN RADBUZY

Popis cíle: Řeka Radbuza pramení na západním svahu Pivoňských hor nedaleko křižovatky Liščí domky v nadmořské výšce 689 m n. m. Pramen s odpočívadlem je od křižovatky Liščí domky vzdálen přibližně 500 m a trasa k němu je značena jak od tohoho rozcestí, tak od vsi Závist. Soutokem s řekou Mže v Plzni vzniká řeka Berounka, celá délka Radbuzy je 112 km.
GPS: 49.3857 12.89
vstup zdarma
Úkol: Fotografie účastníka před vstupem do štoly

Popis cíle: Přírodní památka Salka U Pasečnice Zatopená štola je pozůstatkem těžby kyzové břidlice používané již v 17. století na výrobu kamence. Těžba zanikla pravděpodobně na konci 18. století, kdy byl důl náhle zatopen vodou. Salka je turisty velmi vyhledávána nejen v létě, ale také v zimě, kdy lze spatřit v přední části nad jezírkem rampouchy. Chráněné území Plzeňského kraje - prosím chovejte se ohleduplně k přírodě, děkujeme.
GPS: 49.4512 12.9192
vstup zdarma
Úkol: Vyfoť bránu z kamene a skla, která stojí na cestě. A vyfoť ji tak, aby skrz ni byla vidět i domažlická věž.

Popis cíle: Galerie soch v přírodě připomíná dějiny města Domažlice kolem roku 1431, kdy došlo k vítězné bitvě husitů nad křižáky. Stezka měří 1,2 km začátek je za Domažlicemi, rozcestí U Tří vrb, směr Luženičky (zelená turistická značka)
GPS: 49.4071 12.9243
vstup zdarma
Úkol: Vyfoť se u vyhlídky.

Popis cíle: Tlumačovská vyhlídka - naučné místo a tábořiště na Kubíčkově skále Místo, na kterém se vyhlídka nachází, je 513 metrů nad mořem v těsné blízkosti obce Tlumačov.
GPS: 49.4389 12.9276
vstup zdarma
Úkol: Vyfoť některou z předváděných činností

Popis cíle: Sklářské sympozium představí různé sklářské technologie. Od ruční výroby skla foukáním, jeho zušlechtění (rytí, broušení, malování). Můžete vidět výrobu krásných vitráží i nezaměnitelné vinuté perly, foukaná zvířátka, tažené figurky a jiné zajímavé věci.
GPS: 49.4202 12.9108
vstup zdarma
Úkol: Vyfoť se u kostelíku sv. Vavřince.

Popis cíle: Veselá hora s kostelíkem sv. Vavřince, každoročně ožije v srpnu slavnou Svatovavřineckou poutí s velkou účastí věřících v krojích. V kostele je k vidění skleněný oltář sv. Vavřince a ambon od Vladimíry Tesařové. Kostel je přístupný veřejnosti několikrát v roce. (vyhlídkové místo, památné lípy, panoramatická mapa KČT). Místo s výhledem na Domažlice a okolí.
GPS: 49.4104 12.8898
vstup zdarma
Úkol: Vyfoť turistický rozcestník, na kterém jsou vypsány 2 jména ze 3 rybníků.

Popis cíle: Zelenovské rybníky – soustava tří rybníků Zelenovského, Radošova a největšího Strakovského v úžlabině potoka Zubřiny na úpatí Dmoutu. Jedno z nejkrásnějších údolí našeho regionu. Výskyt vzácných rostlin a živočichů.
GPS: 49.5118 12.8031
vstup zdarma
Úkol: Fotografie u japonské zahrady.

Popis cíle: COUDENHOVE-KALERGI ZEN ZAHRADA MÍRU informace pro návštěvníky Kamenná japonská zahrada v Poběžovicích vznikla jako připomínka pobytu slavné Japonky Mitsuko Aoyama Coudenhove-Kalergi a její rodiny, kteří jako poslední majitelé žili na poběžovickém panství do roku 1945. Zahradu vytvořil tým japonským architektů a umělců, kteří v Japonsku patří k nejlepším. Vybudovali památník, který mimo jiné symbolizuje mír po obou stranách hranice, mír mezi kontinenty a návrat k hodnotám. Energie, která byla do kamenů vtisknuta, vyjadřuje úctu a náležitost k rodině, k bližnímu svému. Místo, které bylo zvoleno pro vznik zahrady, koresponduje s harmonií domova, kde rodina Coudenhove-Kalergi prožívala společné chvíle a toto místo doplňuje celkový ráz poselství zahrady. Na místě se snoubí atmosféra soudržnosti, pevného rodinného pouta, hlubokých myšlenkových pochodů i volněného rozjímání a meditace. Jednotlivé kameny byly vybírány pečlivě s ohledem na šetrnost k přírodě, s odkazem na genia loci a samozřejmě dle toho, jakou energii a uměleckou výpovědní hodnotu vyzařovaly. Kameny představují členy rodiny Coudenhove-Kalergi, ale jednotlivá pojmenování záměrně nemají. Je na každém z návštěvníků, aby se zastavil a posadil se svými myšlenkami. Každý kámen žije svým vlastním životem toho, kdo se na něj dívá. Každý kámen může představovat kohokoliv z rodiny. Záleží jen na Vás, koho si najdete a jaký kámen si oblíbíte. Kamenná lucerna symbolizuje věčné světlo. Budiž tato zahrada světlem Vašich dní, místem odpočinku, přemýšlení. Zahrada je budována s největší pokorou k životu ale bez myšlenkových omezení. Nemá proto, žádná pravidla. Tedy ta psaná. Věříme, že spolu s námi budete respektovat kruh rodiny Coudenhove-Kalergi, do něhož nebudete vstupovat a nebudete do něj pouštět Vaše čtyřnohé přátele nebo děti do "vnitřku" zahrady. Prosíme také, abyste nešlapali po postranních "valech.“ Užívejte si zahradu z jejího nejbližšího okolí, po postranních "hraničních" kamenech se můžete pohybovat, usednout na ně, lehnout si do podzimního listí kolem zahrady. Chraňte naši společnou zahradu a spoluutvářejte její výjimečnou atmosféru a poselství. J. Podsk, Poběžovice - Ronsperg, z.s.
GPS: 49.5064 12.8135
vstup zdarma
Úkol: Fotografie u informační tabule.

Popis cíle: Jednalo se o ´todstrasse´ – cestu mrtvých. Spojovala už od středověku Zámělíč se Šitboří, neboť k šitbořskému kostelu patřili farníci ze Zámělíče, kteří na tamním hřbitově pohřbívali své mrtvé. Cesty, které tudy kdysi vedly, již neexistují. Současná cesta do Otova, která byla vybudována v roce 1928.
GPS: 49.5106 12.8018
vstup zdarma
Úkol: Fotografie účastníka před kostelem.

Popis cíle: Gotický kostel zasvěcen Nanebevzetí Panny Marie byl založen už kolem roku 1500. Kostel byl vícekrát stavebně upraven. Uvnitř se nachází hodnotné zařízení ze 17. až 19. století.
GPS: 49.5109 12.8027
vstup zdarma
Úkol: Fotografie s personálem MKIS před budovou infocentra.

Popis cíle: Městské kulturní a informační středisko Turistické informační centrum Zajišťuje: Provoz infocentra, knihovny, kina, kulturní a společenské akce Spolupracuje: s divadelním souborem s informačními centry v regionu s centrem Bavaria Bohemia v Schönsee s Mikroregionem Dobrohost EHMK Plzeň 2015 (Evropské hlavní město kultury) Služby, které poskytujeme: turistické informace o městě, okolí a regionu (historie, pamětihodnosti, muzea, galerie,…) propagační materiály informace o ubytovacích a stravovacích zařízení informace o autobusovém a vlakovém spojení přehledy kulturních, společenských a sportovních akcí Placené služby: prodej upomínkových předmětů (keramika, trička, čokoládové pralinky, pastelky, bylinný čaj pro Dobrý spánek, víno s etiketou „Pozdrav z Poběžovic“) prodej pohlednic, turistických map, cykloturistických map, průvodců prodej turistických známek č. 869, turistických nálepek č. 1163, č. 869, turistických vizitek č. 2856, 2862, 3398, 3422, turistických deníků, magnetek Sestav si svůj svět, Toulavých deníků s nálepkou prodej poštovních známek předprodej vstupenek na akce konané ve městě předprodej vstupenek přes portál Plzeňská vstupenka plakátovací služby (3 výlepové plochy ve městě) kopírovací služby - kopírování černobílé a barevné, formát A4, A3 internet pro veřejnost (1 PC)
GPS: 49.5176 12.8036
vstup zdarma
Úkol: Fotografie účastníka před památným stromem.

Popis cíle: Památná lípa velkolistá roste u silnice z Poběžovic do Hostouně, hned naproti vchodu do hřbitova. Patří mezi nejmohutnější lípy v Českém lese a chráněna je od roku 2001. Kolem stromu procházejí všichni, kdo chodí na hřbitov zavzpomínat na své blízké. Lípa tak pravděpodobně pamatuje i pohřeb Heinricha Coudenhove - Kalergi, jehož syn Richard se stal zakladatelem Panevropské unie, předchůdkyně dnešní Evropské unie. Nedaleko lípy stojí boží muka a v pozadí se táhne hřeben Českého lesa spolu s Herštejnem a Lysou horou. V roce 2013 oceněná v anketě Strom roku.
GPS: 49.5107 12.8021
vstup zdarma
Úkol: Fotografie účastníka u sochy svatého Jana Nepomuckého

Popis cíle: Městečko Poběžovice leží 15 km od západočeského města Domažlice. První písemné zmínky pocházejí z roku 1359, kdy byly zapsány do berního rejstříku Plzeňského kraje. Na město byla poddanská osada povýšena roku 1502, hlavní zásluhu o zvýšení privilegií měl majitel panství Dobrohost z Ronšperka. Právě za jeho působení byl změněn název města na „Ramsberg" – tedy „Beraní horu". Počeštěný název „Ronšperk" byl pro místo užíván až do roku 1948. V tomto roce byl městečku navrácen původní název. K dalšímu rozmachu města dochází během 17. století, kdy Ronšperk získal tehdejší hejtman Plzeňského kraje Matyáš Bohumír Wunschwitz (též Vunšvic), velký vyznavač kultu Jana Nepomuckého. Generální vikář pražského arcibiskupa, který na popud krále Václava IV. (1378-1419) zemřel mučednickou smrtí, se stal nejvíce uctívaným světcem barokního období. Hejtman Vunšvic si na práci objednal věhlasného sochaře Jana Brokoffa, který se v letech 1682-1683 zdržoval v Poběžovicích. Socha z hrubozrnného pískovce byla zhotovena dle vzoru hliněné sošky z roku 1681, kterou vytvořil rakouský sochař a malíř Matyáš Rauchmiller. Téměř dvou a půl metrová plastika je umístěna na hranolovém soklu. Na soklu byl vytesán nápis „Sancte Ioannes Patrone urbis..Sigulis Culturibus Dei Favorem." Postava světce je zobrazena v typické ikonografické formě - tedy v rouše kanovníka s biretem, v ruce drží kříž a kolem hlavy se vine svatozář s pěti hvězdami. K prvním restaurátorským zásahům došlo v roce 1875, další následovaly v šedesátých letech 20. století a v roce 1977. Socha je od roku 2016 nově zrestaurována a je obnoveno její blízké okolí (zídka, kovaný plot, nově vysazené stromy)
GPS: 49.5162 12.7923
vstup zdarma
Úkol: Fotografie u vstupu na hřbitov.

Popis cíle: Židovský hřbitov se nachází necelý kilometro od obce Poběžovice v poli při silnici na Drahotín po pravé straně. Založen byl zřejmě na počátku 17. století. Před rokem 1929 byl hřbitov rozšířen do dnešní podoby a opatřen novou pevnou zdí. Ještě v roce 1930 bylo na hřbitově kolem 600 hrobů, z nichž přibližně 495 opatřeno náhrobními kameny. Za druhé světové války byl silně zdevastován nacisty. Hřbitov je postupně rekonstuován a jeho dobrá zachovalost je asi díky absenci přístupové komunikace. Dnes je na ploše přibližně 4.643 m2 dochováno zhruba 50 náhrobků. Nejstarší náhrobek je z roku 1634. Největším náhrobkem byl ten vytesaný pro rabína Joela Ranschburgera, který zemřel v roce 1820 ve věku 106 let. Náhrobek byl 140 cm vysoký, 1 m široký a 17 cm silný. V Poběžovicích se nacházela i synagoga, jejíž stavba byla započata v roce 1814. Rozsáhlé jednoduché empírové stavení mělo čtvercový půdorys. Stejně jako hřbitov byla synagoga za druhé světové války poničena. Zbytky žalostných trosek byly záhy po válce odstraněny.
GPS: 49.5112 12.8034
vstup zdarma
Úkol: Fotografie účastníka u vchodu do zámku

Popis cíle: Jádro zámku pochází z vodního hradu, který zde stál od poloviny 15. století. Hrad byl opevněn hlubokými příkopy a hradbami. V letech 1682-95 byl upraven na raně barokní zámek. Vzniklo nádvoří, které lemují arkády s pavlačemi. Poslední majitelé nechali přistavět pseudorenesanční bránu a zvýšit zámeckou věž. Dnes jsou v zámku nástěnné malby z 15. a 16. století nebo prostory bývalé hradní kaple. Zajímavostí je, že zde v mládí jako učitel hudby působil Bedřich Smetana. Celoročně se zde pořádají kulturní a společenské akce.
GPS: 49.5114 12.8031
vstup zdarma
Úkol: Fotografie s osobou v historickém kostýmu před zámkem v Poběžovicích.

Popis cíle: V letošním roce se uskuteční v rámci pouťových slavností druhý ročník Středověkého odpoledne – trhy, řemesla, sokolnictví, šermíři, kejklíř, divadlo pro děti, průvod městem, historické tance, dámy na koních, apod.
GPS: 49.5108 12.8022
vstup zdarma
Úkol: Fotografie v cílové bráně.

Popis cíle: Panevropský půlmaratón je přeshra­niční běh z bavorského Stadlernu do Poběžovic. V sobotu 20. srpna se uskuteční v pořadí již 8. ročník běžec­kého závodu. Trať vede přírodou bavorsko-českého příhraničí v nenapodobitelném prostředí bývalé „železné opony" přes hraniční přechod Švarcava dále nízkým sedlem českého lesa v blízkosti pramene řeky Radbuzy. Součástí závodu bude tradičně bohatý kulturní program na startu cíle i v cíli. Pro děti je připraveno sportovní klání a tvořivé dílny. Závod bude odstartován v bavorském Stadlernu v 11 hodin dopoledne. Doběh nejlepších se předpokládá několik minut po poledni.
GPS: 49.5928 13.0965
vstup zdarma
Úkol: Fotografie u Domu dějin Holýšovska

Popis cíle: Dům dějin Holýšovska Expozice Domu dějin Holýšovska je zaměřena na historii města Holýšova. Můžete si zde prohlédnout kopii listiny z roku 1273, ve které je poprvé zmíněn Holýšov, výrobky sklárny rodiny Zieglerů a zařízenou domácnost a školu ze 30. a 40. let 20. století. Další část expozice Domu dějin Holýšovska je zaměřena na historii Holýšova za II. světové války. Na mapě si prohlédnete, kudy procházela hranice druhé Česko - Slovenské republiky po 30. září 1938, zaujme vás výroba v muniční továrně Metallwerke Holleischen GmbH, podíváte se, co nosily ženy v pobočce koncentračního tábora v Holýšově a seznámíte se s tím, jak probíhalo osvobození Holýšova. V letošním roce je v domě dějin Holýšovska připravena pro děti výstava vláčků s názvem Velký svět malé železnice. Otevírací doba: pondělí: zavřeno úterý – pátek: 9:00 – 12:00 12:30 – 17:00 sobota – neděle: 13:00 – 17:00 http://www.mestoholysov.cz/dum-dejin-holysovska/
Klatovsko a Šumava (18 cílů)
GPS: 49.1898 13.571
vstup zdarma
Úkol: Fotografie s rozhlednou.

Popis cíle: Tato turisty velmi oblíbená rozhledna se nachází cca 8 km jihovýchodně od města Sušice u obce Albrechtice. Nachází se v nadmořské výšce 902 m a je navržena jako celodřevěná věž, jejíž půdorys tvoří sedmiúhelník. Na vyhlídkovou plošinu ležící 23,75 m nad zemí vede 139 schodů. Celková výška objektu je 27,75 m. Rozhledna je celoročně volně přístupná a výchozím bodem pro její zdolání je parkoviště u penzionu Pod Sedlem v obci Albrechtice. Odtud se vydáte pěšky po červené turistické značce na cca 1,5 km dlouhý výstup. Výhledy z této rozhledny rozhodně stojí zato. Jak na vrchol? Výchozí bod: Albrechtice (7,8 km ze Sušice směr Rok – Záluží - Albrechtice) Od penzionu Pod Sedlem po červené turistické značce cca 1,5 km pěšky.
GPS: 49.1898 13.571
vstup zdarma
Úkol: Fotografie účastníka u rozhledny

Popis cíle: Tato turisty velmi oblíbená rozhledna se nachází cca 8 km jihovýchodně od města Sušice u obce Albrechtice. Nachází se v nadmořské výšce 902 m a je navržena jako celodřevěná věž, jejíž půdorys tvoří sedmiúhelník. Na vyhlídkovou plošinu ležící 23,75 m nad zemí vede 139 schodů. Celková výška objektu je 27,75 m. Rozhledna je celoročně volně přístupná a výchozím bodem pro její zdolání je parkoviště u penzionu Pod Sedlem v obci Albrechtice. Odtud se vydáte pěšky po červené turistické značce na cca 1,5 km dlouhý výstup. Výhledy z této rozhledny rozhodně stojí zato. Jak na vrchol? Výchozí bod: Albrechtice (7,8 km ze Sušice směr Rok – Záluží - Albrechtice) Od penzionu Pod Sedlem po červené turistické značce cca 1,5 km pěšky.
GPS: 49.277 13.1372
vstup zdarma
Úkol: Fotografie účastníka u zříceniny.

Popis cíle: Zříceninu hradu najdete na zalesněném hřbetu nad Nýrskem. Vede sem několik turistických značených cest. Hrad byl založen na začátku 14. století u staré cesty do Bavor. V roce 1472 byl dobit a vypálen, na počátku 16. století ještě opraven, ale pak už jen pustl a chátral. Dnes zde najdete zachovalé zbytky zdí paláce a věže.
GPS: 49.4055 13.7147
vstup zdarma
Úkol: Fotografie účastníka u Žižkova kamene.

Popis cíle: Naučná stezka „Příroda a lesy Pošumaví“ v Chanovicích vede od kostela Povýšení Svatého Kříže u zámeckého areálu parkem, přes vrch Chlum s nadmořskou výškou 608 m n. m., k záchranné expozici lidové architektury – skanzenu. Na vrchu Chlumu lze navštívit rozhlednu a potěšit se výhledy na panorama Šumavy či na brdské vrchy. Stezka je okružní a dlouhá 2,2 km. Na devíti zastaveních seznamujeme návštěvníky s regionálními významnými rostlinami, živočichy i geologickými poměry v našem okolí. Zajímavostí je Žižkův kámen, k němuž se vztahuje pověst o putování vojska Jana Žižky prácheňským kraje.
GPS: 49.4067 13.7107
vstup zdarma
Úkol: Fotografie účastníka u rozhledny

Popis cíle: Rozhledna je otevřena od 6. srpna 2010 s mottem: „Prácheňsko jako na dlani“, vysoká je třicet metrů a lze z ní vidět celou Šumavu, od Českého lesa po Českokrumlovsko, dále Blatensko a Brdy. Otevřena je v průběhu června až srpna denně, v květnu, září a říjnu pouze víkendově a o státních svátcích. Otevírací doba je od 10:00 do 16:00 hodin. Po předchozím objednání lze ve skupině pěti a více osob rozhlednu navštívit kdykoli. Rozhledna je součástí naučné stezky „Příroda a lesy Pošumaví“.
GPS: 49.4052 13.715
vstup zdarma
Úkol: Vyfotit se před vchodem do zámku.

Popis cíle: V části zámku se nachází základní škola. Ale zámecká sklepení nabízejí zájemcům o historii „Expozici lidových řemesel Pošumaví“, kde jsou představena řemesla spojená se zdejším regionem. V zámku je též možno navštívit historickou místnost. V zámeckém areálu se nachází různé stálé i sezónní výstavy. Mimořádná expozice je každoročně rostoucí „Galerie Nositelů tradice lidových řemesel“, která je věnovaná řemeslníkům z celé ČR, jenž byli vyznamenáni ministrem kultury. Ocenění řemeslníci používají a zachraňují tradiční řemeslné techniky a postupy, a pracují s českými materiály. Zámek je otevřen v průběhu června až srpna denně, v květnu a září pouze víkendově a o státních svátcích. Otevírací doba je od 10:00 do 16:00 hodin. Po předchozím objednání lze ve skupině pěti a více osob zámek navštívit kdykoli.
GPS: 49.2828 13.1449
vstup zdarma
Úkol: Fotografie u pejska s kasičkou.

Popis cíle: První prázdninový týden do Nýrska opět zavítají „ mistři sochaři“ na 3. ročník Nýrského dřevosochání. V letošním roce mají velmi krásné téma - betlém. A tak za zvuku motorových pil budete moci sledovat, jak z dvoumetrových špalků vznikají jednotlivé postavy z betléma.. Dřevosochání odstartuje v Areálu pod sjezdovkou ve středu 6. července v odpoledních hodinách. Vyvrcholením pak bude slavnostní vernisáž, která se uskuteční v sobotu 9. července v 16.00. Po celou dobu akce bude areál otevřen pro veřejnost, a tak můžete zblízka sledovat práci dřevosochařů. Neváhejte a přijďte se podívat, jaký betlém bude vznikat pod rukama zkušených umělců.
GPS: 49.3909 13.4653
vstup zdarma
Úkol: Fotografie účastníka před rodným domkem Dr. Ing. Františka Křižíka.

Popis cíle: Dr. Ing. František Křižík narozen: 8. července 1847 - Plánice u Klatov zemřel: 22.ledna 1941- Stádlec u Tábora Elektrotechnik, vynálezce obloukové lampy, tvůrce první pražské elektrické tramvaje a první evropské elektrifikované železnice. Pocházel z Plánice, malého města ze šumavského předhůří, kde se narodil v rodině chudého ševce. V Plánici prožil léta raného dětství a vychodil zde základní školu. Studoval na reálce v Klatovech a roku 1866 přešel do Prahy na techniku. Zrekonstruovaný rodný domek Františka Křižíka, slavného rodáka Plánice, byl slavnostně znovuotevřen 25. června 2010. Jsou zde vystavěny kopie patentních listin na různé Křižíkovy vynálezy, např. italská, britská, rakouská, francouzská, německá, ruská, maďarská a švýcarská. Část expozice je také věnována oceněním, která vynálezce dostal - medaile, plakety, diplomy, projevy uznání atd. Na stěnách visí kopie diplomů, které Křižík získal za účast na výstavách a pomoc při jejich organizaci. Z trojrozměrných exponátů upoutá pozornost jednak funkční oblouková lampa ve vitríně, jednak odkrytý mechanismus obloukové lampy volně zavěšený v prostoru, dynamo a rozvodná deska z elektrárny v Čachrově a jako ukázka uplatnění principu obloukového světla je zde vystavěno zařízení vojenského světlometu.
GPS: 49.3054 13.3368
vstup zdarma
Úkol: Pořídit fotografii u informační tabule o zřícenině sv. Bartoloměje.

Popis cíle: Hojně navštěvovaná zřícenina gotického kostela vzdálena 2,5 km od Běšin. Vede k ní poutní stezka od kostela v Běšinech. Má pět zastavení, která poutníky seznamuje s historií i současností obce Běšiny a končí v Eurocampu Běšiny.
GPS: 49.2956 13.3198
vstup zdarma
Úkol: Fotografie účastníka u informačního panelu č. 4.

Popis cíle: Naučná stezka je určena pro poznávání přírody a relaxaci. Délka stezky je 300 m. O ptactvu a rostlinách si můžete přečíst na čtyřech informačních tabulích.
GPS: 49.1729 13.2082
vstup zdarma
Úkol: Fotografie účastníka u rozhledny

Popis cíle: Rozhledna na vrcholu Špičáku je otevřena denně, od 15. 6. do 15. 9. v době 9 – 18 hod. Je 26 m vysoká, vstup je zdarma. K rozhledně je možné dojít pěšky ze Špičáckého sedla po modré turisticky značené trase, nebo je možné využít lanovou dráhu SKI&BIKE Špičák.
GPS: 49.1377 13.2302
vstup zdarma
Úkol: Fotografie účastníka před budovou muzea Šumavy

Popis cíle: Muzeum Šumavy, pracoviště Železná Ruda je menším muzeem s expozicemi sklářství, hamernictví, lidový nábytek. V muzeu probíhají také krátkodobé výstavy s různou tématikou.
GPS: 49.1383 13.2307
vstup zdarma
Úkol: Fotografie účastníka u Návštěvnického centra

Popis cíle: Nově otevřené Návštěvnické centrum Šumavy je zároveň sídlem Informačního turistického centra. Naleznete zde různé expozice, např. Geologickou, Lesnictví, Jelena evropského, Bobra, Historie lyžování, dále menší 3D kino a přednáškový sál. V budově je též možné využít internet pro veřejnost. Vstup do expozic je zdarma.
GPS: 49.179 13.1821
vstup zdarma
Úkol: Fotografie účastníka u jezer.

Popis cíle: Obě ledovcová jezera se nacházejí v národní přírodní rezervaci, patří mezi celkem 8 šumavských ledovcových jezer. Jsou přístupná zejména ze Špičáckého sedla, turisticky jsou proznačena jako „Jezerní okruh“ – žlutou TZT. GPS: 49.1790244N, 13.1821225E, 49.1650553N, 13.1974339E
GPS: 49.4786 13.2865
vstup zdarma
Úkol: Fotografie účastníka u vodního hradu.

Popis cíle: Vodní hrad Švihov – odkaz https://www.hradsvihov.cz/cs
GPS: 49.4853 13.2633
vstup zdarma
Úkol: Fotografie účastníka u hradu Švihov

Popis cíle: Trasa Po stopách Popelky zavede návštěvníky do míst, kde se v roce 1972 natáčely nejznámější scény z pohádky Tři oříšky pro Popelku. Na trase naleznou zájemci 3 zastavení - Vodní hrad Švihov(začátek stezky), Popelčin sad(viz GPS výše) a Mezihořský rybník. Celá trasa měří cca 5 kilometrů ( tam i zpět) a vede při silnici na obec Mezihoří (od hradu nahoru ke kruhovému objezdu, poté doleva a po hlavní silnici až do Mezihoří). Zastavení: Vodní hrad Švihov Vodní hrad Švihov nebyl v době natáčení žádným pyšným šlechtickým sídlem, ale proměnil se ve statek, na kterém Popelka se svou macechou a nevlastní sestrou Dorou žily. Také proto se zde natáčely populární scény, jak Dora s macechou vítají krále a královnu, jak se chystají na královský ples vymóděny do klobouků připomínající netopýří křídla, jak zkouší střevíček, nebo jak Popelka přijíždí na koni ve svatebních šatech. Popelčin sad V Popelčině sadu stávala v době natáčení pohádky malá dřevěná stavba, do které jezdila Popelka na koni Juráškovi za svou sovou Rozárkou. Zde měla ukryté tři lískové oříšky. Na nedalekém poli se natáčela také závěrečná scéna jízdy prince a Popelky na koních. Mezihořský rybník Hráz Panského rybníka posloužila v pohádce jako místo, kde se natáčelo převržení saní do rybníka s macechou a Popelčinou nevlastní sestrou Dorou. Hráz Mezihořského rybníka i jeho okolí zůstalo stejné jako v době natáčení. Můžete si zde proto užít krásné romantické chvíle a zavzpomínat na dobu, kdy se tady natáčela naše nejslavnější česká pohádka. Více informací o natáčecích místech, o pohádce a o hercích naleznete na panelech naší trasy. Přejeme Vám krásný zážitek a těšíme se na Vaši návštěvu v našem informačním centru ve Švihově. http://www.svihov.cz/index.php?page=1605&lag=&lang=cz https://www.hradsvihov.cz/cs
GPS: 49.0751039 13.4869786
vstup zdarma
Úkol: fotografie účastníka na vyvýšené lávce ve výběhu s vlky

Popis cíle: V areálu je možné z vyvýšené lávky sledovat výběh s vlky o rozloze cca 3 ha. Mimo výběh vede naučný okruh, který návštěvníky seznámí se stopami šelem vyskytujících se na Šumavě a místními stromy a rostlinami. Pro rodiče s dětmi je připraveno hřiště.
GPS: 49.1720853 13.5078
vstup zdarma
Úkol: Fotografie účastníka u kostela sv. Mořice na Mouřenci

Popis cíle: Kostel sv. Mořice na Mouřenci nad Annínem patří mezi nejstarší dochované křesťanské kostely na Šumavě. Postaven byl po roce 1220 jako pozdně románský. V pozdějších dobách byl goticky a barokně upraven. Jeho vznik souvisí mj. se středověkou kolonizací a příchodem prvních křesťanů na Šumavu. V červenci a srpnu jsou na Mouřenci komentované prohlídky, a to denně od 16 hodin. Kostel je přístupný pěšky z Annína od sklárny po lesní cestě (1,5 km) nebo autem po silnicích vedoucích od annínského koupaliště nebo od Palvínova. Více informací najdete na stránkách www.pratelemourence.cz.
Jižní Plzeňsko (12 cílů)
GPS: 49.5705 13.3292
vstup zdarma
Úkol: Fotografie účastníka u registrační pokladny National z roku 1904 v oddělení drogerie kupeckého krámu v přízemí muzea.

Popis cíle: Dům historie Přešticka je městské muzeum obchodu a řemesel v Přešticích, otevřené pro veřejnost v roce 2000. Expozici v přízemí muzea tvoří originální kupecký krám z první poloviny 20. století. Základ jeho vybavení pochází z Přeštic z koloniálu pana Karla Fodermajera. V prvním patře muzea je nainstalována expozice řemesel a živností z Přešticka. Zajímavostí jsou zde dva věžní hodinové stroje, které návštěvníci mohou vidět v demonstračním chodu.
GPS: 49.53 13.1871
vstup zdarma
Úkol: Foto u zámku

Popis cíle: Zámek byl v první pol. 18. stol. přestavěn ze starší renesanční tvrze hrabětem Ferdinandem Morzinem. Dnes je zámek majetkem obce,
GPS: 49.6134 13.4974
vstup zdarma
Úkol: Vyfoť se u zříceniny hradu.

Popis cíle: Jedná se o zříceninu menšího, typického gotického hradu z doby Karla IV. Přes 20 metrů dlouhý a 9 metrů široký palác stojí na nejvyšším místě buližníkové skály nad obcemi Zdemyslice a Želčany a je zarostlý stromy. Areál hradní zříceniny je volně přístupný. Poprvé se hrad Vlčtejn připomíná v roce 1284 a jeho tehdejším držitelem byl Holen z Vlčtejna, přítel Záviše z Falkenštejna. Ještě koncem 13. a v polovině 14. století je doloženo několik šlechticů tohoto jména. Před rokem 1360 přešel hrad do rukou Petra z Rožmberka, a byli to právě Rožmberkové, kdo původně dřevěný hrad přestavěl a dal mu dnešní podobu.
GPS: 49.5388 13.3674
vstup zdarma
Úkol: Vyfoť se u zříceniny v obloukovém podchodu.

Popis cíle: Červená turistická značka vás dovede k romantické skalní zřícenině hradu ze 14. století. Hrad byl tvořen dvěma samostatnými jádry - Dolním a Horním hradem - každé z nich mohlo plnit jak obytnou, tak obrannou funkci. Opuštěn byl v 16. století. Ještě v polovině 17. století se zde ale ukrývali loupežníci, proto byl hrad úmyslně pobořen. Dnes na místě najdete zbytky hradních zdí a terénních nerovností.
GPS: 49.5607 13.339
vstup zdarma
Úkol: Vyfoť se před budovou zámku.

Popis cíle: Zámek v Příchovicích je typickým představitelem malých zámečků, stavěných po francouzském vzoru jako mansion pleasant – domy radosti. Ve třicátých letech 18. stol. jej vybudoval Jakub Auguston ve stylu dynamického baroka. Ve 2. pol. 20. stol. devastován armádou, byl po r. 1990 navrácen původním majitelům. Na zámku bývají pořádány letní koncerty, výstavy a v květnu populární Pivoňkové slavnosti, kdy v parku rozkvétá jedna z největších sbírek dřevitých pivoněk v ČR.
GPS: 49.601 13.3455
vstup zdarma
Úkol: Vyfoť se před zámkem.

Popis cíle: Roku 1708 nechal František hrabě Morzin podle návrhu architekta Jakuba Augustona mladšího v sousedství již zaniklé tvrze postavit nové impozantní zámecké sídlo v duchu baroka. Jedná se o trojkřídlý objekt se středním rizalitem, jehož postranní křídla byla dokončena až po roce 1724. Součástí je i kaple sv. Jana Nepomuckého s nástěnou freskou z roku 1727 od F. J. Luxe. Kolem objektu se nachází dnes zpustlý zámecký park ve francouzském stylu, který kdysi poutal pozornost svojí sochařskou výzdobou. Majitelé panství byli milovníky hudby, kteří vlastnili orchestr. V letech 1758–60 zde jako kapelník působil Joseph Haydn, který zde složil svoji první symfonii nazvanou Lukavická. V parku jsou zbytky sochařské výzdoby od Filipa Quittainera. Na zámku prožil dětství František hrabě Schönborn, pozdější arcibiskup pražský. Po roce 1945 prostory zámku využívala psychiatrická a protialkoholní léčebna, později zde byl sklad zdravotnického materiálu. Lukavický zámek byl v restituci vrácen potomkům prvorepublikového diplomata Ferdinanda Veverky.V současnosti je objekt v soukromém vlastnictví a prochází pozvolnou rekonstrukcí. Přístupný je park s bažantnicí.
GPS: 49.5702 13.3286
vstup zdarma
Úkol: Fotografie účastníka před kostelem.

Popis cíle: Monumentální přeštický kostel je barokní památkou, která dominuje okolnímu kraji. Bývá označován za největší barokní kostel v České republice postavený mimo Prahu. Největším turistickým lákadlem kostela je obraz Bolestné Panny Marie Přeštické, který byl označen za zázračný. Podle rukopisu „Kniha zázraků“ bylo jen v období let 1711 – 1776 zaznamenáno 324 zázračných uzdravení a pomocí v nouzi. Ročně k němu přicházelo až sto tisíc poutníků. Samotný trojlodní kostel je dlouhý necelých 56 m a široký téměř 29 m a patří k předním památkám českého baroka. Nad kostelem se tyčí dvě věže se čtyřmi zvony.
GPS: 49.5704 13.3293
vstup zdarma
Úkol: Navštiv expozici kupeckého krámu a vyfoť se u stříbrné historické pokladny.

Popis cíle: Expozice muzea vypovídají o historii řemesel a obchodu v regionu na konci 19. stol. a v první polovině 20. stol. Jejich základem jsou dary místních obyvatel. Stálá expozice v přízemí je věnovaná obchodním památkám převážně z 1. poloviny 20. století. Originální kupecký krám Karla Fodermajera z Přeštic slouží jako pokladna a prodejna suvenýrů. První patro muzea představuje řemesla a živnosti typické pro region. Nástroje, pomůcky a výrobky dávných řemeslníků spolu s předměty z vybavení domácností našich babiček dokonale navozují atmosféru starých časů. Prostor je využíván i k názorným ukázkám lidových rukodělných technik
GPS: 49.4818 13.5147
vstup zdarma
Úkol: Vyfoť se v templu

Popis cíle: Gloriet na vrchu Františkově u Žinkov, napodobenina antického chrámu, lidově nazývaná "Templ". Výstavba kronikami datována do první poloviny 19. století. Romantizující, kulatá stavba o osmi sloupech toskánského typu se střechou pokrytou šindeli. Původně používaná jako místo pikniků a loveckých zastavení držitelů žinkovského panství - resp. zámku a okolí. V roce 1960 naposledy v přiměřeném způsobilém stavu, v roce zahájení obnovy již zcela zdevastovaná, zůstávají pouze torza šesti, z osmi, původních sloupů, bez jakékoli střechy, bez podlahy. Nyní je stavba po rekonstrukci a objekt není chráněnou památkou.
GPS: 49.4812 13.5088
vstup zdarma
Úkol: Vyfoť se u základů okrouhlé věže.

Popis cíle: Zřícenina hradu Potštejn se nachází jižním směrem od okresního města Plzeň. Orientačním bodem je zámek Žinkovy, od které je zřícenina vzdálena cca 500 m. Původně gotický hrad, postavený v letech 1252 - 1259 Půtou z Potštejna, který byl opuštěn po husitských válkách. Zachovaly se pouze základy okrouhlé věže a místy i obvodové hradby.
GPS: 49.4785 13.5031
vstup zdarma
Úkol: Vyfoť se před vstupem do zámku.

Popis cíle: Romantický zámek je perlou obce Žinkovy na Plzeňsku. Stojí zde od 15. století, kdy vznikl přestavbou původní tvrze ze 12. století. Od 18. a 19. století zámek měnil majitele až ho získal Karel Wesselý. Ten jej v roce 1897 nechal novorenesančně upravit. Po 2. světové válce byl komplex zestátněn a sloužil k rekreaci ROH. Kolem zámku se rozprostírá rozlehlý přírodní park. V současné době je zámek využíván jako ubytovací a restaurační zařízení.
GPS: 49.5298 13.4547
vstup zdarma
Úkol: Vyfoť se u lípy.

Popis cíle: Letinská lípa je památný strom u Lázní Letiny nedaleko obce Letiny. Lípa malolistá (Tilia cordata) rostoucí u silnice má obvod kmene 568 cm a dosahuje do výšky 26 m (měření 1999). Chráněna od roku 1999 pro svůj vzrůst, kulturní význam a estetickou hodnotu. V blízkosti se také nachází zámek Letiny, zámeček nechali vystavět kolem roku 1700 rytíři Pikhartové ze Zeleného Údolí. Roku 1766 přestavba na lázeňský dům. Při rozšiřování lázní vznikly i další budovy v historizujících slozích. V současné době zámek funguje jako domov pro seniory se zvláštním režimem.
Plzeň (17 cílů)
GPS: 49.7465 13.386
vstup zdarma
Úkol: Vyfoť se se vstupenkou na některý z prohlídkových okruhů a s průvodcem.

Popis cíle: Historie ležáku Pilsner Urquell se začala psát roku 1842. Jeho celosvětový věhlas inspiroval více než dvě třetiny světových piv označovaných pils, pilsener, pilsner. Prohlídka prochází místy, kde se světoznámý ležák od počátku vyrábí. Ve sklepích ochutnáte nefiltrovaný Pilsner Urquell čepovaný přímo z ležáckého sudu (pro starší 18 let).
GPS: 49.7487 13.3806
vstup zdarma
Úkol: Fotografie účastníka u pivovarského muzea

Popis cíle: Pivovarské muzeum je umístěno v původním středověkém právovárečném domě a vypráví příběh piva od starověku až do vzniku velkých průmyslových pivovarů. Součástí muzea je pozdně gotická sladovna, hvozd, původní valečka a dvouúrovňové ležácké sklepy. Součástí prohlídky je ochutnávka piva Pilsner Urquell (pro starší 18ti let).
GPS: 49.7487 13.3806
vstup zdarma
Úkol: Vyfoť se na začátku prohlídky s ochranou helmou na hlavě.

Popis cíle: Plzeňské historické podzemí bylo pod městem Plzní budováno již od 14. století. Prohlídka tohoto labyrintu chodeb, sklepů a studní, který patří k nejrozsáhlejším v České republice, přiblíží návštěvníkům středověký život pod městem. Součástí prohlídky je ochutnávka piva Master (pro starší 18 let).
GPS: 49.7466 13.373
vstup zdarma
Úkol: Vyfoť se před synagogou.

Popis cíle: Největší synagoga v České republice, druhá největší v Evropě a třetí na světě, postavená v letech 1888–1893 v maursko-románském slohu, připomíná někdejší početnou prosperující plzeňskou židovskou komunitu. V interiéru s vynikající akustikou se konají koncerty a výstavy.
GPS: 49.7445 13.3744
vstup zdarma
Úkol: Fotografie účastníka před synagogou.

Popis cíle: Stará synagoga v Plzni stojí ve Smetanových sadech ve dvoře domu č.p. 80 od roku 1859. Je chráněna jako kulturní památka České republiky. Hned vedle budovy staré synagogy se nachází pomocná synagoga. Návrh vytvořil stavitel Martin Stelzer. Roku 1995 byla vyklizena a v létě roků 1995 a 1996 zde probíhaly výstavy a koncerty. V prosinci 2001 byla zahájena částečná rekonstrukce synagogy. V Plzni se nachází ještě Velká synagoga, Starý židovský hřbitov a Nový židovský hřbitov.
GPS: 49.7467 13.3785
vstup zdarma
Úkol: Fotografie účastníka před budovou muzea.

Popis cíle: Národopisné muzeum Plzeňska vznikalo postupně od roku 1912. V současné době dosahuje muzejní fond 76 000 sbírkových předmětů, které vznikaly v časovém rozmezí od středověku po současnost. Část je jich instalována v expozici, ostatní se využívají pro tématické výstavy ve výstavním sále muzea a jako zápůjčky ostatním muzeím v Čechách i v zahraničí. Otevřeno od úterý do neděle 10:00 - 18:00.
GPS: 49.7456 13.3781
vstup zdarma
Úkol: Navštiv stálou expozici a zašli fotografie s vstupenkou a pokladní.

Popis cíle: Nově otevřené Muzeum církevního umění sídlí v prostorách Františkánského kláštera s kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Kostel byl založen v roce 1295 a s přilehlým františkánským klášterem patří mezi nejstarší stavby ve městě. Muzeum církevního umění seznamuje návštěvníka se světem křesťanů. Otevřeno od úterý do neděle 10:00 - 18:00.
GPS: 49.7475 13.3803
vstup zdarma
Úkol: Vyfoť se u vstupu do výstavní síně Západočeské galerie (Masné krámy)

Popis cíle: Západočeská galerie má své sídlo v goticko-renesančním domě v Pražské ulici č. p. 13, který tvoří vhodné prostředí pro komorní proměnné výstavy. Druhou výstavní síní Západočeské galerie jsou gotické Masné krámy. Po náročné rekonstrukci objektu vznikl specifický výstavní prostor, v němž se konají velké proměnné výstavy výtvarného umění a nejrůznější kulturní akce. Otevřeno od úterý do neděle 10:00 - 18:00.
GPS: 49.75 13.3737
vstup zdarma
Úkol: Vyfoť se u vstupu s platnou vstupenkou.

Popis cíle: Patton Memorial Pilsen je jediným muzeem v České republice, které je věnováno americké armádě. Expozice mapují postup a pobyt armády Spojených států na území bývalého Československého státu v roce 1945, dále pak poválečnou hospodářskou pomoc UNRRA naší zemi a období totalitního režimu Československa v letech 1948–1989. Otevřeno od úterý do neděle 9:00 - 13:00 a 14:00 - 17:00.
GPS: 49.7391 13.3624
vstup zdarma
Úkol: Vyfoť se u expozice Entropa.

Popis cíle: Techmania Science Center nabízí neformální a zábavné poznávání světa kolem nás. Zvídavým lidem, od dětí po seniory, nabízí interaktivní expozice, digitální 3D Planetárium, projekci Science On a Sphere, kinosál 3D Cinema, vědecké show, atraktivní programy ve špičkově vybavených laboratořích a dílnách, přednášky, workshopy a zajímavosti ze světa vědy a techniky. Součástí areálu je parkovací dům a restaurace. Techmania je zábavné poznávání pro celou rodinu na celý den. Otevřeno pondělí - pátek 8:30 - 17:00, sobota 10:00 - 19:00, neděle 10:00 - 18:00.
GPS: 49.7463 13.3769
vstup zdarma
Úkol: Fotografie účastníka s některou z loutek v muzeu.

Popis cíle: Plzeňské loutkářství má v Plzni bohatou tradici. Vždyť právě v Plzni se narodily známé postavičky Spejbl a Hurvínek od Josefa Skupy. Muzeum představuje nejen tradiční loutková divadla, ale i současnou loutkářskou tvorbu Divadla Alfa. Součástí muzea je malá divadelní scéna a stylová kavárna. Otevřeno úterý - neděle 10:00 - 18:00.
GPS: 49.7473 13.3765
vstup zdarma
Úkol: Vyfoť se s u pokladny s pokladní.

Popis cíle: Muzeum strašidel, pohádek a pověstí nabízí pro děti i dospělé poučení a veselé nahlédnutí do historie města Plzně a okolí. Spatříte duchy, strašidla a tajemné bytosti. Pojďte se s námi krásně bát. Vaše Muzeum strašidel. Otevřeno denně 10:00 - 18:00
GPS: 49.7601 13.3575
vstup zdarma
Úkol: Vyfoť se s některým dinosaurem.

Popis cíle: Unikátní zábavní park pro nejširší veřejnost. Na ploše 3 ha je umístěno cca 30 ozvučených modelů prehistorických zvířat v životních velikostech. Některé modely jsou pohyblivé. DinoPark je doplněn o 3D kino v ceně vstupenky, dětské paleontologické hřiště, naučnou stezku i expozici jedinečného exempláře rostliny Wollemia nobilis, teprve nedávno v Austrálii objevené rostliny staré 100 mil. let. Otevřeno denně 8:00 - 18:00.
GPS: 49.7381 13.3819
vstup zdarma
Úkol: Vyfoť se u některé z kovových soch na nádvoří DEPA 2015.

Popis cíle: DEPO2015 je výstupem projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015. Srdcem DEPO2015 je Centrum pro kreativní podnikání, které propojuje kulturu s byznysem a kreativními průmysly. Depo je místem, kde sídlí, pracují, tvoří, prezentují či obchodují start-upy i zavedené firmy. Komunita kreativních lidí se skvělými nápady a touhou je realizovat má možnost projít procesem inkubace, tj. za asistence a mentoringu profesionálů z kulturních a kreativních průmyslů nastartovat svůj podnikatelský záměr, může využívat sdílený pracovní prostor, otevřenou dílnu na výrobu prototypů nebo si pronajmou ateliér či kancelář. DEPO2015 je také sídlem rezidenčního programu OPEN A.i.R., který nabízí českým umělcům a kreativcům možnost vycestovat do zahraničí a zároveň zve zahraniční kulturní scénu do Plzně.
GPS: 49.7356 13.3794
vstup zdarma
Úkol: Fotografie účastníka u muzea.

Popis cíle: Expozice představuje Plzeň jako kolébku tisku v Čechách. V roce 1476 zde byla vytištěna první kniha – Statuta Arnošta z Pardubic. Neznáme sice jméno tiskaře, ani nevíme, kde knihu vytiskl, ale položil základy knihtiskařské tradice v českých zemích. Prohlídková trasa je nejprve zaměřena na začátky knihtisku u nás, seznamuje s nejdůležitějšími knihami vytištěnými od druhé poloviny 15. století do první poloviny 16. století v Plzni. Představuje především prvního – neznámého Tiskaře Arnoštových statu, ale i jeho následovníky – Mikuláše Bakaláře, Jana Mantuána Fencla nebo Hanse Pekka. Prohlédnout si můžete také makety tří prvostisků vytištěných v Plzni, především první knihy vytištěné na našem území – Statuta Arnošta z Pardubic. Další část prohlídky, která vede po ochozech původní historické tiskárny, je zaměřena přímo na proces výroby knihy. Uvidíte ruční sazárnu i nástroje, které sazeč potřeboval, dále první sázecí stroje, stroje knihtiskové a různá zařízení potřebná pro knihtisk. Prohlídka pokračuje výstavou strojů používaných při závěrečné úpravě tiskovin: skládacího stroje, řezačky a drátošičky. Tato část expozice je doplněna informačními panely s informacemi o tiskárnách působících v Plzni v 19. a 20. století. Z ochozů je vidět i současný tiskárenský provoz, především práce na ofsetovém tiskařském stroji. Podrobné informace na http://www.mkkp.cz/
GPS: 49.7471 13.3726
vstup zdarma
Úkol: Vyfoť se před stálou expozicí ZOO

Popis cíle: Tato expozice vznikla jako pobočka plzeňské zoologické zahrady již počátkem 60. let 20. století a první roky do ní přicházelo i na 45 000 návštěvníků. Nejprve chovala v teráriích a akváriích třeba i jedovaté hady, kobry, mamby, chřestýše, krokodýly, velké druhy žab a malé savce; později se změnila spíše na akvarijní expozici. Každopádně po velké a zásadní rekonstrukci, která „akvě“ přinesla nové prostory a podobu, je od roku 2001 důstojným velvyslanectvím samotné zoo v centru města. V posledních letech zde došlo k sestavení velké kolekce studenokrevných obratlovců a bezobratlých živočichů a k řadě chovatelských úspěchů. Na závěr prohlídky si můžete zakoupit nějakého živočicha z přebytku našich odchovů. Ošetřovatelé vám s jeho chovem rádi poradí. Nezapomeňte na možnost vidět studenokrevné živočich zblízka při našich komentovaných krmeních a prezentacích
GPS: 49.7486 13.3721
vstup zdarma
Úkol: Vyfoť se před budovou divadla se sochou oblázku.

Popis cíle: Nové divadlo v Plzni je scénou Divadla Josefa Kajetána Tyla. Komplex divadelní a provozní budovy disponuje dvěma divadelními sály - hlavním sálem pro 461 diváků a studiovou scénou pro zhruba 150 diváků.
Severní Plzeňsko (26 cílů)
GPS: 49.9793 13.4832
vstup zdarma
Úkol: Fotografie účastníka u kostela

Popis cíle: První zmínky o farním kostele v Kralovicích pocházejí již z poloviny 13. století. Do současné podoby byl přestavěn v létech 1575–1581 tehdejším majitelem panství Floriánem Gryspekem. Starší stavbu připomíná jen zdivo presbytáře s trojbokým závěrem a opěrnými pilíři a spodní část věže, nepochybně však byla do nové stavby začleněna i podstatná část chrámové lodi. Její zdivo bylo rozšířeno venkovním směrem a odlehčeno slepými polokruhovými arkádami, v náznaku se opakujícími i v interiéru. K severozápadnímu rohu presbytáře se přimyká věž, z druhé strany pak boční kaple, pod níž se nalézá gryspekovská rodinná hrobka. Vnější fasáda kaple, věže a presbytáře je opatřena sgrafity, jejichž současná podoba je však výsledkem pozdějších oprav a neodpovídají sgrafitům původním. Vnější plášť lodi je vyzděn z tmavorudých pálených cihel a neomítnut, z pálených tvarovek jsou zhotoveny i profilované články včetně konstrukčních prvků hrotitých oken lodi. Hlavní vchod do kostela je západním průčelím s pěkným renesančním portálem. Hlavní oltář je barokní, dřevěný, asi ze druhé poloviny 17. století. Uprostřed oltáře je umístěno sousoší „Zvěstování P. Marie“, vynikající práce z počátku 16. století, přemístěné z kostela v Mariánské Týnici. Kvalitní varhany z roku 1689 pocházejí z kostela v Plasích. V kapli se nalézá další umělecká památka mimořádné hodnoty - dřevěný renesanční epitaf Floriána Gryspeka z roku 1593. V roce 2014 byla v restaurované kapli Božského srdce Páně instalována stálá expozice rodu Gryspeků.
GPS: 0 0
vstup zdarma
Úkol: Fotografie účastníka u informační tabule na stezce

Popis cíle: Naučná stezka v Plasích byla vybudována studenty místního gymnázia v r. 1986 - 1988. Stezka je dlouhá 3,4 km, má 9 informačních tabulí a seznamuje návštěvníky s nejzajímavějšími přírodními, kulturními i technickými památkami. Stanoviště č. 1 - na tomto stanovišti je informace o historii Plas. Plasy jsou zde představeny jako nejvýznamnější kulturní, turistické a rekreační centrum celého regionu. Stanoviště č. 2 - podává informaci o bývalém kostele sv. Václava, nyní hrobce Metternichů, dále pak o konventu a sýpkách s královskou kaplí a vzácnými hodinami. Stanoviště č. 3 - informační tabule podává přehled o farním kostele Nanebevzetí Panny Marie, dále pak o prelatuře - zámku a historicky velmi cenném hospodářském dvoru. Krátce je popsána historie lípy kongresovky a renovované plaské litiny. Stanoviště č. 4 - na tomto panelu je popsaná historie plaské huti a tradice průmyslové výroby ve městě. Stanoviště č. 5 - návštěvníkům je předkládán popis rostlinstva v Plasích a celém regionu, obrazově jsou představeni i charakterističtí zástupci. Bližší informace jsou o lesních plochách regionu, vyhodnocuje se i přírodní potenciál krajiny. Stanoviště č. 6 - zde je předkládána informace o řece Střele a jejích přítocích, je zde charakterizováno i území ohrožené povodněmi a popisuje se historie povodní v povodí řeky Střely. Stanoviště č. 7 - tato informační tabule nabízí informaci o živočišstvu Plas a okolí, jsou zde představeni i charakterističtí zástupci živočišné říše. Stanoviště č. 8 - na tomto panelu je areál Velké louky a popisuje se zde vývoj parkové úpravy této velmi cenné nivní louky. Stanoviště č. 9 - na poslední zastávce nauční stezky se návštěvníci mohou seznámit s přírodními unikáty regionu a jsou zde i pozvánky k návštěvě historických objektů v Plasích a okolí.
GPS: 49.9348 13.3903
vstup zdarma
Úkol: Fotografie účastníka před klášterem Plasy.

Popis cíle: Klášter založil kníže Vladislav II. s manželkou Gertrudou roku 1144. Současnou monumentální podobu v duchu baroka získal v letech 1661-1739, kdy se na přestavbě podílela řada významných stavitelů - především J. B. Mathey a J. B. Santini-Aichel. Po zrušení kláštera Josefem II. přešel do správy Náboženského fondu. Poslední úpravy provedl v 19. století tehdejší kancléř Metternich, který se stal jeho vlastníkem v roce 1824. Ve dnech 21.-22.7.2017 zde bude probíhat akce "Pod ochranou svaté Máří" v rámci Letního barokního festivalu Malá pouť, Zvonařský den, varhanní koncert, zakončení barokním ohňostrojem, podrobnosti na www.zapadoceskebaroko.cz Hlavní prohlídkový okruh vás zavede do budovy samotného konventu, další se věnuje prohlídce kostela Nanebevzetí Panny Marie s unikátními varhany, hodinové věži s kaplemi nebo galerii.
GPS: 49.933 13.3889
vstup zdarma
Úkol: Vyfoť se u vstupu do areálu.

Popis cíle: Areál je koncipován jako cesta kolem světa. Můžete si tu zahrát adventure golf, projít se devíti zeměmi všech světových kontinentů a podívat se do několika časových období. Říkáme, že hřiště s osmnácti jamkami je zde „tři v jednom“ - adventure golf, fauna a flóra. První zemí je Japonsko se třemi jamkami. První z nich se nazývá Tokio, což je, jak známo, hlavní město Země vycházejícího slunce. Druhá jamka Yakuza naznačuje, že její zdolání nebude snadné. Třetí jamka Jin a Jang ukáže, v jaké duševní rovnováze se právě nacházíte.
GPS: 49.959 13.1597
vstup zdarma
Úkol: Vyfoť se před budovou zámku

Popis cíle: Po roce 1549 se majitelem panství stal Florián Gryspek z Gryspachu a zanedlouho poté nechal postavit jednoduchý renesanční zámeček. V polovině 17. století se majitelem stal Adam Václav Kokořovec z Kokořova a přistavěl další barokní budovu. Současná podoba sídla však pochází z let 1855-58, kdy bylo upraveno v novogotickém stylu. Dominantou je hranolová věž, stavba je zdobena trojúhelníkovými štíty s cimbuřím. Kolem se rozprostírá rozlehlý anglický park s rybníkem. Po roce 1945 prostory využívalo učiliště, nyní slouží jako školící zařízení Západočeské univerzity v Plzni. Od května 2016 můžete navštívit zámeckou kapli a galerii o historii zámku.
GPS: 49.9748 13.1643
vstup zdarma
Úkol: Vyfoť se před budovou muzea.

Popis cíle: Samotná budova byla vystavěna jako hostinec s obytnou a hospodářskou částí. Je také uváděno, že zde byla rychta. Majiteli koncese a hostince budovy čp. 79 byla rodina Buberlova. První doložená koncese pochází z roku 1923 a vlastnil ji pan Alois Buberl, další koncesi z roku 1930 držel Willybald Buberl. Tato koncese byla roku 1937 obnovena a skončila 24. 10. 1945, kdy byl dům dle dekretu presidenta republiky č. 12/1945 Sb.konfiskován a 18. dubna 1948 byl přidělen Janu a Josefě Kazdovým. Kazdovi na domě hospodařili do 11. 12. 1952, kdy rozhodnutím Okresního národního výboru Plasy bylo hospodářství tzv. likvidováno. Kazdovi byli vystěhováni a v domě začalo hospodařit JZD Nečtiny, které jej využívalo např. jako chlévy, sýpky a skladiště. Od roku 1970 JZD budovu využívalo jen sporadicky a hledalo další využití a již v roce 1976 prodalo pro rekreační účely manželům Petru a Evě Haufenhuferovým, Janu a Drahuši Květovým, Jindřichu a Janě Rozšafným, Bohumilu a Haně Rozšafným. Jmenovaní objekt užívali do roku 2003, kdy jej prodali Obci Nečtiny za 300 000, - korun českých.
GPS: 49.9941 13.5472
vstup zdarma
Úkol: Fotografie účastníka u rodného domu Dr.E. Beneše.

Popis cíle: Dr. E. Beneše č. p. 2 Muzeum je vlastivědného typu, specializuje se na osobnost Dr. E. Beneše, kožlanský rodáky, významná místa kožlanska, řemesla a mnoho dalších zajímavostí.
GPS: 49.9393 13.5472
vstup zdarma
Úkol: Fotografie účastníka u studánky.

Popis cíle: Vévoda Vladislav II., potomní král, toho času Léta Páně 1144 rozhodl se založit církevní sídlo v našem kraji. Příroda sama ukázala k založení kláštera Plasského místo uprostřed hor a lesů k rozjímavému životu, a proto povolal Léta Páně 1146 řeholníky. Opat Ivo s 9 bratry z Langheimu našel v hustém lese nedaleko kláštera studánku, která vyvěrala ze země a pojmenovali ji "Klášterní" a časem na "Prelátku". Po 274 let sloužila řeholníkům Plasským, kterým skvétalo blaho a štěstí. Za tu dobu bylo v klášteře 59 opatů. Po zrušení kláštera Plasského bylo v Plasích jako po vymření. Prelát se směl zdržeti po 3 leta v opatství a Celestin II. Werner "co jubilant" zemřel 4. listopadu 1813 nedaleko Plas v Nebřezinech a pochován na hřbitově v Plasích. Roku 1826 koupil celé panství K.V.L.Metternich za 1 110 050 zlatých a sluhové každé ráno přinášeli dva džbány dobré vody pro svého pána. Sloužila i pracujícím na Velké louce a pro kvalitní vodu přicházeli i ostatní lidé z okolí Plas. Klášterní, Prelátka, Studánka Proto často žal a odych ven se deře z útrob mých. Světem dále vane slza z oka kane když není co pít. Chraňte tu studánku, dokud budeme žít Zapsáno ve farní pamětní knize děkanem Streerem, Léta Páně 1826 - 1858. Jsti knížete Metternicha zasloužilý a neúnavný, pan děkan Josef Streer, kterýž po 30 let s mnohým nákladem vše sbíral a před záhubou chránil. Za to mu dík.
GPS: 49.9347 13.3933
vstup zdarma
Úkol: Fotka účastníka před hrobkou Metternichů v Plasích

Popis cíle: Původně gotický hřbitovní kostelík sv. Václava byl za opata plaského kláštera Ondřeje Trojera roku 1690 barokně přestavěn a zvětšen. Po zrušení kláštera (1785) byl kostel upraven novým majitelem panství kancléřem Metternichem, resp. stavitelem Josefem Krannerem ve klasicitním (empírovém) slohu. Dnes je kostel ve správě Města Plasy. Kancléř Metternich využil suterén kostela pro zřízení své rodinné hrobky. V ní jsou dodnes jsou uloženy ostatky rodiny Metternichů včetně ostatků kancléře Václava Lothara Metternicha. Hrobka zaujímá celý půdorys stavby kostela, tj. loď i presbytář. Prostor je rozdělen na širokou přímou chodbu od hlavního vstupu a na zrcadlově obdobné prostory, kde jsou mezi zděnými sloupy na železných roštových konstrukcích výklenky pro uložení rakví. Nik je celkem 30, po 15 na obou stranách. Hrobka má dobrý a stále fungující větrací systém, světlo proniká bočními okny.
GPS: 50.0168 13.3739
vstup zdarma
Úkol: Fotografie účastníka u Odlezelského jezera.

Popis cíle: Nejmladší jezero na našem území vzniklo po mimořádně silných deštích v květnu 1872, kdy sesuv části Potvorovského kopce přehradil Mladotický potok a vytvořil tak hráz nově vznikajícího jezera. Jezero leží na Mladotickém potoku v blízkosti obce Odlezly pod Potvorovským kopcem – díky tomu je jezero často nazýváno také Mladotické nebo Potvorovské. Jezero bylo vyhlášeno národní přírodní památkou. Jezero s přilehlým lesnatým svahem v údolí Mladotického potoka leží asi 2 km západně od Potvorova. Lokalita je největším přírodním hrazeným jezerem v ČR. Délka jezera je téměř 500 m, šířka 70 - 100 m a průměrná hloubka dosahuje 8 - 9 m. Chráněné území leží v těsném sousedství železnické trati Plzeň - Žihle a je přístupné po žluté značce turistické cestě z Odlezel, případně po modře značné turistické cestě od železniční zastávky Potvorov.
GPS: 49.8503 13.445
vstup zdarma
Úkol: Fotka účastníka u jezírka.

Popis cíle: Jezero je přírodní památkou. Vzniklo závalem odvodňovací štoly po zastavení těžby břidlice. Jezero má rozlohu 2 ha a maximální hloubku 18 m. Díky sloučeninám železa je voda v jezeře zbarvená do červena. Voda je zároveň slabým roztokem kyseliny sírové, proto je zcela bez života. Biologicky zajímavé jsou však okolní haldy, které vytvářejí extrémní stanoviště. Zatopený jámový lom ("oprám") po těžbě kamenečných břidlic na návrší na severovýchodním okraji Hromnic. Území je přístupné z Hromnic po polní cestě odbočující na okraji obce ze silnice do Žichlic (po zeleně značné turistické cestě). Svým ojedinělým charakterem je významnou atraktivitou turistického ruchu této oblasti.
GPS: 50.0585 13.3561
vstup zdarma
Úkol: Fotografie účastníka u kamene "Bába"

Popis cíle: Přírodní památka se skládá ze tří částí, které jsou od sebe vzdáleny maximálně 1,3 km. V té severnější najdeme mimo jiné žulový kamenný blok nesoucí název Bába, jižním směrem pak objevíme balvan s názvem Dědek a asi 1,3 km na západ na nás čeká Viklan. Kamenná pole jsou přístupná po žluté turistické značce. Chráněné území je nejstarší v regionu, bylo vyhlášeno již v roce 1933.
GPS: 50.0419 13.2894
vstup zdarma
Úkol: Fotografie účastníka u informační tabule na stezce

Popis cíle: Původní NS byla zřízená v r. 1979 se 14 zastaveními. V nedávné době však již byly informační tabule v takovém stavu, že k návštěvě NS příliš nelákaly a návštěvník se z nich příliš nedozvěděl. Z iniciativy Klubu českých turistů Plzeňsko a ve spolupráci s Muzeem a galerií severního Plzeňska v Mariánské Týnici se však dočkala znovuzrození. Nová trasa délky 8 km byla nově obousměrně vyznačena, náletové dřeviny prořezané, cesty upravené a vybavené 15 novými stojany s aktualizovanými informačními tabulemi. Spolupráce ochotných nadšenců a odborníků přinesla ovoce a výsledkem je naučná stezka, kde při návštěvě zapomenete vnímat čas. 15 Zastavení = 15 informačních tabulí: 1. Historie Rabštejna 2. Areál hradu, kostel a klášter 3. Památky města 4. Lidová architektura 5. Most a řeka Střela 6. Přírodní rezervace Střela 7. Lesy 8. Hraběcí vyhlídka 9. Opevnění z let 1936 – 1938 10. Mlýny na Střele u Rabštejna 11. Lávka přes řeku Střelu 12. Židovský hřbitov 13. Stráň teplomilné vegetace 14. Lomy na břidlice 15. Mlýn u Lišáka Info Café Četnická stanice v Rabštejně nad Střelou prodává za 10 Kč mapu k naučné stezce. Formát po rozložení A3.
GPS: 49.8724 13.4742
vstup zdarma
Úkol: Fotografie účastníka u cedule v zastávce č. 6 "Na rozcestí"

Popis cíle: Naučná stezka má 11 zastavení, délka trasy je cca 10 km, čas prohlídky cca 3 hodiny (pěšky), trasa je okružní (s odbočkou na rozhlednu Radost) a vede po lesních cestách, malá část pak po nepříliš frekventované silnici. Trasa stezky navazuje u zastavení č. 9 na žlutou turistickou značku KT (Klubu českých turistů), na stezku se dá napojit také lesní cestou ze zelené turistické značky KČT, u zastavení č. 1, 9, 10 navazuje trasa na cyklostezku Baroko III. Do Jarova je možné se dostat pěšky (viz výše), na kole, autobusovou linkou ČSAD (zastávka je na návsi), auta nebo zájezdové autobusy mohou parkovat na návsi a u hasičárny, vzdálené cca 200 m od zastavení č. 1. Nejbližší vlakové zastávky jsou v Oboře a Třemošné. Naučná stezka je interaktivní, zaměřená na turistiku pro rodiny s dětmi, procházku zvládnou také senioři a až na pár míst, která se dají objet po komunikaci a lesní cesty, i turisté s terénními kočárky. Stezka je vhodná i pro cykloturisty a cyklisty.
GPS: 49.9304 13.3302
vstup zdarma
Úkol: Fotografie účastníka u Lomanského dubu

Popis cíle: Lomanský dub I. je dub letní (Quercus robur) stojící 400 metrů severozápadně od dvora, při silnici III/2054 (Plasy – Dražeň), do níž zasahuje. Severní část kmene i koruny je suchá, i bez kůry. Jeho stáří je odhadováno na 700 let, výška 28 m, průměr koruny 20 m, průměr kmene 260 cm a obvod 776 cm (měření 1998). Podle pověsti cestou kolem dubu prošel i Jan Žižka se svým vojskem a proto je někdy nazýván Žižkův dub.
GPS: 50.0218 13.4506
vstup zdarma
Úkol: Fotografie účastníka na naučné stezce"Po stopách slovanských bohů" - nejlépe u informační tabule.

Popis cíle: Zveme vás na putování cestami, po nichž chodili naši dávní předkové. Už dávno je zavál čas a málokdo o nich ví. Cestovali po nich lidé, kteří nám byli velice podobní svým vzhledem, věřím, že i svými touhami a sny. Jejich myšlení však bylo přece jen trochu odlišné od našeho, neboť jejich životní starosti byly jiné. Jiné bylo i jejich náboženství, které také hodně ovlivňuje vidění světa, říká lidem, jaké je jejich místo v něm, jak mají žít, co je dobré a co zlé. Vydejme se tedy na cestu, kterou kdysi určovali slovanští bohové, dnes již téměř zcela neznámí a zapomenutí, přesto však bohové našich předků. Vydejme se na cestu, která by nám mohla povědět něco i o nás, současných lidech, vysvětlit nám, proč se v některých situacích chováme tak, jak se chováme, vysvětlit i některé naše současné zvyky. Cesta slovanských bohů byla postavena v roce 2005 obcemi Bílov, Potvorov a Vysoká Libyně, texty byly převzaty převážně z knihy Josefa Růžičky Slovanská mytologie, z knihy Minulost našeho státu v dokumentech a z internetu. Obrazy bohů pak jsou představami studentů z Gymnázia v Plasích vedených paní učitelkou Marií Janečkovou. Délka trasy: asi 20 km Nadm. výška: převýšení asi 80 m Počet zastavení: 17 O NS: Hlavní motiv NS vychází ze slovanské mytologie. Jednotlivá zastavení zobrazují a popisují slovanské bohy. Autorem nápadu je Pavel Bulín, starosta obce Bílov. Postavy bohů vyobrazili studenti plaského gymnázia. Stezka vznikala 2 roky. Slavnostně otevřena 29.4.2006. Popis trasy: určena pro cyklisty i pro pěší turisty. Start stezky je v obci Vysoká Libyně. Poslední zastavení je v obci Bílov, pouhé 2 km od Vysoké Libyně. Trasa vede z Vysoké Libyně přes úpatí vrchu Džbán (589 m n.m.) přes rybníčky u Podbořánek, Sluneční stráň v lokalitě Stará Ves, obec Potvorov na Potvorský kopec (546 m n.m.) do Bílova. Trasa je značena žlutými obélníky s modrou šipkou. Dostupnost: Vysoká Libyně je 8 km SZ od městečka Kralovice (20km JZ od Rakovníka), kde je i vlakové spojení. Z Kralovic pak autobusový spoj do Vysoké Libyně. Zastávky: Vysoká Libyně, Mýtus, Svantovít, Perun, Bába, Svarog a Svarožie, Radegast, Živa a Morana, Chors, Lada / Vesna / Vesník, Veles, Volos, Tur, Triglav, Větrobohové, Bělobog, Meluzína / Vodník
GPS: 49.9489 13.5884
vstup zdarma
Úkol: Vyfoť se u zříceniny hradu Krašov.

Popis cíle: V lesích nad malebným údolím Berounky 8 km od Kralovic se na ostrohu zvedá zřícenina hradu Krašova, jednoho z nejstarších gotických hradů v Čechách. Hrad Krašov byl postaven pro ochranu staré obchodní a vojenské cesty, vedoucí podél řeky Mže (dnes Berounky). Původní hradiště zde bylo vybudováno pravděpodobně již v 9. století, tedy za vlády českého knížete Břetislava. První písemná zmínka o hradu je z roku 1232. Hrad nechal postavit Jetřich Hroznata z významného západočeského rodu Hroznatovců, který je snad také zakladatelem rodu pánů z Krašova. Ti hrad vlastnili až do pol. 14. století. Po nich přešel do vlastnictví Kolovratů. Po husitských válkách se zde střídá několik majitelů, jako páni z Landštejna, Hrobčičtí z Hrobčic a po pohnutých letech třicetileté války jej nakonec získávají Miseroniové. Císařský písař rytíř Miseroni z Lisonu byl velice krutý majitel se špatnou pověstí a krátce po jeho úmrtí se jeho manželka rozhodla roku 1678 panství prodat cisterciáckému klášteru v Plasích. Ten zde zřizuje letní sídlo mnichů. V roce 1785 po zrušení kláštera patentem císaře Josefa II. převzal hrad Královský Náboženský fond, který rozprodával části hradu okolním sedlákům jako stavební kámen a tak již v roce 1800 byl Krašov jen pouhou hromadou trosek. Hrad pustl až do roku 1826, kdy plaské panství kupuje císařský kancléř kníže Klement Lothar Metternich - Winneburg. Ten devastaci Krašova dokončuje. Zřícenina hradu byla částečně zakonzervována a dostavěna ve 20. století Spolkem pro záchranu hradu Krašova, který svoji činnost obnovil po delší odmlce v r. 1990.
GPS: 49.9477 13.6556
vstup zdarma
Úkol: Fotografie účastníka u kostela.

Popis cíle: V krásném údolí řeky Berounky se v Dolanech u Hlinců nachází Kostel Sv. Petra a Pavla. Raně gotický kostel byl postaven pravděpodobně v polovině 13. století. Je považován za jeden z nejstarších v Čechách. Archeologickým průzkumem je pod základy prokázáno starší pohřebiště a také to, že na místě stávala ještě starší svatyňka, na jejíchž základech byl současný kostel postaven. Některé archaizující prvky zdiva a odkryté základy románské věže bývalého kostela s typickým řádkovým románským zdivem z kvádříků dokládají, že osídleni původních Dolan a vznik kostela s původním pohřebištěm sahají až do doby vlády Přemyslovců (880 - 1306). V předválečném období a po 2. světové válce začal kostel prudce chátrat. V osmdesátých letech 20. stol. byl již zříceninou. V roce 2000 požádala obec Hlince o převod kostela s přilehlými pozemky do svého vlastnictví a v roce 2001 byly započaty záchranné práce.
GPS: 49.8803 13.463
vstup zdarma
Úkol: Fotografie účastníka u rozhledny

Popis cíle: Velmi atypická devítimetrová dřevěná rozhledna s jedenáctimetrovým bočním schodištěm. Půlkruhový výhled jihovýchodním směrem z kryté plošiny ve výšce 7 metrů (Radeč, Radyně, Šumava) Tato soukromá rozhledna je postavená na kraji lesa stranou všech hlavních cest u obce Dobříč východně od Kaznějova. Z Dobříče sem vede čtyřsetmetrová cesta z křižovatky uprostřed obce. U řeznictví se vydáme úzkou asfaltkou do prudkého kopce mezi domky. Po 200 metrech končí u posledního stavení asfalt a pokračuje pouze polní zatravněná cesta do mírného kopce až k rozhledně. Z opačné strany ze silnice Obora – Jarov se naproti hřbitovu těsně před koncem lesa odbočí doleva a po 300 metrech jízdy po kamenité cestě se téměř po rovině dojede až k rozhledně. Z Dobříče sjízdné na silničním kole, od hřbitova pouze na horském kole.
GPS: 49.8266 13.406
vstup zdarma
Úkol: Vyfoť se u rodného domu Václava Brožíka

Popis cíle: Rodný dům významného českého malíře. Český malíř Václav Boržík se narodil v Třemošné, místní části Hamr, v domě č.p. 57. Jeho obrazy zdobí napřklad staroměstskou radnici v Praze. Zemřel v roce 1901 ve Francii, kde je také pochován. Jeho rodný dům v současnosti prochází rekonstrukcí.
GPS: 49.8028 13.3414
vstup zdarma
Úkol: Fotografie účastníka před budovou rozhledny.

Popis cíle: Jedná se o dominantní vrch (504 m n. m.) nad severozápadním okrajem Plzně. Na vrcholu naleznete zděnou Simlovu rozhlednu o výšce 18 m z roku 1901 a při ní chatu Klubu českých turistů z r. 1925. V sousedství je vybudován televizní vysílač. Areál není bohužel přístupný. Rozhledna je zpřístupňována jen výjimečně. Kamenná válcová stavba byla slavnostně otevřena v roce 1901. Turistům však sloužila do 2. světové války, po jejím skončení plnila funkci vojenské hlásky a převaděče televizního signálu. Teprve až v roce 2012, po předešlé rekonstrukci, začala rozhledna opět sloužit původnímu účelu. Z výšky 16 metrů můžete obdivovat výhled na Doupovské a Krušné hory, Slavkovský les nebo Šumavu.
GPS: 49.825 13.2742
vstup zdarma
Úkol: Vyfoť se u leziště

Popis cíle: Hasičské leziště – roku 1936 nechal sbor dobrovolných hasičů z Nevřeně postavit na obecní louce mezi silnicí a potokem betonové hasičské leziště. Realizace byla svěřena tehdejšímu starostovi panu Janu Rajšlovi. Na stavbě se podílel majitel místní cementárny pan František Vopat. Náklady na stavbu Kč 2.200,- uhradil hasičský sbor ze svého.
GPS: 49.954 13.2103
vstup zdarma
Úkol: Vyfoť se u studánky

Popis cíle: Studánka nedaleko vesničky Lipí, u Manětína. Vybudována a spravována Lesy České republiky.Září 2014 - voda ve studánce značně železitá, chuťově výborná, velice chladná. Ke studánce vede značená cesta (červená) z obce Lipí.
GPS: 49.9609 13.1614
vstup zdarma
Úkol: Vyfoť se u pozůstatků hradeb, u obloukového vstupu.

Popis cíle: Bývalý hrad Preitenstein stál na skalnatém návrší nad dnešní osadou. Díky své značné rozloze a půdorysnému schématu s obvodovou zástavbou je považován za účelovou vojenskou stavbu. Do dneška se dochovaly valy, příkopy, obvodová hradba a zbytky zdí.
GPS: 49.9358 13.138
vstup zdarma
Úkol: Vyfoť se u dřevěného přístřešku.

Popis cíle: I v české přírodě je možné přespat! Poblíž opravené kapličky v zaniklé osadě Umíř vzniklo kryté posezení s přístřeškem pro přespání tří lidí.
GPS: 49.9056 13.0696
vstup zdarma
Úkol: Vyfoť se před pevností.

Popis cíle: Navštivte plně vybavený bunkr typu Řopík dokončený v roce 1938 a poznejte historii lehkého opevnění. V roce 1937 byla zahájena výstavba lehkého opevnění nového typu. Ředitelství opevňovacích prací v čele s div. gen. Karlem Husárkem plánovalo vybudování více než 15 tisíc těchto objektů na území ČSR.Narozdíl od pevnůstek budovaných v roce 1936 řídce na vyvýšených místech, určených pro vedení přímé palby byly Řopíky revolučním řešením. Využitím palebných sektorů z bočních střílen vzájemně se překrývajících a důmyslným umístěním v terénu blízko sebe, vznikly nepropustné linie, které měly odrazit nebo zbrzdit postup nepřítele.Čelní stěna pevnosti byla nejsilnější v objektu. Společně s výběžky chránícími boční střílny před přímým zásahem a opatřena záhozem zesilovala odolnost objektu proti palbě z tehdejších těžkých zbraní.Druhou nejsilnější stěnou byla stropnice objektu, odolávající leteckému útoku. Zatravněna a doplněna maskováním ztěžovala identifikaci objektu při leteckém průzkumu. Společně s maskovacími nátěry ostatních stěn, přírodními materiály jako chvojí apod. měly objekty splynout s okolím.
Rokycansko (12 cílů)
GPS: 49.727 13.5865
vstup zdarma
Úkol: Fotografie účastníka u vojenského vozidla v Muzeu na demarkační linii v Rokycanech

Popis cíle: Největší nestátní vojenské muzeum v ČR zaměřené na vozidla a bojovou techniku, výzbroj a výstroj armády ČR do r. 1938, protihitlerovské koalice a německé branné moci – více info na: www.vojenskemuzeumrokycany.cz Otvírací doba: denně 9:00 – 18:00 (1.4. – 31.10.)
GPS: 49.8604 13.6107
vstup zdarma
Úkol: Foto účastníka u Kaple Navštívení Panny Marie

Popis cíle: Významná barokní stavba vznikla kolem roku 1745. Nachází se na vršku severovýchodně od Radnic. Byla postavena nákladem Jana Václava z Bubna a Litic patrně podle návrhu Kiliána Ignáce Dientzenhofera. V blízkosti stojí bývalá poustevna. Ke kapli vede křížová cesta.
GPS: 49.8578 13.6047
vstup zdarma
Úkol: Fotografie před sklepy

Popis cíle: Historické ležácké sklepy se nachází v areálu Městského pivovaru v Pivovarské ulici poblíž radnického náměstí. Pivovar byl založen r. 1517. Dle dokumentace z roku 1912 měl pivovar dvě sladovny, tři ležácké sklepy, rovněž vlastní bednárnu. Kapacita sklepů byla 2000hl piva. Vařilo se převážně desetistupňové pivo, příležitostně silnější černé pivo. Led pro pivovarské sklepy se sekal na městské nádržce. Majetkem pivovaru a zároveň města byly tři hostince. Pivovar byl zrušen během 2. světové války. V současné době město pracuje na jeho rekonstrukci. Od roku 2014 jsou návštěvníkům zpřístupněny jeho ležácké sklepy. Na prohlídku se vydáte z radnického muzea, odkud vás průvodce provede centrem města do areálu pivovaru, kde vám při prohlídce sklepů nezapomene nabídnout ochutnávku produkce současných radnických minipivovarů. Prohlídky probíhají celou letní sezónu (květen-září).
GPS: 49.8443 13.6411
vstup zdarma
Úkol: Fotografie účastníka u Skomelského dubu

Popis cíle: Jedná se o dub letní, který je starý 610 let, jeho obvod ve výšce 130 cm je 630 cm a roste u cesty do přírodního parku Radeč nedaleko Skomelna na Rokycansku. Starý dub tu stál od nepaměti a děti s okolí se k němu chodily hrát. Jedním z nich byl i Petr Chrz, které ho strom okouzlil, a proto požádal o jeho památkovou ochranu. Obec Skomelno prohlásila dub za významný. Dnes u něj nalezneme zídku vyskládaných kamenů a malé posezení se stříškou.
GPS: 49.8597 13.5694
vstup zdarma
Úkol: Vyfotografovat se před vánočním stromkem.

Popis cíle: Na akci Vánoce v létě, která začne ve 14 hod bude výtvarný workshop, bohaté občerstvení, zdobení vánočního stromku, rozdělování dárků atp.
GPS: 49.8591 13.7704
vstup zdarma
Úkol: Prohlídka Muzea J.V. Sládka ve Zbiroze – doložit fotografií u busty básníka a zakoupenou vstupenkou

Popis cíle: Muzeum J. V. Sládka sídlí ve stejné budově jako Městské Muzeum - ve Zbiroze na Masarykově nám. čp. 41, na místě původního rodného domu básníka. Sládkovo muzeum bylo otevřeno již v roce 1952. V expozici muzea je vystaven nábytek z jeho původního pražského bytu i z pozdější zbirožské vilky, kde roku 1912 dožil. Návštěvníci uvidí část básníkovy obsáhlé knihovny, výtisky jeho básní, rodinné fotografie, úryvky z jeho cest po Americe. Nepřehlédnutelné jsou vystavené panely jeho fotografií – J. V. Sládek byl na svou dobu velmi dobrý a pohotový fotograf. Kontakt: 371 794 078, email: muzeum@zbiroh.cz, www.zbiroh.cz Otevírací doba od 1. 5. do 30. září: Út až Ne 9,00 - 12,00 a 12,30 – 16,30
GPS: 49.9002 13.5477
vstup zdarma
Úkol: Vyfoť se u věže.

Popis cíle: Hrad, pův. zvaný Liebenstein, založen před r. 1361 Oldřichem Tistou z Hedčan na nevysokém pahorku nad Berounkou. Od konce 14. st. patří Kolovratům. R. 1430 oblehli hrad husité. Hrad rychle chátral, již r. 1590 se uvádí jako pustý. Jeho funkci jako střediska panství převzal Liblín.Malebná a romantická zřícenina volně přístupná, vedou k ní značené turistické stezky z Liblína a od samoty Zavadilka.
GPS: 49.6887 13.6597
vstup zdarma
Úkol: Vyfoť se u kašny před vstupem, v pozadí bude zámek.

Popis cíle: Barokní zámek vznikl za Jana Antonína Vratislava z Mitrovic v letech 1719-23 přestavbou původní renesanční tvrze. Je to obdélná patrová budova s mansardovou střechou, vížkou a balkónem. Součástí zámku je i menší park. V současné době je veřejnosti zpřístupněno hlavní křídlo zámku. Prohlídky zámku pro veřejnost jsou možné pro předem objednané skupiny (min. 10 osob). Rezervaci zajistíte na tel. 602 163 813, nebo e-mailem
GPS: 49.7196 13.6919
vstup zdarma
Úkol: Vyfoť se u vstupu do vodního hamru.

Popis cíle: Zděný vodní hamr byl postaven na počátku 19. století na místě, kde dříve stávaly hamry dřevěné. Původně se zde vyráběly pouze tyčové polotovary, ale po vybavení novou kovářskou technologií na konci 60. let 19. stol. byla započata výroba těžkého kovaného nářadí. Každoročně se zde konají Hamernické dny s ukázkami kovářského řemesla a bohatým doprovodným programem. Vodní hamr Dobřív je zařazen mezi národní kulturní památky České republiky. Otevřeno úterý - neděle 9:00 - 17:00
GPS: 49.721 13.6925
vstup zdarma
Úkol: Vyfoť se u studánky.

Popis cíle: Studánka kousek od vodního hamru, má výbornou vodu, místní ji pijí celý život. Studánku naleznete u rybníka těsně před chatou mezi ploty. Studánka je velice krásná a stojí za návštěvu.
GPS: 49.7166 13.6873
vstup zdarma
Úkol: Vyfoť se u sochy sv. Barbory.

Popis cíle: Kamenný most přes Padrťský potok ze 17. století spojoval obec se starým hamrem. Most má jeden sedmimetrový oblouk s výškou 4 metry. Na mostě je umístěna socha ženy, pravděpodobně sv. Barbora, patronka horníků. Před mostem je socha sv. Jana Nepomuckého.
GPS: 49.7166 13.688
vstup zdarma
Úkol: Fotografie účastníka před muzeem Jindřicha Mošny.

Popis cíle: Stálá expozice věnovaná životu a dílu českého herce Jindřicha Mošny. Pamětní síň je umístěna v domě vedle hospody a řeznictví, patřící rodičům jeho ženy. Mošna sem rád jezdíval, chodil po okolních lesích a poznával místní lidi.
Tachovsko (16 cílů)
GPS: 49.7525 13.0065
vstup zdarma
Úkol: Fotografie kovového svícnu ve vstupní části ambitu.

Popis cíle: Městské muzeum v Minoritském klášteře ve Stříbře
GPS: 49.7097 12.7772
vstup zdarma
Úkol: Fotografie účastníka u zámku.

Popis cíle: Hrad a zámek Bor prochází už několik let kompletní rekonstrukcí. Tento původně středověký vodní hrad pánů ze Švamberka, jemuž dala určující podobu rozsáhlá pozdně gotická přestavba a konečný vzhled romantická přeměna na pseudogotický zámek, se stal od roku 2003 vyhledávaným turistickým místem. Prohlídková trasa: Prohlídková trasa pro návštěvníky začíná v přízemí bývalého hradu, kde se dnes nachází pokladna, návštěvníci si dále prohlédnou Švamberský sál se sklípkovými klenbami a hradní kapli sv. Vavřince. Ve Švamberském sále se nachází ukázky replik dobových zbraní a zbroje, dobového oblečení, keramiky, skla a také cínové nádobí. Další část prohlídky je situována do zámeckých salónků s interiéry z 18. a 19. století a do Velkého barokního sálu. Poslední část prohlídky návštěvníky zavede do 1. patra křídla přilehlého k zámecké věži, kde je obrazárna posledních čtyř generací rodu Löwenstein – Wertheim, dále do interiéru věže a na její ochoz, který slouží jako rozhledna (30 metrů). Na ochoz věže vede 117 schodů. Otevírací doba – prohlídky zámku: Duben –říjen denně kromě pondělí 10 – 17 h. Polední přestávka 12 – 12,45 h. Prohlídky začínají od 10, 11, 13, 14, 15 a 16 hod. Vstupné: 60,- Kč Plné vstupné 50,- Kč Senioři a studenti 30,- Kč Děti 6 – 18 let Děti do 6 let zdarma Velkou zajímavostí borského zámku jsou otisky dvou dlaní na pravé straně v podkruchtí kaple sv. Vavřince, které zde podle legendy zanechal zamilovaný pár, syn majitele hradu Jana ze Švamberka Bartoloměj a dcera mistra zednického Anna. Jejich láska však nemohla být naplněna, Bartoloměj se musel oženit s Eliškou z Rogendorfu, a tak alespoň pro trvalou vzpomínku pojmenoval svou dceru po své první lásce. Každý účastník Prázdninové štafety získá od správy našeho zámku navíc dárek (desky s rytířskou družinou, blok, omalovánky nebo zámecké pexeso).
GPS: 49.8166 12.8833
vstup zdarma
Úkol: Vyfotografovat se u voskové figuríny švece.

Popis cíle: Informační centrum a muzeum se nacházejí v objektu bývalé fary, která patří mezi nejstarší budovy v obci. Expozice návštěvníci najdou několika menších přízemních místnostech. Zachovány zůstaly historické prvky, jako jsou původní dveře nebo okna. Otevřeno každý den od 10:00 – 18:00 hod.
GPS: 49.6293 12.5958
vstup zdarma
Úkol: Vyfoť se před zámkem.

Popis cíle: První zmínka o klasicistním loveckém zámečku je z roku 1742. Byl postaven podle návrhu známeho architekta Jana Blažeje Santiniho. Po roce 1948 byl zámek zestátněn a sloužil jako domov důchodců. Od roku 1992 je opět v rukou potomků původních majitelů, kteří začali s pozvolnou rekonstrukcí. Objekt je postaven na půdorysu rovnoramenného kříže s kupolí, která je zakončena kovovým sedícím jelenem. Interiér zdobí malby a fresky Diany, bohyně lovu. Zámek obklopuje rozlehlý anglický park s exotickými druhy stromů.
GPS: 0 0
vstup zdarma
Úkol: Vyfoť se u vojenské vysílačky.

Popis cíle: V budově bývalé celnice v Rozvadově najdete nové muzeum železné opony, které dokumentuje na stovkách exponátů, tisícovce dobových fotografií a celé řady kopiích důležitých historických dokumentů dějinný vývoj země od konce I. světové války. Svým pojetím v Evropě unikátní expozice představená na 320 metrech čtverečních vznikla symbolicky na místě někdejšího nejznámějšího hraničního přechodu, kde ostnaté dráty více než čtyřicet let oddělovaly východní svět od západního. Expozici tvoří na 800 trojrozměrných exponátů a 1000 fotografií, nechybí v ní ani knihovna se sbírkou socialistických knih včetně Fučíkovy Reportáže psané na oprátce, kino s dobovými filmy a dokumenty, dokumentační středisko a meditační místnost. Jednou z atrakcí Muzea železné opony v Rozvadově na Tachovsku je i funkční vojenská vysílačka. Expozice začíná dobou první světové války, protože právě v ní byly položeny základy železné opony, nedořešené vztahy se promítly do druhé světové války, po níž jsme byli odtrženi od západního civilizačního okruhu. Vedle vzpomínek na nastolený socialismus symbolicky zobrazí nejzajímavější světodějné události doby studené války. K nejcennějším prezentovaným kouskům patří originální osobní telefony bývalého prezidenta Gustáva Husáka. Jeden byl určen pro vnitřní komunikaci a druhý pro přímé spojení do Kremlu. Těch existovalo v ČSSR pouze pět. Vystavena je také originální uniforma a pendrek policisty zasahujícího 17. listopadu v Praze na Národní třídě, ukázky spojovací, komunikační a odposlouchávací techniky, zbraně, kus hraničního drátu. Do budoucna chystá muzeum další zajímavé exponáty - modely atomové bomby, americké i ruské. Výstava ale představuje i pozitiva své doby, jimiž jsou nejúspěšnější československé výrobky, jako například broušené sklo, proslulou flexaretu, oční čočky nebo postavičky Rumcajse, Krtečka, Ferdy Mravence. Otevřeno každou středu a sobotu od 11:00 do 17:00 hodin Ceník: děti od 10 do 15 let 25,- Kč, od 15 do 18 let 50,- Kč, dospělí 100,- Kč, návštěvníci od 60 let 50,- Kč
GPS: 49.6736 12.5449
vstup zdarma
Úkol: Vyfoť se ve vstupu do muzea.

Popis cíle: Muzeum začíná vznikat necelý kilometr severozápadně od Rozvadova. Samotné místo představuje část osamoceného areálu bývalého výcvikového střediska 9. Domažlické brigády Pohraniční stráže respektive praporu dislokovaného v Rozvadově. Lokalizačně byl výcvikový tábor označován jako „Na Kótě“ nebo „Kóta“. Nefalšované muzeum Pohraniční stráže, které vzniklo 13.7.2014, můžeme najít jen kousek od obce Rozvadov. Díky nesmírné snaze skupiny nadšenců z Klubu vojenské historie Hraničář, si můžete prohlédnout muzeum, které zajisté potěší nejen všechny kluky, kteří svoji ZVS věnovali ostraze naší SH. Nic zde není zkreslováno nevěrohodnými báchorkami. Toto muzeum nabídne návštěvníkům opravdový a nefalšovaný pohled do života jednotky PS, střežící svůj úsek hranice.
GPS: 49.6653 12.6224
vstup zdarma
Úkol: Fotografie účastníka u rozhledny

Popis cíle: Telekomunikační věž, která zároveň slouží jako rozhledna, byla postavena v roce 2001. Z výšky 25 metrů nad zemí můžete obdivovat výhledy na zříceninu Přimda, Český les nebo přilehlé Německo.
GPS: 49.6785 12.6686
vstup zdarma
Úkol: Fotografie účastníka u kaple.

Popis cíle: V lese u cesty vedoucí ke zřícenině hradu Přimda, na severním svahu. Kapli z roku 1852 nechal postavit místní stavitel Thurner. Byla obnovena v roce 1993.
GPS: 49.6243 12.6883
vstup zdarma
Úkol: Fotografie účastníka u studánky.

Popis cíle: Vydatný pramen v obci, hned u silnice. Voda z toho pramene je velice dobrá a místní si pro ni pravidelně chodí.
GPS: 49.8029 12.6069
vstup zdarma
Úkol: Fotografie účastníka před budovou jízdárny.

Popis cíle: Největší česká jízdárna a druhá největší jízdárna ve střední Evropě (hned po Španělské dvorní jízdárně ve Vídni). Budova světecké jízdárny v sobě spojuje prvky průmyslové architektury s představou aristokratické stavby. Jízdárna je opatřena velmi pozoruhodným krovem s tzv. lucernou – hranolovým světlíkem, kterým do jízdárenské haly přichází nejvíce osvětlení. V roce 1861 musela být celá stavba doslova zjevením. Dispoziční řešení bylo plně podřízené účelu – jízdárna obsahovala v suterénu kovárnu, sklady, uhelnu, byt kováře, prostory pro odvoz hnoje (shoz přímo na vozy), v patrech se nacházely lóže, ochozy a obytné pokoje s toaletami. V Jízdárně bylo možno ustájit 24 koní. Jízdárna tak umožňovala jedinečné zázemí jak pro koně tak i pro návštěvníky a jezdce. Nejkrásnější místností je knížecí lóže, odkud byl v minulosti, stejně tak jako i dnes, jeden z nejhezčích výhledů do jízdárenské haly.
GPS: 49.8024 12.6049
vstup zdarma
Úkol: Vyfoť se u čtyřhranné věže kláštera.

Popis cíle: Klášter Paulánů byl založen v roce 1639. Na přelomu 19. a 20. století byla jeho stavba z větší části rozebrána a dodnes se zachovala jen v romantických zříceninách. Z kostela se zachovalo trojosé průčelí, jižní zdi s hranolovou, pseudorománsky upravenou věží a část severní zdi. V letech 1856 až 62 je pod zbořeným kostelem stavěn novogotický zámek, ale dostavba nebyla dokončena a zámek se po smrti majitele proměnil také ve zříceninu.
GPS: 49.8024 12.6069
vstup zdarma
Úkol: Fotografie účastníka u pramene.

Popis cíle: Pramen je součástí zdi přímo naproti Jízdárně. Pramen je čistý, je vidět až na dno. Na trase zelené turistické značky.
GPS: 49.7937 12.6398
vstup zdarma
Úkol: Vyfoť se u vstupu do hřbitova

Popis cíle: Starý hřbitov úředně povolen roku 1615, pohřby do roku 1933. Byly tu velmi cenné náhrobky od 17. století, poutním místem býval hrob rabína Nachuma Sofera. Hřbitov zdevastován nacisty, poté také zmenšen. Část nejcenějších náhrobků byla po roce 1986 převezena do Mariánských Lázní, plánovaná likvidace hřbitova byla roku 1990 odvolána. Nový hřbitov založen roku 1933, nacisty zdemolován a roku 1986 symbolicky zrekonstruován. Hromadný hrob asi 600 obětí železničního transportu z koncentračního tábora Buchenwald.
GPS: 49.7949 12.6313
vstup zdarma
Úkol: Vyfoť se u zámku.

Popis cíle: První zmínky o tachovském hradisku pocházejí z roku 1126, kdy bylo na příkaz knížete Soběslava přebudováno a rozšířeno. Vznikl na úpatí vsi Tachova v místech dnešního zámku. Za vlády Přemysla Otakara II. byl na tomto místě vybudován hrad s mohutnou válcovou věží vztyčenou na hranolovém podkladu. Zámek vznikl přestavbou gotického hradu v 17. století. V roce 1770 byl zničen požárem a v roce 1784 byl obnoven v klasicistním stylu. Zámek naposledy prošel velkou rekonstrukcí na sklonku 70. let 20. století. Je chráněn jako kulturní památka České republiky. Zámek byl panstvím rakouského (původně slovinského) knížecího rodu Windischgrätzů. Otevírací doba: středa - neděle 10:00 - 17:00
GPS: 49.7945 12.6333
vstup zdarma
Úkol: Vyfoť se před Rabínským domem.

Popis cíle: Rabínský dům byl postaven spolu s již neexistující sousední synagogou na počátku 18. století a nachází se v ulici pod centrálním náměstím v Tachově.Byla v něm umístěna úřadovna, zasedací sál i byty zaměstnanců židovské obce. Synagoga byla během křišťálové noci v roce 1938 vypálena. Dnes se pracuje na obnově domu i secesně oplocené zahrady.
GPS: 49.7118417 12.9952306
vstup zdarma
Úkol: fotografie účastníka u kláštera

Popis cíle: Kladrubský klášter je bývalý benediktinský klášter v Kladrubech, nedaleko města Stříbro. Nachází se na návrší nad říčkou Úhlavkou a je dominantou krajiny. Nejpozoruhodnější součástí kláštera je barokně-gotický kostel stavitele Jana Blažeje Santiniho Aichla. Budova nového konventu pochází od Kiliána Ignáce Dienzenhofera. Dne 5.8.2017 zde proběhne akce (15:00 - 21:30 hod.) v rámci Letního barokního festivalu "Barokní klášterní noc", zakončená barokním ohňostrojem.Podrobnosti na www.zapadoceskebaroko.cz
Ochutnávka z okolních regionů (0 cílů)
Zobrazit cíle pro oblast: